Články

Archiv

x
27.11.2019 Články

Tak jsme první, no a có, no a có, no a có …

Bylo úterý 1. října odpoledne a já jsem seděl s částí členů obecního zastupitelstva obce Třeštice a několika dalšími přáteli v Praze v Malostranské besedě. K překvapení návštěvníků včetně zahraničních turistů občas restaurací zazníval od našeho stolu radostný třeštický popěvek „Tak jsme první, no a có, no a có, no a có ...“

Přečíst
x
07.11.2019 Články

Papučový den

Bylo pondělí 7. října, a tak jsem učinil, jak jsem slíbil. Při odchodu z domu jsem si ponechal na nohou papuče nebo chcete-li bačkory a vydal se v nich prožít celý svůj pracovní den. Naštěstí bylo pěkně a tak kožené bačkory celkem úspěšně nahrazovaly doma odpočívající polobotky.

Přečíst
x
05.11.2019 Média

Nepochopený cíl Zelené karty ODS

Lidové noviny | Rubrika: Názory | Strana: 11 | Autor: Miloš Vystrčil

Přečíst
x
30.10.2019 Články

Lesní zákon a liknavost

Kalamita v lesích nejen na Vysočině pokračuje. Kraj Vysočina poměrně rychle reagoval a vyčlenil na pomoc majitelům lesů až 100 miliónů korun.

Přečíst
x
03.10.2019 Články

LEGIOVLAK

Jako malý kluk jsem téměř bez dechu poslouchal svého tátu, když mi vykládal o našich legionářích, jejich hrdinství a zásluhách o vznik samostatného Československa.

Přečíst
x
01.10.2019 Články

Digitální bublina

Asi to také znáte, neboť se jedná o obrázek stále typičtější. Děti nebo dospělí jsou společně doma nebo společně sedí v restauraci nebo například společně jedou vlakem nebo čekají na začátek schůze nebo porady.

Přečíst
x
02.09.2019 Články

Moc si Vás vážím, „Sobíňováci“

Když starosta Sobíňova Miloš Starý děkoval při své závěrečné řeči za udělení titulu Vesnice roku Kraje Vysočina za rok 2018, končil své dojaté vystoupení slovy: „Moc si Vás vážím, Sobíňováci.“

Přečíst
x
28.08.2019 Články

Potraviny

Možná si toho někteří také povšimli, jiní třeba nikoliv. V rámci informací, které jsou výsledkem zvláštní zprávy mezivládního panelu o změně klimatu ve vztahu k půdě, mě zaujala skutečnost týkající se využití potravin.

Přečíst
x
01.07.2019 Články

Léto

Podle loňské zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN máme prý posledních 12 let na to, abychom začali dělat opatření nezbytná k odvrácení ekologického kolapsu. Studentské stávky za klima probíhaly údajně ve více než šedesáti zemích světa a zúčastnily se jich prý tisíce studentů.

Přečíst
x
27.06.2019 Články

Zlatá jeřabina a Skutek roku

V krátkém článku je nelze všechny vyjmenovat. Ptáte se koho? Mám na mysli všechny oceněné osobnosti v anketách Kraje Vysočina Zlatá jeřabina nebo Skutek roku.

Přečíst
x
10.06.2019 Články

Závěrečné účty

Nevím, zda všichni víme, že výroční zprávy různých veřejných institucí a neziskových organizací za uplynulý rok by měly být veřejně k dispozici do konce měsíce června roku následujícího. Je to zkrátka tak, že k první polovině roku vždy ještě patří „ohlížení se“ za rokem předcházejícím.

Přečíst
x
06.06.2019 Články

Senát: Předseda Senátu J. Kubera navštíví Jihlavsko. „Osobní setkání nelze ničím nahradit,“ říká

„Budu se snažit zvýšit povědomí o Senátu také svými výjezdy do jednotlivých senátních obvodů a to bez ohledu na politickou příslušnost senátorů. Jsem totiž přesvědčen, že osobní setkání a přímý kontakt s občany nelze ničím jiným nahradit,“ sliboval v listopadu 2018 kandidát na předsedu Senátu Jaroslav Kubera. Právě v rámci postupného naplňování tohoto slibu se senátní obvod Jihlava stává již šestým senátním obvodem, který Jaroslav Kubera během prvního půlroku ve funkci předsedy Senátu navštíví.

Přečíst