V Libici mají novou čističku ze tří rybníků

06.08.2011
Mladá fronta DNES, strana 2, Vysočina (glo)

Podle starosty městyse Václava Venhauera je biologická čistírna pro obec vhodnější než čistírna tradiční

LIBICE NAD DOUBRAVOU Novou čistírnu odpadních vod včera slavnostně otevřeli v Libici nad Doubravou na Havlíčkobrodsku.
Kromě politiků Libora Joukla, Jany Fischerové a Miloše Vystrčila se přišli na zahájení jejího provozu podívat imístní obyvatelé.

Tři navazující rybníky

Biologickou čistírnu za necelých sedmnáct milionů korun tvoří tři na sebe navazující rybníky, které jsou v různých úrovních.
Podle starosty Libice nad Doubravou Václava Venhauera je biologická čistírna pro obec vhodnější než čistírna tradiční.

Poslouží stovkám obyvatel

Sloužit totiž nebude všem místním částem Libice, ale jen samotnému městysi s necelými šesti sty obyvateli.
Další zhruba tři stovky obyvatel devíti místních částí musí zůstat u zaběhnutého systému, tedy septiků a jímek, případně domácích čistíren. Biologická čistírna, kterou tvoří mimo jiné komora a lapač písku a štěrku, funguje na principu lisování.

Odpad jde do kompostárny

Slisovaný odpad, který čistírna z vody vyloučí, poputuje následně do kompostárny.
Špinavá voda pak projde štěrbinovou nádrží přes jednotlivé rybníky, v nichž se děje další fáze čištění. Podle starosty Venhauera už obec čistírnu naléhavě potřebovala, protože díky nové bytové výstavbě se počet jejích obyvatel zvyšuje.
Čistírna se začala budovat vloni z jara.
Městys Libice nad Doubravou do ní z vlastní kasy investoval téměř jeden a půl milionu korun.
Zásadní část ve výši přesahující dvanáct milionů milionu tvořily evropské dotace a 733 tisíc korun daroval Státní fond životního prostředí.

Čistírnu by měla mít každá obec nad dva tisíce obyvatel

Z norem Evropské unie vyplývá, že čistírnu odpadních vod by měla mít každá obec, v níž žije nad dva tisíce obyvatel. Po roce 2013 bude ale podle Venhauera možnost získání státní dotace na tento účel menší. Pro obce, které mají právě jen kolem dvou tisíc obyvatel, je ale stavba čističky z vlastních peněz nerealizovatelná. Část jich proto bude pravděpodobně vypouštět splašky dál do vodních toků a platit pokuty.