Bez akcí

02.12.2020

Již ani nevím, kolikátý je to týden, kdy není v mém kalendáři téměř žádná poznámka o návštěvě místní společenské události nebo jiné oficiální nebo tradiční akce.


Skoro se dá říci, že kromě individuální účasti na různých pietních aktech v rámci různých výročí nebo početně velmi omezených pracovních setkání se člověk jen obtížně dostane ve svém senátním obvodu tzv. mezi lidi.

Přiznám se, že mi ty každotýdenní návštěvy starostů, různých firem, setkání seniorů, schůzí dobrovolných hasičů a různých dalších společenských, kulturních a sportovních akcí chybí. Pravdou je, že se sice významně zvýšil počet mých telefonátů a také stále populárnějších videokonferencí, ale ty osobní setkání nenahradí.

Také si uvědomuji, že úbytek různých společenských a osobních setkání, ať se jedná o pracovní či přátelské schůzky, zrušená fotbalová utkání nebo tradičně pořádané výlovy apod. vlastně pociťujeme úplně všichni. Nabízí se tedy otázka, zda je možné nějakým způsobem úbytek osobních kontaktů a omezení společenského charakteru našeho života kompenzovat.

Rozhodně bych nedoporučoval se uchýlit k nějakým tajným hromadným setkáním, protože to bychom postupovali způsobem, který zcela popírá smysl zavedených opatření a může zásadně ohrozit jejich účinnost. Není přece v našem zájmu se chovat způsobem, kdy zvyšujeme riziko šíření koronavirové epidemie, riziko ohrožení zdraví nebo dokonce životů nás nebo našich blízkých.

Pokud tedy dnes můžeme například zintenzivnit naši elektronickou komunikaci a zejména starší generaci silněji zapojit do používání telefonů a to například nejen k hlasové ale i obrazové komunikaci, udělejme to. Zkusme čas, který jsme „získali“ z důvodů různých zákazů a opatření věnovat svým rodinám a také častějším kontaktům s blízkými a přáteli pomocí mobilních telefonů, tabletů nebo počítačů.

Nezapomínejme ale přitom, že cesty za účelem pobytu v přírodě a v parcích a pobyt tam jsou povoleny. Zároveň však platí, že na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby. Více osob tam může být v případě, že se jedná o členy domácnosti nebo zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele nebo osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost nebo osoby, které tak konají ze zákona nebo děti, žáky a studenty při vzdělávání ve školách. Navíc při pobytu na veřejnosti je třeba dodržovat rozestupy 2 metry.

Na závěr se Vám přiznám, že již jsem si několikrát některé tradiční události připomínal prohlížením loňských i starších fotografií a že věřím, že co nejdříve si pořídím další - nové.

Přílohy