Cesta do Podkarpatí - neděle den druhý

06.10.2013

V 8,00 jsme se vydali z Hotelu Užhorod (obrázek 1) s balíčkem na cestu do Koločavy. Po více než třech hodinách cesty, chvílemi po téměř pro naše auto nesjízdných silnících, jsme dorazili do Koločavy, kde nás v místní škole čekaly děti s nacvičenými českými písněmi (obrázek 2).


Například jsme si k našemu překvapení vyslechli, i píseň Svěráka a Uhlíře "Není nutno ...". Následovala prohlídka Muzea Ivana Olbrachta (obrázek 3), prohlídka skanzenu s ukázkami vybavení domu pro 8 až 15 lidí (obrázky 4, 5), vybavení školy (obrázky 6, 7). Poobědvali jsme a starostovi a Natálce (držitelka ceny ministra zahraničních věcí za propagaci ČR v zahraničí) poděkovali  přímo v bývalé četnické stanici - současné hospodě (obrázky 8, 9).

Před odjezdem z Koločavy jsme se vyfotili u sochy Ivana Olbrachta (obrázek 10) a navštívili jsme muzeum české školy (obrázek 11) a sovětské školy (obrázek 12). Následoval přejezd nádhernou přírodou (obrázek 13) do cikánského tábora a seznámení s projektem Mária + Mária (obrázky14, 15). Na závěr jsme předali dárky ve škole v obci Drachyna, kde ve třicátých letech 19. stol. vyučoval otec naší předsedkyně senátní Komise pro rozvoj venkova Dagmar Zvěřinové (obrázek 16). Celý den jsme zakončili velmi příjemnou večeří - šašlik v restauraci Munchhausen (obrázek 17).

Přílohy