Kůrovec, zásady a novoroční přání

19.12.2019

Že náš kraj patří k těm kůrovcovou kalamitou nejvíce postiženým, víme asi na Vysočině všichni.


Dokonce je velmi reálné, že z důvodu všude možně přítomných a podél cest naskládaných pokácených kmenů a dokonce i snad možnosti silvestrovské těžby nebude možné letos zorganizovat tradiční silvestrovský pochod na nejvyšší vrchol Vysočiny Javořici. Pokud tedy přesto na výstup vyrazíte, bude to na vlastní nebezpečí.

Že nelze organizovat tradiční výstup na Javořici je sice mrzuté, nepoměrně horší je však proměna našich lesů na holiny a s tím spojené ekologické a finanční ztráty. Přestože vlastníci a správci lesů dělají, co umí, ztráty, které vznikají, jsou obrovské. Stát se rozhodl pomáhat a rychlé přijetí zákona Senátem umožnilo poskytovat na základě ministerstvem zemědělství schválených zásad vlastníkům lesů příspěvek na zmírnění škod způsobených kůrovcem.

Jsem velmi rád, že Kraj Vysočina dělá maximum pro rychlé zúřadování žádostí vlastníků lesů. Na druhé straně mi vadí, že ministerstvem přijaté zásady neumožňují podávat žádosti vlastníkům lesů, kteří nemají žádnou fakturu či jiný účetní doklad, kterým mohou doložit, jaké množství kůrovcem napadeného dřeva vytěžili. Na Vysočině tato neblahá skutečnost postihne, předpokládám, nemalý počet vlastníků, kteří si zjednodušeně řečeno pořádek v lese dělají sami svými vlastními nástroji a silami a tráví prací v lese například i víkendy. A to není dobře. Pokud se stát rozhodl pomáhat, neměl by v žádném případě na malé vlastníky zapomínat.

V tomto smyslu přeji našim vlastníkům a správcům lesů, aby obnovu lesů zvládli a aby se v roce 2020 dočkali spravedlivé pomoci, pochopení a rozumného přístupu všech správních a odborných orgánů a institucí. Řeší totiž náš společný problém.

 

Miloš Vystrčil, krajský zastupitel, senátor

Přílohy