Dnešní EU a zdravý selský rozum

04.04.2011

Předpokládám, že většině z nás zkratkové slovo GAEC nic moc neříká. Možná, že někteří vědí, že se vyskytuje v souvislosti se zemědělstvím a hospodařením na půdě.

Při březnové návštěvě ministra zemědělství Ivana Fuksy na Vysočině se slovo GAEK (GAEK-y) vyskytovalo málem častěji než dotace.


Předpokládám, že většině z nás zkratkové slovo GAEC nic moc neříká. Možná, že někteří vědí, že se vyskytuje v souvislosti se zemědělstvím a hospodařením na půdě.

Při březnové návštěvě ministra zemědělství Ivana Fuksy na Vysočině se slovo GAEK (GAEK-y) vyskytovalo málem častěji než dotace.

Při setkávání se zemědělci se opět ukázalo, jak i do zemědělství postupně více a více prorůstá byrokracie. Oblast GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions = dobrý zemědělský a environmentální stav) zahrnuje celkem již 11 standardů. Standardy GAEC individuálně definují členské země Evropské unie na základě nařízení Rady Evropského společenství. V případě České republiky jsou standardy definovány nařízením vlády a platí od 1. ledna 2010. Standardy popisují 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní).

Hospodaření v souladu se standardy GAEC je pro zemědělce jednou z podmínek poskytnutí plné výše různých druhů podpor. Stručně řečeno, být jako zemědělec dobrým úředníkem je stále důležitější. O tom, zda se Vám v zemědělství daří, bohužel v EU čím dál častěji již ani tak nerozhoduje ochota tvrdě sedm dní v týdnu pracovat, ale spíše schopnost se vyznat a orientovat v předpisech a nabízených dotacích. Někdy je totiž dnes lepší nevyrábět než vyrábět, nechovat než chovat, zatravňovat než pěstovat.

Ministr Fuksa několikrát zdůraznil, že je důležité, aby opět v zemědělství začal vítězit zdravý selský rozum. Vřele s ním souhlasím, ale jsem přesvědčen, že v dnešní době, kdy je naše zemědělská politika z 95% určována rozhodnutími z úrovně EU, se jedná o cíl opravdu velmi ambiciózní. Sousloví zdravý selský rozum totiž určitě z dnešního „EU zemědělství“ nepochází.

 

Miloš Vystrčil
senátor

Přílohy