Výroční zpráva ÚOHS za rok 2014

23.09.2015
Praha, 12. schůze Senátu

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014 (Tisk č. 104)

čas 15:26:59 - 15:29:03:

Vážený paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já spíše mám takový dodatečný dotaz k té zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se týká veřejných zakázek. Rozdělil bych tu otázku na dvě části. První je, jestli lze na základě spolupráce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s ministerstvem pro místní rozvoj nějak ze strany úřadu říci, jak vidí do budoucna otázku veřejných zakázek z hlediska počtu podávání podnětů právě k ÚOHS a rychlosti řešení těchto podnětů, protože to je věc, která poměrně významně zdržuje velké množství investorů. Sám zpravodaj nebo předkladatel zprávy říkal, že ve spoustě případů se jedná pouze o obstrukce, jinými slovy, jestli se počítá s tím, že nějakým způsobem by se v rámci zákona zadávání veřejných zakázek, zda třeba úřad nepodával nějaký takovýto návrh, nepřemýšlí o tom, že by se těmto obstrukcím snažil nějak zabránit.

Druhá moje otázka zní, já jsem to z té zprávy nevyčetl, možná jsem nebyl dostatečně pozorný, a to je, že díky tomu, že Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje některé veřejné zakázky, a třeba to někdy trvá i delší dobu, než je ta doba průměrná, tak spousta zakázek není realizovaná. Tak jestli je možné říci, jaký je celkový objem zakázek, které díky tomu, že leží u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nejsou realizovány. Jaký je ten celkový objem těch všech zakázek, které by mohly být realizovány, ale nejsou, protože vy je ještě prošetřujete a teprve budete rozhodovat o tom, zda byly vyřízeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, nebo zda je třeba budete vracet apod.

Děkuji.