Dotazy M. Vystrčila o poskytnutí informací a vysvětlení potřebných pro výkon funkce

30.12.2017


Vážená paní
Alena Schillerová
Ministryně financí
Ministerstvo financí České Republiky

 

Telč 28. prosince 2017

 

Věc:

Dva požadavky senátora Miloše Vystrčila o poskytnutí informací a vysvětlení potřebných pro výkon funkce

 

Vážená paní ministryně,

v souladu s § 12 odstavců (1) a (2) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů si Vás dovoluji požádat o následující:

 1. Žádám Vás o poskytnutí plného znění žádosti orgánu EU (dle údajů z tisku je údajně žádajícím orgánem Evropská komise) o vynětí výdajů poskytnutých na projekt „Čapí hnízdo“ z prostředků poskytnutých prostřednictvím ROP regionu soudržnosti Střední Čechy z fondů EU. Žádám o poskytnutí informací a vysvětlení v následující struktuře:
 1. Přesná specifikace žadatele s uvedením data, kdy byla žádost orgánům ČR doručena.
 2. Uvedení orgánu-ů, který – které byly o vynětí výdajů požádány.
 3. Plné znění žádosti včetně zdůvodnění, příloh a průvodních dokumentů (například průvodní dopis apod.) v originálním jazyce.
 4. Překlad plného znění žádosti včetně zdůvodnění, příloh a průvodních dokumentů (například průvodní dopis apod.).
 5. Reakce a názor české strany, zejména MF ČR.
 6. Případné další doplňující informace.

 

 1. Žádám Vás o poskytnutí plného znění Zprávy s výsledky šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ve věci Čapího hnízda. Žádám o poskytnutí informací a vysvětlení v následující struktuře:
 1. Sdělení data doručení Zprávy orgánům ČR, tj. MF ČR případně dalším.
 2. Přesný název Zprávy a seznam orgánů (institucí) ČR, které ji doposud obdržely.
 3. Plné znění Zprávy včetně zdůvodnění, příloh a průvodních dokumentů (například průvodní dopis apod.) v originálním jazyce.
 4. Překlad plného znění Zprávy včetně zdůvodnění, příloh a průvodních dokumentů (například průvodní dopis apod.).
 5. Další předpokládaný postup MF ČR.

 

Vážená paní ministryně,

na závěr si Vás dovoluji požádat, abyste moje požadavky 1. a 2. vyřizovali a odesílali v elektronické podobě do mé datové schránky co možná nejrychleji a tedy třeba i odděleně a nečekali případně s odpovědí (vyřízením) požadavku 1. do okamžiku až bude připravena odpověď na požadavek 2. a naopak.

Dále si ještě dovolím požádat, abyste případně s vyřízením mých požadavků nečekali až na okamžik, kdy bude k dispozici oficiální překlad. Spokojím se případně i s překladem neúředním nebo mi můžete zaslat i plné znění materiálů bez překladu a překlady zaslat později.

Obdobně také platí, že mé požadavky 1a) až 1f) respektive 2a) až 2d) prosím vyřizujte co možná nejrychleji, a tedy je rovněž s příslušným označením zasílejte pro urychlení třeba i postupně.

 

Pokud byste se rozhodli některému z mých požadavků nevyhovět, prosím o urychlené sdělení této skutečnosti včetně vysvětlení a zdůvodnění. V případě Vašich jakýchkoliv doplňujících dotazů či nejasností jsem k dispozici na 606 767 544 nebo na vystrcilm@senat.cz.

Děkuji.

 

Se zdvořilým pozdravem

 

                                                                                                                       Miloš Vystrčil v. r.