Energošmejdi

25.08.2021

V minulém týdnu došlo v Senátu k situaci, která nastává opravdu velmi výjimečně.


Při projednávání energetického zákona jsme se dostali do poměrně vyhrocené diskuse s panem ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Důvodem byly mé pozměňovací návrhy zlepšující ochranu zákazníka, které jsem předložil a ve svém vystoupení zdůvodnil.

Problematikou uzavírání smluv s dodavateli energií a jejich následného chování k zákazníkům se totiž s Ondřejem Doležalem a Evou Decroix zabýváme již více než rok. Ondřej Doležal se v této oblasti pohybuje ještě mnohem déle.

Situace je taková, že po schválení energetického zákona v Poslanecké sněmovně, což se stalo 16. 7., jsme bohužel zjistili, že přes všechna ujištění je to s ochranou odběratele energie – zákazníka – v některých situacích oproti současné situaci horší a nikoliv lepší.

Nebudu zabíhat do podrobností, ale návrh novely energetického zákona, tak jak dorazil do Senátu z Poslanecké sněmovny, například umožňuje dodavateli energií oznamovat změnu ceny pouze zveřejněním na internetu, rovněž může být pro zákazníka velmi obtížné zjistit, kdy mu podle smlouvy končí dodávky energie, protože ve smlouvě je napsáno, že smlouva je účinná zahájením dodávek energie a nikdo již Vám neoznámí, kdy se tak stalo. Návrh novely energetického zákona také velmi ztěžuje živnostníkům, neziskovkám či samosprávám ukončit smlouvu o odběru energie při prodeji domu nebo ukončení nájmu. Pro mě nepochopitelně je zákonem dáno exkluzivní postavení společnostem, které si firmy, které dodávají energie, samy založily proto, aby jejich prostřednictvím získávaly zákazníky. Na rozdíl od mnoha ostatních totiž tyto společnosti nepotřebují ke své činnosti zprostředkovatelskou licenci a nepodléhají přísným podmínkám licencovaných zprostředkovatelů, kteří musí být podle návrhu novely zákona vedeni ve speciálním rejstříku.

Výsledkem naší debaty na plénu Senátu tak pro mnohé nečekaně bylo přerušení projednávání návrhu novely energetického zákona a odklad o týden, aby se vytvořil prostor pro jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) o námi navrhovaných změnách novely, které jednoznačně zvyšují ochranu zákazníka před tzv. energošmejdy. Považuji to za velký, byť zatím pouze částečný úspěch.

První zhruba tříhodinové jednání se zástupci MPO proběhlo minulý pátek a na programu jsou jednání další. Vše bude snad úspěšně ukončeno zítra tj. ve středu 25. 8. na jednání senátního hospodářského výboru a na odpoledním jednání přerušeného pléna Senátu.

Již v tuto chvíli si však dovolím napsat, ať jednání a hlasování v Senátu dopadnou jakkoliv, že Eva Decroix s Ondřejem Doležalem odvedli a odvádí velkou a záslužnou práci pro nás pro všechny odběratele energií. Rovněž musím ocenit a poděkovat, že se do jednání aktivně zapojili senátoři Raduan Nwelati, Jiří Vosecký a Hana Žáková.

Vážím si té spolupráce a odhodlání kolegů se připojit a postavit se za větší ochranu zákazníka a odstranění nedůvodných a zákazníkovi riziko přinášejících výjimek.

 

Zveřejněno 24. 8. 2021 v Jihlavských listech.

Přílohy