Články

Archiv

x
28.08.2019 Články

Potraviny

Možná si toho někteří také povšimli, jiní třeba nikoliv. V rámci informací, které jsou výsledkem zvláštní zprávy mezivládního panelu o změně klimatu ve vztahu k půdě, mě zaujala skutečnost týkající se využití potravin.

Přečíst
x
01.07.2019 Články

Léto

Podle loňské zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN máme prý posledních 12 let na to, abychom začali dělat opatření nezbytná k odvrácení ekologického kolapsu. Studentské stávky za klima probíhaly údajně ve více než šedesáti zemích světa a zúčastnily se jich prý tisíce studentů.

Přečíst
x
27.06.2019 Články

Zlatá jeřabina a Skutek roku

V krátkém článku je nelze všechny vyjmenovat. Ptáte se koho? Mám na mysli všechny oceněné osobnosti v anketách Kraje Vysočina Zlatá jeřabina nebo Skutek roku.

Přečíst
x
10.06.2019 Články

Závěrečné účty

Nevím, zda všichni víme, že výroční zprávy různých veřejných institucí a neziskových organizací za uplynulý rok by měly být veřejně k dispozici do konce měsíce června roku následujícího. Je to zkrátka tak, že k první polovině roku vždy ještě patří „ohlížení se“ za rokem předcházejícím.

Přečíst
x
06.06.2019 Články

Senát: Předseda Senátu J. Kubera navštíví Jihlavsko. „Osobní setkání nelze ničím nahradit,“ říká

„Budu se snažit zvýšit povědomí o Senátu také svými výjezdy do jednotlivých senátních obvodů a to bez ohledu na politickou příslušnost senátorů. Jsem totiž přesvědčen, že osobní setkání a přímý kontakt s občany nelze ničím jiným nahradit,“ sliboval v listopadu 2018 kandidát na předsedu Senátu Jaroslav Kubera. Právě v rámci postupného naplňování tohoto slibu se senátní obvod Jihlava stává již šestým senátním obvodem, který Jaroslav Kubera během prvního půlroku ve funkci předsedy Senátu navštíví.

Přečíst
x
05.06.2019 Články

Sebestřednost

Že je třeba více a lépe zachycovat vodu v krajině víme dlouho a že je třeba nasadit všechny síly na obnovu lesů zničených kůrovcem, na tom se snad dnes shodujeme téměř všichni.

Přečíst
x
22.05.2019 Články

Větší zájem o veřejné dění, potvrdily debaty se senátorem

Sedm měst, sedm veřejných debat. Senátor Miloš Vystrčil v uplynulých týdnech už pošesté uspořádal sérii veřejných setkání. Pod názvem „Den senátora Miloše Vystrčila“ během 35 dní v dubnu a květnu navštívil všechna města v senátním obvodu 52 – Jihlava.

Přečíst
x
02.05.2019 Články

Digitální služby

Skupinky zejména mladých lidí, kteří sedí společně u stolu, ale nebaví se a namísto toho všichni koukají do telefonu, jsou čím dál méně výjimečné.

Přečíst
x
29.04.2019 Články

Návštěvy sídla Senátu

„Byl bych moc rád, kdybyste po návštěvě sídla Senátu skutečně vzali za své, že náš Parlament České republiky se skládá ze dvou komor a to z Horní komory tj. Senátu a Dolní komory tj. Poslanecké sněmovny.“ I tato věta bývá často součástí mých setkání a rozhovorů s návštěvníky z Vysočiny v Senátu.

Přečíst
x
11.04.2019 Články

Senát na „modré vlně“

Každé 75. dítě se rodí s poruchou autistického spektra. Příznaky se u každého liší v závislosti na typu postižení, mezi ty obecné patří stále se opakující vzorce chování, sociální odloučení a špatné verbální dovednosti. Každoročně se proto 2. dubna na Světový den porozumění autismu lidé oblékají do modré a řada budov je nasvícená ve stejné barvě. Modrá je totiž barva komunikace a sebevyjádření, což jsou oblasti, které činí autistům největší potíže.

Přečíst
x
02.04.2019 Články

Spravedlnost v našem zdravotnictví nehledejte

Víte o tom, že na různých místech České republiky dostávají úplně stejné typy nemocnic se stejným vybavením za tytéž zdravotní výkony různě vysoké úhrady od stejné zdravotní pojišťovny?

Přečíst
x
29.03.2019 Články

Smlouvy a naše osudy

„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti“

Přečíst