Autokratům nelze ustupovat. Stali bychom se vazaly, hodnotí návštěvu Pelosiové na Tchaj-wanu Vystrčil

08.08.2022

 irozhlas.cz | 21:01 | Rubrika: Zprávy z domova | Autoři: Vladimír Kroc, Pavlína Odložilová


Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová navštívila během své cesty po Asii i Tchaj-wan. Nakolik její návštěva může eskalovat napětí v čínsko-tchajwanských vztazích? Jak nebezpečná je situace v tchajwanském průlivu? A o čem svědčí aktuální zpráva Amnesty International o porušování lidských práv na Ukrajině? Význam návštěvy americké předsedkyně pro Radiožurnál komentoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Předsedkyni Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou jste pochválil za to, že se nenechala Pekingem odradit od návštěvy Tchaj-wanu. Je nejvýše postaveným americkým politikem, který Tchaj-wan navštívil za posledních 100 let. Jaký význam její kratičké zastavení v Taipei podle vás mělo?
Je to především potvrzení toho, že Spojené státy americké dodržují své vlastní zákony. Mají zákon, ve kterém slibují, že budou chránit Tchaj-wan a to takovým způsobem, aby pokud tam dochází ke změnám, aby se nikdy nedělaly násilnými prostředky.

A protože Čína zvyšuje svoji agresi vůči svobodnému a demokratickému ostrovu, jeden ze symbolických projevů toho, že Spojené státy americké budou plnit své závazky, pokud by Čína chtěla ostrov ohrozit, byla i návštěva Nancy Pelosiové.

Je to potvrzení toho, že pokud s někým sdílíme společné hodnoty a pokud někde je ohrožena svoboda a demokracie, že to Spojené státy berou vážně a jsou schopné to projevit i tím, že tam třeba přijede druhý nejvyšší státní představitel.

Je to především tedy symbol. Jak víme ani ve Spojených státech nebyla její návštěva jednoznačně pozitivně přijata.
Je to tak. Nebyla. Na druhé straně Spojené státy americké si velmi dobře uvědomují, že Indo-Pacifik je velmi důležitou oblastí a že musejí jasně dávat najevo, že je to území, které je zajímá, a že jsou připraveny podporovat demokratické země v Indo-Pacifiku, což se týká Japonska, Koreje a dalších.

To byl přesně účel návštěvy Nancy Pelosiové – dát jasně najevo, že je to území, kde není možné, aby si autokratický režim, jako je režim Čínské lidové republiky, dělal, co chce, a zapomínal na to, že státy, které demokracii v této oblasti posilují a udržují, jsou bez podpory.

Mimochodem řekl jste, že je nutné Nancy Pelosiovou podpořit. Při vší úctě je taková podpora z Prahy ve světě slyšet? Zaregistroval ji vůbec někdo včetně Pelosiové?
Já jsem nesledoval, zda ji někdo zaregistroval. Myslím si, že pokud něco podporujete, měl byste to podpořit a nestarat se o to, jestli to někdo z nich registruje, nebo ne. Neděláte to přece kvůli tomu, aby si toho někdo jiný všímal.

Buď máte nějaké přesvědčení, nebo nemáte. A jedno z mých přesvědčení je, že je potřeba, aby se demokratické země podporovaly, aby svoboda, pokud je to možné, byla podpořena kdekoli na světě.

Proto to Nancy Pelosiová udělala a proto jsem ji i já v tomto směru vyjádřil podporu. A kdo další to udělal, nebo neudělal, jsem nesledoval.

Samozřejmě bylo by dobře, kdyby těchto podpor bylo co možná nejvíce, protože demokratický a svobodný svět bude schopen odolávat nástupu autokracie mnohem lépe, pokud bude postupovat jednotně. A je jedno, jestli je to Rusko nebo Čínská lidová republika.

 

Nároky autokracie

Co možné dopady? Co když čínské vedení využije tento okamžik k invazi na ostrov, který považuje, jak víme, za vzbouřeneckou provincii?
Samozřejmě lze uvažovat i takto a vůbec neříkám, že je tento směr úvah zakázaný. Na druhé straně si myslím, že pokud byste takto uvažoval stále, co když toho Čína využije, byl byste vlastně přinucen jenom ustupovat.

A to není možné, protože pokud budeme jako reprezentanti svobodných a demokratických zemí ustupovat, jediné, čeho se dočkáme, bude, že autokracie budou své nároky zvyšovat – územní, mocenské a podobně. To není možné donekonečna snášet.

Otázkou je, kdy se tomu postavit. Nancy Pelosiová si řekla, že se tomu postaví v rámci své návštěvy Indo-Pacifiku a že to udělá tak, že kromě jiných zemí navštíví i Tchaj-wan. Udělala to a setkala se s podporou i kritikou.

Vy sám jste byl na Tchaj-wanu před dvěma lety. Jak jste pociťoval tlak ze strany Číny, která se snažila udělat všechno pro to, aby vás od cesty odradila?
Tlak jsem cítil v podstatě na každém kroku. Jednak to byl tlak od některých českých politiků v čele s panem prezidentem Zemanem. Potom to byl tlak z čínské ambasády.

Byla to ale také různá vyjádření čínských představitelů, třeba ministra zahraničních věcí. A potom to byly další různé projevy v médiích, na různých serverech apod., které před cestou varovaly a říkaly, že se máme chovat rozumně.

Jak říkám, když se budeme chovat rozumně a budeme autokratům stále ustupovat, jediné, čeho se dočkáme – a my to přece dobře známe –, bude vazalství a vláda totality. Takto to dělat nejde, abychom jenom kývali a měli ohnutou páteř.

Nehledě na to, že spolupráce s Tchaj-wanem je i ekonomicky a hospodářsky velmi nadějná a výhodná. Já jsem to cítil, ale kdo jiný než ústavní činitel by se měl v nějakém okamžiku tomuto tlaku postavit? Myslím si, že to patří k naší práci.

Jaké jsou vzájemné vztahy Tchaj-wanu a České republiky? Co přinese rozšíření NATO o Finsko a Švédsko? Jak nebezpečná je rusko-ukrajinská hra s jádrem? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.

 

Odkaz na článek s celým záznamem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

 

 

Textový přepis pořadu Dvacet minut Radiožurnálu

Automatizovaný přepis. Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

 

Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Jak nebezpečná je situace v Tchajwanském průlivu, nakolik napětí v čínsko- tchajwanských vztazích eskaluje návštěva Nancy Pelosiové v Tchaj-peji? O čem svědčí aktuální zpráva Amnesty International o porušování lidských práv na Ukrajině? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes předseda Senátu Miloš Vystrčil za ODS. Zdravím vás do našeho přenosového vozu, dobrý den. Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Pochválil jste předsedkyni Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou, že se nenechala Pekingem odradit od návštěvy Tchaj-wanu. Je nejvýše postaveným americkým politikem, který Tchaj-wan navštívil za posledních 100 let. Jaký význam její kratičké zastavení v Tchaj-pej podle vás mělo? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Tak je to potvrzení toho, že Spojené státy americké dodržují své vlastní zákony, protože mají zákon, ve kterém slibují, že budou chránit Tchaj-wan, a to takovým způsobem, aby pokud tam dochází ke změnám, tak se tak nikdy nedělo násilnými prostředky. Protože Čína zvyšuje svoji agresi vůči svobodnému a demokratickému ostrovu, tak jeden ze symbolických projevů toho, že Spojené státy americké budou plnit své závazky, pokud by Čína chtěla ostrov ohrozit, byla návštěva Nancy Pelosi. Tzn. je to potvrzení toho, že pokud s někým sdílíme společné hodnoty a pokud někde je ohrožena svoboda a demokracie, takže to Spojené státy berou vážně a jsou schopné to projevit i tím, že třeba tam přijede druhý nejvyšší představitel Spojených států amerických.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Ale je to především symbol, jste řekl. Jak víme, tak ani ve Spojených státech ta návštěva nebyla jednoznačně pozitivně přijata? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Ano, je to tak. Nebyla. Na druhé straně je to tak, že Spojené státy americké si velmi dobře uvědomují, že Indo-Pacifik je velmi důležitou oblastí a že ony musí jasně dávat najevo, že je to území, které je zajímá a že jsou připraveny podporovat demokratické země v Indo-Pacifiku, což se týká Japonska, Koreji a dalších. A to přesně byl účel té návštěvy Nancy Pelosi, dát jasně najevo, že je to území, kde není možné, aby autokratický režim, jako je režim Čínské lidové republiky, si dělal, co chce a zapomínal na to, že tyto státy, které tu demokracii tam posilují a udržují, jsou bez podpory.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Mimochodem, řekl jste, že je nutné Nancy Pelosiovou podpořit. Při vší úctě, je taková podpora z Prahy ve světě slyšet? Zaregistroval ji vůbec někdo včetně Pelosiové? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Já jsem to nesledoval, zda ji někdo zaregistroval. Já si myslím, že pokud něco podporujete, tak byste to měl podpořit a nestarat se o to, jestli někdo jiný to registruje, nebo ne, protože vy to přece neděláte kvůli tomu, aby někdo jiný si toho všímal, nebo nevšímal. Vy buď máte nějaké přesvědčení a jedno z mých přesvědčení je, že je potřeba, aby demokratické země se podporovaly a aby svoboda, pokud je to možné, tak byla podpořena kdekoliv na světě. A to Nancy Pelosi udělala, a proto já jsem jí v tomto směru vyjádřil podporu. A kdo to další udělal, nebo neudělal, jsem nesledoval. Samozřejmě bylo by dobře, kdyby těch podpor bylo co možná nejvíce, protože demokratický a svobodný svět bude schopen odolávat té tomu nástupu autokracie, těch autokratických režimů lépe, pokud bude držet společně, pokud bude jednotně postupovat. A je jedno, jestli to je Rusko nebo Čínská lidová republika.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- To jistě, ale co možné dopady, co když čínské vedení využije tento okamžik k invazi na ostrov, který považuje, jak víme, za vzbouřeneckou provincii? Jako záminku, že to využije. Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Samozřejmě i takto lze uvažovat a vůbec neříkám, že i tento směr úvah je zakázaný. Na druhé straně, já si myslím, že pokud byste takhle uvažoval stále, co když se stane to, že to Čínská lidová republika uvaž, použije atd., tak byste vlastně byl přinucen jenom ustupovat. A to není možné, protože pokud budeme my, co jsme reprezentanti svobodných a demokratických zemí ustupovat, tak jediné, čeho se dočkáme, a my to přece dobře známe, že ty autokracie budu ty své, ty své nároky zvyšovat a budou zvyšovat své územní nároky, své mocenské nároky. A to přece není možné donekonečna snášet. Otázkou je, kdy se tomu postavit. Nancy Pelosi si řekla, já se tomu postavím v rámci své návštěvy Indo-Pacifiku a udělám to tak, že kromě jiných zemí navštívím i Tchaj-wan. A udělala to a setkala se s kritikou a setkala se i s podporou. V mém případě se jedná o podporu. V jiném případě se jedná třeba o kritiku, která říká, ano, pojďme ty demokracie podporovat, ale tato chvíle nebyla vhodná. Nebo na to může být ještě úplně jiný názor, ale to je na každém, aby se vyjádřil a své, svůj postoj zdůvodnil.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Mimochodem vy sám jste. Nebo ne sám, ale byl jste na Tchaj-wanu před dvěma lety, jakého druhu nebo jak jste pociťoval ten tlak ze strany Číny, která se snažila udělat všechno pro to, aby vás odradila od té cesty? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Ten tlak jsem cítil v podstatě na každém kroku. Jednak to byl tlak od některých českých politiků v čele s panem prezidentem Zemanem. A potom to byl tlak z čínské ambasády, potom to byla různá vyjádření čínských představitelů, třeba ministr zahraničních věcí. A potom to byly další různé projevy v médiích, na různých serverech a podobně, které před tou cestou varovaly a říkaly, že se máme chovat rozumně. Ale jak já říkám, když se budeme chovat rozumně a budeme těm autokratům stále ustupovat, tak jediné, čeho se dočkáme, je potom vazalství a vlády totality. Takže to takto dělat nejde a pokud budeme jenom kývat, budeme mít ohnutou páteř a nehledě na to, že spolupráce s Tchaj-wanem je i ekonomicky a hospodářsky velmi nadějná a výhodná. Tzn. já jsem to cítil, ale kdo jiný než, kdo jiný než ústavní činitel by v nějakém okamžiku se měl tomu tomu tlaku postavit. To si myslím, že patří k naší práci.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- A jak se reálně ta vaše návštěva Tchaj-peje před dvěma lety a teď ta červencová návštěva delegace z Tchaj-wanu v čele s předsedou tamního parlamentu v Česku, proti kterým vehementně Peking protestoval, jak se odrazily v našich vztazích s Čínou? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Co se týká vztahů s Čínskou lidovou republikou, tak ty teď jsou, řekněme, nevelké, ale ony ani před tou mojí návštěvou neměly žádné významné výsledky z hlediska toho, že by tady přibývala nějaká pracovní místa nebo nějaké produktivní investice. To, co Číňané většinou v Česku nakupovali, byli spíše akvizice, tzn. nějaké firmy nebo třeba fotbalové kluby, které jsou pro ně, které je pro ně výhodné vlastnit, protože tady mají vlastně dobře dobře uložené peníze. A takže si myslím, že se to příliš nezměnilo. Co se týká těch dalších obchodních výměn, tak pokud jsou to výměny, které probíhají partnersky, které probíhají na základě vzájemné výhodnosti, tak proti tomu nikdo nic nemá. To, co nesmíme připustit, je strategickou závislost na některých čínských surovinách, což se nám například stalo v případě zdravotnického materiálu. A je potřeba se z toho poučit. A ale jinak to, že tady bude pořád fungovat obchod s Čínskou lidovou republikou, který je mimochodem i pro Čínu z hlediska Evropské unie velmi důležitý. To tak zkrátka je. Ten svět je dneska globalizován a ale je důležité, abyste přitom neztrácel samostatnost, svébytnost a suverenitu.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Šéf tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun zakončil v červenci svůj projev v horní komoře našeho parlamentu parafrází vašeho bonmotu, jsem Tchajwanec, jsem Čech. Oba jste se tím přihlásili k odkazu J.F.K. a jeho vystoupení v západním Berlíně v roce 1963. Jak byste charakterizoval současné vzájemné vztahy Tchaj-wanu a České republiky? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Na té parlamentní úrovni jsou velmi dobré, protože ČR Jou Si-Khun navštívil Českou republiku, vystoupil před českými senátory a evidentní bylo, že je připraven maximálně podporovat i tu hospodářskou a ekonomickou, vědecko-technickou a kulturní spolupráci. Tzn. máme obrovsky našlápnuto pro to, abychom využili té, té, těch možností, které ta spolupráce přináší. Pokud mám být konkrétní, tak v oblasti kyberbezpečnosti a informačních technologií dneska už například kraj Vysočina, Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Jihlava už využívají některé některé výsledky vzájemné spolupráce v oblasti informačních technologií. Jsou tchajwanské banky dvě, které už mají povolení České národní banky, které připravují tady otevření poboček, což by mělo přinést tchajwanské investice. Jsou tady možnosti podílet se v rámci Evropské unie na vývoji čipů a čipových komponentů potřebných k výrobě čipů i v Evropě, což je absolutně absolutně zásadní. Spolupracujem vlastně i v oblasti, spolupracujem v oblasti umělé inteligence. Jsou tady možnosti stipendií v Tchaj-wanu a Tchajwanců zase nás. Je tady obrovská možnost v oblasti cestovního ruchu. Tzn. i ty věci, které jsou přímo důležité a odrážejí se v té ekonomice, lze velmi dobře rozvíjet. A pak jsou tady ty další roviny stejně důležité, a to je, že jsme potvrdili, že jsme svobodnou suverénní a demokratickou zemí a také jsme si sami potvrdili, že skutečně ty lidskoprávní témata, ta lidskoprávní témata, která byla vůdčími tématy v naší zahraniční politice v době Václava Havla, jsme znovu dokázali oživit. Ta jsme pořád jejich nositeli, a to nám přináší autoritu i v Evropě a pomáhá nám to třeba i v evropském přece, předsednictví v rámci Evropské unie. Já jsem přesvědčen, že ty přínosy jsou tady jednoznačné a je potřeba je umět zužitkovat a využít.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Čínská armáda ještě v neděli ráno simulovala útok na Tchaj-wan. Podle posledních zpráv Číňané vojsko postupně stahují a Tchaj-wan obnovil letecký provoz. Ačkoliv i dnes ještě čínská vojska simulovala například protiponorkové útoky. Věříte, že krize dočasně je zažehnána? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- To slovo dočasně asi je důležité, jinak Čínská lidová republika dlouhodobě usiluje o to, aby ovládla Tchaj-wan, aby zamezila rozvoji demokracie na Tchaj-wanu, protože jí to velmi vadí. A jak se to bude dál vyvíjet, uvidíme. Jeden jedna z podmínek nutných, nevím, jestli dostatečných, aby Tchaj-wan se mohl dál rozvíjet jako svobodná a demokratická země, aby měl podporu ostatních demokracií. A v tom i ta parlamentní diplomacie může sehrát důležitou roli. Ať je to návštěva Nancy Pelosi nebo ať to byla předtím, před dvěma roky naše návštěva na Tchaj-wanu. Ony se ty kapky sčítají a pokud ta podpora bude sílit, tak potom to Čínská lidová republika z hlediska ovládnutí Tchaj-wanu podle svého gusta bude mít těžší a těžší, ale to nebezpečí tady evidentně existuje a není úplně malé.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je dnes předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil. Pozítří by se měl Senát vyjádřit k žádosti Švédska a Finska o vstup do Severoatlantické aliance, kterou skandinávské země podaly v souvislosti s agresí Ruska na Ukrajině. Očekávat, že ratifikace ze strany českého parlamentu proběhne hladce? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Ano, očekávám, že proběhne hladce. Předpokládám, že my to schválíme velmi jednoznačně toho 10. srpna. A celý ten ratifikační proces zatím probíhá velmi rychle, protože tu ratifikaci už učinilo 23 zemí. My, doufám, budeme dvacátou čtvrtou z hlediska horní komory Parlamentu České republiky, Senátu. A předpokládám, že na konci srpna ratifikaci schválí Poslanecká sněmovna.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Co podle vás rozšíření NATO o Švédsko a Finsko přinese? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Přinese to posílení NATO, přinese to informaci o tom, že NATO je skutečně vnímáno jako funkční obranný mechanismus. A je to pro nás pro všechny důležité, protože, jak jsem už říkal, ten nástup autokracií, ať je to ta ruská nebo ta čínská, je evidentní. A naším úkolem je dělat všechno pro to, abychom byli připraveni, pokud by mělo dojít ještě ke zvýšení té intenzity a těch mocenských choutek. A právě pokud máme hledat organizaci nebo uskupení, které k tomu je určené a které k tomu je nejlépe vybavené, tak je to NATO, protože tam dochází ke spojení těch evropských sil s těmi mimoevropskými a to je velmi důležité.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Rusko a Ukrajina se navzájem obviňují z jaderného terorismu v souvislosti se Záporožskou jadernou elektrárnou obsazenou ruskými okupanty, kde ovšem dál pracují ukrajinští technici. O víkendu tam byl automaticky odstaven jeden blok a zasaženo úložiště jaderného paliva. Údajně Rusové tu elektrárnu taky podminovali. Není tahle ta hra s jádrem mimořádně nebezpečná? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Je mimořádně nebezpečná. Je to ohrožení obrovského, životů obrovského počtu lidí. A je to věc, kdy se snaží ruská strana vlastně vydírat ostatní svět tím, že upozorňuje, že by se mohlo stát, že by ta elektrárna třeba byla vyhozena do povětří nebo tam byly aktivovány, aktivováno radioaktivní záření takovým způsobem, že by to všechny ostatní mohlo ohrozit v poměrně velké vzdálenosti od té elektrárny. Na druhé straně. Já jsem se nějak o to trošku blíž zajímal a je pravdou, že ty větry, které vanou v těch místech, jsou většinou větry jihovýchodními. Tzn. pokud by tam došlo k nějaké významné explozi a k úniku radioaktivity ve větším množství, tak v první řadě by bylo Rusko. A tak člověk potom přemýšlí vlastně, jaké je to přemýšlení té toho ruského agresora a zda skutečně ty věci jsou tak vyostřené, jak jsou dneska prezentovány. Neumím k tomu říct, říci více, protože nemám, potřeboval by k tomu člověk více informací.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Jak hodnotíte zprávu organizace na ochranu lidských práv Amnesty International, podle níž ukrajinské síly v některých případech prováděly údery z obytných oblastí a v uvedených regionech údajně rozmisťovaly jednotky do civilních budov? Nutno říci, že na protest proti obsahu dokumentu v sobotu rezignovala šéfka ukrajinské pobočky Amnesty International Oksana Pokalčuková. Organizace ale včera potvrdila, že na obsahu zprávy trvá. Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Tak především je to informace o tom, že válka je strašná. A pokud dojde k válce, tak potom otevíráte říši zla a v té potom už je velmi obtížné dodržovat všechna pravidla tak, jak by člověk očekával, zvláště v okamžiku, kdy víte, že ten, kdo stojí proti vám, vůbec nemá žádné zábrany. A já si myslím, že že, že je nutné, aby tady byl někdo, kdo mapuje tu situaci, kdo zjišťuje, jakým způsobem se ty válčící strany chovají a aby o tom podával informace s tím, že samozřejmě ta možnost potom se k těm informacím vyjádřit a říci, zda tomu tak skutečně je, nebo není, tady existuje. Ale za sebe především bych to komentoval tak, že je evidentní, že, že vlastně ta válka, když začne, tak potom už není není možné očekávat, že všechno ostatní půjde hladce a že všichni se budou k sobě chovat korektně. Prostě není to tak. V tom v té v té zločinné době, v tom zločineckém prostoru, v tom prostoru, kde jde o životy lidí, najednou se dostáváte do situací, kdy vlastně vy nevíte nebo ani nemůžete vědět, jestli ty civilisté, co tam jsou zároveň s těmi vojáky, chtějí být s těmi vojáky, nebo nechtějí. A jak ta situace celá vypadá. Já tím vůbec nechci nikoho ospravedlňovat, znovu opakuju, je potřeba ty situaci mapovat, je potřeba si říkat i nepříjemné pravdy. Na druhé straně je velmi nutné říci, že, že proti té jedné zprávě Amnesty International, která hovoří o těch Ukrajincích a ukrajinských vojácích, je tady šest měsíců, jsou tady šest měsíců zprávy o tom, že Rusko si nedělá vůbec žádné problémy a žádnou hlavu s Ženevskými konvencemi. A to všechno se potom sčítá a dává dohromady. A který si, který si filozof řekl, že prostě první, první, kdo, kdo je první, kdo je obětován v rámci vzniku jakéhosi, kteréhokoliv válečného konfliktu, je pravda. No, takže vlastně naším cílem by mělo být udělat všechno pro to, aby ta válka rychle skončila a znovu zdůrazňovat, že ten, kdo tu válku vyvolal, což je ruský agresor, ten je první příčinou, primární příčinou a prapříčinou všech ostatních zel, která, která se dějí a kterých jsme svědky.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus. Dnes s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Místopředseda Senátu podal podnět senátnímu mandátovému výboru k prošetření cesty senátora Jaroslava Doubravy na Ruskem okupovaný Krym. Jak vy se díváte na to, že se tam dokonce setkal se šéfem tamní ruské administrativy Sergejem Axionovem? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- První, co je potřeba říci, je, že pan senátor tam je na dovolená. Je to jeho soukromá akce. Zároveň i senátor, když je na dovolené, tak je pořád senátorem. A pokud tam jedná s představiteli režimu, který je nepřátelský vůči naší zemi, tak je to na pováženou, je to jednání, které, bych řekl, potenciál, má potenciál ohrožovat i bezpečnost a vnímání České republiky jako spolehlivého partnera. A v tomto smyslu já se na to z toho politického hlediska dívám. To, jestli se tak může, nebo nemůže chovat, bude na základě podnětu pana prvního místopředsedy senátu Jiřího Růžičky šetřit mandátový a imunitní výbor. Ale je to tak, že v tuto chvíli se jedná o soukromou cestu a soukromou iniciativu senátora Doubravy. A to, zda tím došlo ke kolaboraci nebo k něčemu, co by už nebylo v souladu s českým právním řádem, to si já dneska netroufám posoudit, ale věřím, že to šetření mandátového a imunitního výborů nám na dá odpověď.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Ve středu udělíte Stříbrnou medaili předsedy Senátu bývalému ukrajinskému velvyslanci v České republice Jevhenu Perebyjnisovi, který se vrací do Kyjeva na post náměstka ministra zahraničí. Čím si pan Perebyjnis toto ocenění zasloužil? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Zasloužil si to svoji prací, svými jasnými názory, svými jasnými postoji. Tím, jak se postavil k tomu, aby mohla Česká republika s Ukrajinou spolupracovat a podporovat ji v tom boji proti ruskému agresorovi. A jak vlastně dokázal i napomoci tomu, abychom v České republice rozuměli tomu, co se na Ukrajině děje a co tam ruský agresor provádí. A myslím si, že velmi přispěl k tomu, že ta vlna solidarity a vlna podpory Ukrajiny a těch lidí, co přichází z Ukrajiny k nám, i ta vlna podpory toho, abychom Ukrajině dodávali zbraně, byla byla velmi silná. A za to si myslím, že si zaslouží ocenění, protože se choval hrdinně a choval se maximálně korektně a choval se jako člověk, kterému záleží na tom, aby v Evropě byla posilována svoboda a demokracie, aby Ukrajina v nějakém okamžiku se mohla stát její součástí. A tomu všemu pan velvyslanec významně svojí činností, včetně jeho manželky. To bych chtěl zdůraznit, včetně jeho manželky, napomáhal a napomáhá.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- V posledních dvou minutách ještě jedno poslední téma. Koncem července jste se seznámil s výsledky kontroly hospodaření horní komory, ze které vyplynulo, že Kancelář Senátu zadávala některé zakázky napřímo bez výběrového řízení. Jaké z toho vyvodíte důsledky? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Já tu zprávu konzultuji s tím, že mám k tomu další posouzení a snažím se, abychom celou věc co možná nejdříve uzavřeli. Ještě je mojí povinností, abych s těmi svými závěry a s těmi dalšími posudky seznámil kolegy senátory jednak z organizačního výboru a potom případně i z hospodářského výboru. A až tak učiním, tak předpokládám, že co nejdříve tu věc uzavřeme, ale nedovedu si představit, že to bude jinak než tak, že nejdříve to řeknu svým kolegům a případně těm představitelům Kanceláře Senátu. A teprve potom případně Radiožurnálu.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- No a dotkne se nějak to zjištění kontrolní skupiny senátní kancléřky Jany Vohralíkové? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Pokud jste mě dobře poslouchal, tak víte, že.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Já jsem vás poslouchal, jenom zkouším jestli. Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Zopakuji svoji odpověď. No já vím, že to je vaše povinnost, ale já prostě nedovedu si představit, že bych někomu předtím, než to bude vědět on, řekl, řekl, co se bude, nebo nebude dít.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Fajn. Já tomu rozumím. A je podle vás potřeba zpřísnit směrnice Senátu pro zadávání veřejných zakázek? Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- K tomu, k tomu se mohu vyjádřit tak, že je tady, byl tady nějaký 20 let starý interní předpis. A pokud jsem ho porovnával se směrnicí nebo metodikou ministerstva pro místní rozvoj, tak je evidentní, že nebyl napsán nebo není napsán dobře. A ten předpis tady byl daleko dříve, než tady byla paní kancléřka, to je první věc.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------- Tu druhou nedopovíme, ale myslím, že rozumím vaší odpovědi. Kvůli času, omlouvám se. To byl předseda Senátu Miloš Vystrčil za ODS. Děkuju za rozhovor. Na shledanou. Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
-------------------- Také děkuju. Na shledanou.