Komunální politik

02.12.2015

Na začátku byla debata se šéfredaktorem odborného časopisu Moderní obec Ivanem Ryšavým. Říkal jsem mu, že jsem již trochu otrávený z toho, když se ze všech stran jenom pořád dozvídám, jak je třeba ta města a obce kontrolovat, hlídat a poučovat o tom, co mají a co naopak nemají dělat.


Nevím, zda si to všichni uvědomujeme, ale u nás v Česku máme celkem asi 6 250 obcí, tedy 6 250 starostek a starostů, a tedy desítky tisíc zastupitelů, jinak řečeno desítky tisíc komunálních politiků.

Drtivá většina těchto lidí – komunálních politiků, které si občané měst demokraticky volí v komunálních volbách často napříč všemi kandidátkami, jsou lidé schopní, poctiví, činorodí a především ochotní ve volném čase pracovat pro svoji obec nebo město.

Slovo dalo slovo a pod patronací našeho senátního výboru pro územní rozvoj a záštitou ministryně pro místní rozvoj vznikla soutěž Komunální politik roku. Osobně říkám, že spíše než o soutěž se jedná o pozitivní zrcadlo, které ukazuje všem, kteří to chtějí vidět, že naše města a obce rostou do krásy a kvalita života v nich se jednoznačně zlepšuje.

Samozřejmě to neznamená, že všechno stoprocentně funguje, tak to asi nebude nikdy. Ale opravují se školy, silnice, chodníky, veřejná prostranství, staví se dětská hřiště, připravují se parcely pro výstavbu, probíhají srazy rodáků apod. Zkrátka obce a města se rozvíjí a žijí.

Možná je symbolické, že první ročník soutěže Komunální politik roku vyhrál starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada s projektem zaměřeným na výchovu a vzdělávání, na spolupráci dětí a dospělých, na spolupráci starších a mladších. Vždyť často to všeliké lidské snažení bývá právě o budoucnosti a přípravě na ni.

Nedávno 17. listopadu uplynulo již 26 let od naší sametové revoluce. Ne všechno se povedlo, ale když se podíváme kolem sebe zvláště potom dál za hranice na východ a na jih, potom bychom si měli asi přiznat a uvědomit, že jsme měli a pořád ještě máme štěstí. A jak kdysi v první polovině dvacátého století řekl objevitel penicilinu sir Alexandr Fleming štěstí nebo, chcete-li, náhoda přeje připraveným. A tak jsem moc rád, že ty komunální politiky máme.

Přílohy