7. 9. 2022

Otevření obnovené studánky a úpravy okolí

Senátor Miloš Vystrčil ve spolupráci s Klubem českých turistů, odbor Tesla Jihlava a vlastníkem pozemku Lesní správou – Oblastním ředitelství Vysočina, Lesy ČR otevře obnovenou studánky Pod školou a upravené okolí.