Důvěra

07.10.2020

Když jsem byl nedávno na Taiwanu, tak jsem si i díky chování obyvatel Taiwanu ostřeji uvědomil jednu důležitou skutečnost.


Uvědomil jsem si, že v jedné věci se od obyvatel Taiwanu a zřejmě nejen od obyvatel Taiwanu, zásadně lišíme. Možná to je částečně dáno i naší povahou, ale my, pokud nám vyloženě neteče do bot, zkrátka máme tendenci autoritám příliš nevěřit. Tím pádem máme relativně často tendenci autoritami učiněná rozhodnutí nedodržovat nebo zpochybňovat a zároveň za rozhodnutími třeba hledat ještě nějaké vedlejší úmysly, a to zpravidla úmysly negativní nebo zištné.

Máme zkrátka v povaze a média to bohužel občas přiživují například za rozhodnutím rady města nebo třeba starosty, že se budou ve městě častěji vysypávat odpadkové koše nebo za rozhodnutím opravit nějakou ulici hledat nějaké vedlejší úmysly. Například dokážeme zaníceně spekulovat, která že to spřátelená firma starosty nebo některého ze zastupitelů bude mít nyní více práce a lepší kšeft při úklidu města nebo se živě zajímat, který že to přítel či příbuzný starosty nebo některého ze zastupitelů zrovna na té opravované ulici bydlí apod.

Řekl bych, že ještě podstatně horší je to potom s důvěrou v politiky, kteří se pohybují v těch nejvyšších politických patrech. Jak jsem napsal, částečně to může být způsobeno naší povahou. Přesto jsem přesvědčen, že větší část nedůvěry je způsobena tím, jakým způsobem u nás jako politici politiku tzv. děláme, tedy tím, co se dnes a denně kolem nás děje.

Musím přiznat, že to je oproti situaci na Taiwanu velký rozdíl. Například opatřením ministerstva zdravotnictví a ministrovi zdravotnictví na Taiwanu nyní v době koronavirové pandemie důvěřuje 90% obyvatel Taiwanu, zatímco u nás v Česku je to procent cca 40.

Asi se shodneme, že když někomu důvěřuji, tak ho zpravidla také poslouchám. Pokud se tedy dnes zabýváme všemi možnými příčinami dalšího šíření nemoci COVID-19 u nás, neměli bychom právě na otázku důvěry zapomínat. Jasné, promyšlené a srozumitelné pokyny a doporučení by měly být prvním krokem k získání důvěry občanů a k relativně rychlému zvládnutí pandemie.

Přílohy