Energetická účinnost a šetrnost

02.12.2021

Zvýšení ceny energií pravděpodobně dopadne postupně téměř na všechny a příčina není pouze jedna.


Zdražení energií se projeví i v rozpočtech obcí, krajů a státu. Větší výdaje na energie znamenají méně investic a méně veřejných peněz do jiných služeb. Ze stávající situace plynou nebo spíše se potvrzují některé pravdy a poučení.

Určitě je dobré disponovat vlastními zdroji energie nebo zdrojem elektrické nebo tepelné energie.

Nemám nyní mysli na úrovni rodin nebo obcí a firem pouze solární panely a v objektech umístěné akumulační baterie, nýbrž třeba i kotel na dřevo a zajištěné zásoby dřeva nebo například dobře izolované velkoobjemové nádoby na teplou vodu, tepelná čerpadla apod.

Na úrovni celostátní je potom naprosto jasné, že postupně odstavované elektrárny spalující uhlí je nezbytně nutné nahradit jinými zdroji energie. Že si nevystačíme se solárními panely a větrnými elektrárnami je při naší poloze a v našich zeměpisných šířkách z jednoduchých výpočtů zřejmé.

Proto kromě navýšení výroby elektřiny z panelů a „větrníků“ nemáme jinou možnost než se urychleně zaměřit na výrobu energie z jádra a to nejen náhradou dosluhujících jaderných bloků v Dukovanech. Zkoumá se cesta malých štěpných jaderných reaktorů a rovněž nelze zapomínat na již bohužel velmi dlouho trvající a nepříliš postupující práce na získávání energie z řízeného slučování jader lehkých prvků. Neměli bychom však pouštět ze zřetele žádnou z možností, které současná věda a výzkum nabízejí. Rozvoj vědy a vědeckého poznání a jeho směr nelze určovat politickým rozhodnutím.

Další velmi významnou možností je samozřejmě začít spotřebu energie snižovat třeba instalací přístrojů s menší spotřebou, zateplováním apod. Zde je ale třeba si přiznat, že zejména cesta zvyšování energetické účinnosti nebo úspora tepla bez dalšího je cestou polovičatou a často dokonce kontraproduktivní. Kdybych se Vás totiž zeptal, co uděláte s penězi, které ušetříte za nespotřebovanou (uspořenou) elektřinu nebo plyn, tak se často logicky dozvím, že je využijete jinak. Koupíte si další mrazák nebo budete vytápět více místností, budete více cestovat, místo obyčejného kola si koupíte elektrokolo, apod. Zjednodušeně řečeno, budete žít s velkou pravděpodobností v jiných oblastech energeticky náročnější život, a tedy v součtu vlastně žádnou energii neušetříte, spíše naopak.

Řešením tedy je nejen snižovat spotřebu energie v domácnosti nebo na obci, v úřadu nebo ve firmě, ale zároveň se chovat šetrněji a skutečně svoji spotřebu celkově omezit. To je totiž v silách každého z nás již nyní. Ale jak se někdy říká: „Vidět daleko a dojít tam není totéž.“ Tak to každý alespoň občas zkusme.

 

Zveřejněno v prosincových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy