Anketa Podporujete přímou volbu starostů?

15.03.2018

Jihlavský deník | Rubrika: česko téma | Strana: 4


Jan Veleba
senátor SPO

Přímou volbu starostů podporuji. Mám určité zkušenosti z komunální politiky a pozoroval jsem, že také do komunální politiky se přenášejí některé nešvary z velké politiky.
Právě přímá volba starostů omezí v obecních zastupitelstvech politikaření po volbách a účelové dohody, které nekorespondují s vůlí voličů. Přímá volba starostů tuto vůli odráží mnohem lépe a proto ji podporuji.

Miloš Vystrčil
senátor ODS

Nejsem příznivcem přímé volby starostů. Důvod je jednoduchý. Podle mých zkušeností současný systém zastupitelské demokracie funguje včetně volby starostů. Nemyslím si, že je to nutné a potřebné měnit. Máme větší problémy v oblastech, kde je potřeba přijímat nové zákony. Týká se to například financování školství, sociální péče a dopravní obslužnosti. Věc, která funguje, bychom měnit neměli.

Monika Oborná
poslankyně ANO

Podporuji přímou volbu starostů, stejně jako všech důležitých představitelů v České republice, tedy prezidenta, hejtmanů, primátorů a právě také starostů. Podle mého názoru by měla být pozice starostů posílena a rozšířeny i jejich pravomoci, což si samozřejmě žádá jejich přímou volbu.
Úprava volebního zákona ale musí mít podporu napříč politickým spektrem a mluvíme o horizontu několika let.

Jiří Běhounek
poslanec ČSSD

Ne. Dokud nebude prováděcí záležitost a nebude naprosto jasné, co všechno to obnáší, jaká bude pozice zastupitelstva, jak se bude volit, jaké to bude mít dopady a jak se to bude řídit, tak s tím zásadně nesouhlasím.
Mám zkušenosti ze Slovenska. Mám velmi dobrého kolegu, který byl přímo volen jako předseda kraje a proti sobě měl zastupitelstvo. Měl velmi omezené možnosti ovlivňovat dění.

Radek Koten
poslanec SPD

Ano. Jsme přesvědčeni, ze následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě povede ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v České republice. Současně je předjímáno zdůraznění osobní odpovědnosti. Navíc si myslíme, že dojde k posílení důvěry občanů, kteří budou mít pocit, že se podílejí na správě věcí veřejných a sami o nich rozhodují, což by mohlo zvýšit i volební účast.

Přílohy