Květnová výročí

01.06.2022

Květnové dny jsou typické tím, že konečně je i na Vysočině zřejmé, že přišlo jaro.


Dalším typickým znakem květnových dní je potom pro mě osobně také množství různých pietních aktů, které se na celostátní i lokální úrovni konají.

V květnu 1945 totiž skončila druhá světová válka a celá řada měst si připomíná své osvobození, v květnu byly osvobozeny koncentrační tábory a my si připomínáme konec utrpení desetitisíců v nich vězněných, týraných a likvidovaných lidí. V květnu povstalo na různých místech naší země mnoho statečných lidí, aby na konci války napomohli vítězství nad fašismem a vyhnání nacistů.

Ze všech těchto důvodů jsou květnové dny naplněny současně radostí i smutkem. Zároveň nám květnové dny opakovaně přinášejí poučení, že svoboda není zadarmo. A že pokud nejsme ochotni pomáhat a podporovat slabší, pokud připustíme diskriminaci menšin, pokud budeme lhostejní k oslabování svobody a demokracie, tak na to sami doplatíme.

I proto velmi děkuji všem obcím a městům, které si hrůzy druhé světové války připomínají. Události, které ve velké většině prožívali naši předkové, nesmí být nikdy zapomenuty. Musí zůstat mementem. Musí zůstat varováním a hybnou silou pro naše současné kroky ve směru podpory svobody a ochrany a respektu k lidským právům.

Nedosáhneme toho jiným způsobem než tak, že budeme o naši historii pečovat a že budeme s naší historií přicházející generace seznamovat pravdivě a v celé šíři na úrovni státu, obcí a především svých rodin.

 

Zveřejněno v červnových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy