Veřejné zakázky

14.12.2011
Praha, 14. schůze Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 241)

čas 11:57:17 - 11:59:49:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, já už nebudu dlouho zdržovat. Jen řeknu takové dvě obecné věci, které tu už v obecných rovinách zazněly. Ta první je, že každý zákon, který schválíme, bude minimálně částečně špatný. Tzn. že i zákon o zadávání veřejných zakázek, který buď schválí nebo neschválí parlament, bude špatný, bude mít chyby. To ale neznamená, že bychom se neměli snažit na něm pracovat, aby byl použitelnější, aby byl transparentnější, srozumitelnější, jasnější a snad někdy stručnější. A mohl by být do budoucna také návodem pro ty zadavatele, což mám pocit, že tento zákon úplně neplní. Já osobně navrhuji, abychom schválili ten zákon v tom znění, jak nám přišel z PS, byť je tam spousta chyb, protože se mi zdá, že to, co se k němu snažíme přidat tady v Senátu, ho rozhodně kvalitnějším nedělá. A ty důvody tady už byly zmíněny, byť neříkám, že některé jsou možná vedeny dobrými úmysly. Ten můj návrh se mi neříká úplně lehko, protože já jsem k panu ministrovi měl také spoustu výhrad v rámci té debaty, kterou jsme vedli na výboru, ale vždy, když si člověk musí vybrat, tak si musí vybrat z něčeho, co existuje. Druhá věc, kterou chci říci, co můžeme udělat pro to, aby bylo méně korupce, kromě toho, že přijmeme nedokonalý zákon o zadávání veřejných zakázek? Co můžeme udělat, je, že se budeme snažit, aby veřejných zakázek bylo co možná nejméně. To už tu komentováno bylo, já se k tomu nebudu vracet. A druhá věc, o kterou se můžeme snažit, je, aby byli lidé prostě slušnější. Když budou slušnější, je velká pravděpodobnost toho, že korupce bude méně. A lidé budou slušnější pouze tehdy, když veřejné osobnosti budou také slušnější. A to se netýká jen sportovců a zpěváků, ale i politiků. Takže to je ta moje druhá poznámka. Jinak nám všem přeji, abychom dnes zvolili správně a umožnili jsme, aby v této zemi přeci jen té korupce i díky tomu zákonu, který přijmeme, bylo méně.