Jak je to vlastně s tou zastupitelskou demokracií?

02.03.2015

Na setkání s „pétépáky“ a jejich příbuznými chodím velmi rád. Zkušení a životem zkoušení lidé dnes již kolem osmdesátky mají k naší době co říci a občas bývají i velmi kritičtí.


Zhruba v polovině února jsme vedli chvílemi i docela vášnivou debatu o tom, jestli neúčast občanů na jednáních zastupitelstva nebo na veřejných setkáních starosty nebo celého vedení města s občany je známkou či důkazem toho, že město nebo obec nefungují.

Možná některé z Vás trochu překvapím, když napíši, že v případě zejména větších měst si myslím, že u solidně fungujícího města jeho obyvatelé zpravidla na veřejná zasedání a veřejné schůze moc nechodí. Jednak se vše podstatné dozví z novin nebo elektronických médií a jednak nemají moc důvod. Mají svoji práci, svoje zájmy, svoje starosti.

Situace se mění zpravidla tehdy, když něco nefunguje nebo se vyvíjí v rozporu se zájmy třeba i části občanů. To je potom na zasedáních zastupitelstva nebo veřejných shromážděních najednou plno a lidé se nebojí vyjádřit i hodně hlasitě. To je určitě dobře.

Co si často možná nejsme ochotni úplně uvědomit je fakt, že spokojení nebo s věcí srozumění občané zpravidla protestovat nechodí a ani nemají moc důvod se hlasitě projevovat. Proto je velmi důležité si vždy sílu a zájmy protestujících správně vyhodnocovat. Pokud například strana, která vyhrála volby, slibovala, že zakáže provozování hracích automatů v blízkosti škol a na zastupitelstvo, kde se o zákazu má rozhodovat, se dostaví například dvacet provozovatelů automatů a notorických hráčů a budou hlasitě proti zákazu hracích automatů protestovat, vůbec to neznamená, že mají pravdu a že jsou tzv. hlasem veřejnosti. Je tomu právě naopak a to přesto, že na zastupitelstvu v daném okamžiku nemusí být ani jeden hlasitý podporovatel zákazu provozu hracích automatů.

Zkrátka a dobře, do každého zvoleného zastupitele vkládají při volbách voliči část své důvěry. Každý zastupitel potom při svém rozhodování tedy zastupuje nemalou část veřejnosti – proto název zastupitel. Je dobré si to uvědomovat, je dobré „své“ zastupitele a jejich rozhodování sledovat a je dobré mít na paměti, že pokud zastupitel hlasuje jinak, než si přeje většina veřejnosti přítomná v sále, že to ještě vůbec neznamená, že hlasuje jinak, než si přeje většina občanů.

Přílohy