Bezpečí a nebezpečí

16.04.2021

Další osud dukovanské elektrárny a plánovaná výstavba pátého jaderného bloku se nás jako obyvatel Kraje Vysočina týká ještě více než ostatních občanů České republiky.


Zároveň asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že Elektrárna Dukovany (EDU) a stejné to bude při stavbě pátého bloku, patří mezi stavby, které jsou právem součástí naší kritické infrastruktury.

V minulém týdnu jsem o stavu, ve kterém se nachází proces přípravy výstavby pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany, postupně jednal s ředitelkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou, zvláštním zmocněncem Ministerstva zahraničních věcí Václavem Bartuškou a odvolaným vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem.

Výsledek všech jednání mě jednoznačně utvrdil v názoru, že případné nerespektování závěru expertů z Bezpečnostní informační služby, z Úřadu pro zahraniční styky a informace, z Vojenské kontrarozvědky, z Ministerstva vnitra, z Ministerstva zahraničních věcí a z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, že výstavba pátého bloku firmou z Ruska nebo Čínské lidové republiky je pro naši zemi bezpečnostním rizikem, může přinést České republice obrovské problémy.

Zjednodušeně řečeno, přizvání ruské nebo čínské firmy do tendru na výstavbu pátého bloku EDU se může stát pro Českou republiku cestou do zdi.

Kromě bezpečnostního rizika souvisejícího s výstavbou a vybavením zejména jaderného ostrova, což je klíčová část každé jaderné elektrárny, ze strany firem propojených s mocnostmi, které považují NATO, jehož jsme členem, za nepřátelské uskupení, hrozí ještě riziko další - procesní, o kterém se příliš nepíše.

Tím dalším rizikem je ohrožení možnosti realizace výběrového řízení na základě bezpečnostní výjimky, kterou umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek využít. Jestliže totiž bude například firma z Ruska přizvána do tendru pořádaného na základě bezpečnostní výjimky, tak udělení výjimky ztrácí logické a relevantní zdůvodnění, a tedy není možné výjimku využít. Zjednodušeně narážíme do zdi - výběrové řízení nemůže proběhnout a nestaví se.

A tak se nabízí otázka, zda náhodou neexistuje plán, který by měl realizaci celé stavby takto rafinovaně zneplatněním výběrového řízení zabránit. Tímto zrušení výběrového řízení by totiž došlo v nejlepším případně k obrovskému zpoždění výstavby, a tak k zásadnímu ohrožení naší budoucí energetické soběstačnosti. Vznikla by tak pro naši zemi velmi nebezpečné situace, která by nás hnala do energetické závislosti, například na dodávkách plynu.

Nejbližší dny a týdny, nejpozději rozhodnutí po volbách ukáží, do jaké míry je tato možnost reálná. Rozhodně slibuji, že budu celý vývoj pečlivě sledovat a dělat vše proto, aby tento pro Česko úplně nejhorší scénář nenastal.

 

Zveřejněno 13. 4. 2021 v Jihlavských listech.

Přílohy