Články

Archiv

x
17.03.2011 Články

Zprávy ze Senátu: Petice a jejich projednávání

Na březnové schůzi projednával Senát kromě jiného i Petici proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou, kterou podepsalo více než 28 tisíc občanů. Vznik petice zorganizovalo Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. V souladu s petičním zákonem a jednacím řádem Senátu byla petice v Senátu projednána a většinově podpořena.

Přečíst
x
03.03.2011 Články

Zprávy ze Senátu: Evropská komise přiznala, že se bez rozvoje jaderné energetiky neobejde. Konečně!

Celé „přiznání“ Evropské komise má velmi dlouhý název a lze je dohledat například na webových stránkách Senátu. Budu tedy pro stručnost používat pouze zkrácený název „Sdělení Evropské komise Energie 2020“.

Přečíst
x
03.03.2011 Články

Hrozí, že bude ublíženo celé Vysočině ? VÝBOR je proti

Při poměrně podrobné prezentaci a následující diskusi zaznělo na zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina poměrně velké množství závažných argumentů, které jednoznačně hovořily proti navrženému způsobu řešení problémů středního školství na Vysočině.

Přečíst
x
25.02.2011 Články

Zprávy ze Senátu: Senátní komise jednala o stavebních úřadech a pobočkách České pošty

V úterý 22. února zasedala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Z mého pohledu se komise zabývala zejména dvěma problémy, jejichž řešení poměrně značnou část obcí v mém senátním obvodu (okres Jihlava, Dačicko, Slavonicko) určitě zajímají.

Přečíst
x
10.02.2011 Články

Zprávy ze Senátu: Ministerstvo dopravy a jeho Zelená kniha

Čtvrtá schůze Senátu se konala 26. a 27.ledna 2011. Kromě jiného jsme projednávali i bod číslo 51 s názvem „Sdělení Komise týkající se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru“. V rámci projednávání tohoto bodu pan ministr Vít Bárta krátce pohovořil o tzv. „Superstrategii“.

Přečíst
x
27.01.2011 Články

Zprávy ze Senátu: Že by ten Senát k něčemu byl?

Bylo to zhruba v polovině minulého týdne (úterý 18. 1. 2011), kdy mě oslovil jeden zástupce firmy s problémem, který se týkal vládou předloženého návrhu změny zákonu o dani z přidané hodnoty (DPH). Situace byla taková, že v návrhu zákona, který byl již schválen Poslaneckou sněmovnou, zůstala chyba – nelogičnost.

Přečíst
x
20.01.2011 Články

Zprávy ze Senátu: Jsme vyspělou zemí s vyspělou ekonomikou

Začal nový rok a mně na plný plyn začala práce v Senátu. Ve v…

Přečíst
x
31.12.2010 Články

Otázky od pana Štítkovce

Před koncem roku 2010 jsem obdržel 10 otázek od Ladislava Štítkovce z Plzně. Protože, pan Štítkovec bude mé odpovědi na svém webu zveřejňovat, považuji za logické udělat totéž na svých webových stránkách.

Přečíst
x
29.12.2010 Články

Nevážně vážně

Již několik let shromažďuji po celý rok texty různých příhod, vyprávění, poučení, zábavných historek apod. a na konci roku si potom jedno povídání vyberu, většinou si je trochu upravím a následně vyvěsím na svůj web.

Přečíst
x
21.12.2010 Články

Výzva živnostníka roku 2010 Jiřího Bláhy

V poslední době mě čím dál častěji napadá, co si tak asi normálně pracující člověk o nás politicích a politice vůbec může myslet. Výzva Jiřího Bláhy je jednou z velmi dobrých a pro nás politiky nepříliš lichotivých odpovědí, byť se v ní slovo politik ani politika ani jednou neobjevuje.

Přečíst