Bosch slavil 20 let ve velkém

03.05.2013

Jihlavský deník | Rubrika: U nás doma | Strana: 12 | autor: (tz)


Jihlava – V přítomnosti náměstka ministra průmyslu a obchodu Milana Hovorky a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka oslavila dne 22. dubna 2013 firma Bosch Diesel 20. výročí svého založení.

Vedení firmy, Hermann Butz a Karsten Müller, přivítalo jako další významné hosty kromě senátora Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila a primátora města Jihlavy Jaroslava Vymazala i členy představenstva výrobní divize Diesel Systems firmy Bosch Uwe Gackstattera a Wernera Müllera, včetně reprezentanta skupiny Bosch v České republice Klause Huttelmaiera. Vedle těchto hostí se slavnostního setkání partnerů zúčastnilo dalších více než 100 partnerů firmy z oblasti hospodářství a politiky.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka řekl ve své zdravici: „Firma Bosch Diesel je jako největší regionální zaměstnavatel a exportér známá svou vynikající kvalitou. Svou sociální angažovaností v oblasti vzdělávání napomáhá růstu úrovně vzdělanosti a dalšímu rozvoji kvalifikovaných pracovních sil v celém Kraji Vysočina.“ „Dnes slavíme výročí firmy, která je zaměřena na dlouhodobou orientaci a perspektivu. Jihlavský závod Bosch Diesel již dvacet let významně napomáhá regionálnímu ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji Kraje Vysočina“, poděkoval ve svém vystoupení hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Bosch Diesel není jen největším zaměstnavatelem, exportérem a investorem v Kraji Vysočina. Je zároveň i nositelem velmi kvalitní a příkladné firemní kultury. Kombinace ekonomických cílů spojených současně se zohledněním ekologických a sociálních hledisek hrála u firmy Bosch Diesel vždy důležitou roli,“ prohlásil ve svém vystoupení senátor Miloš Vystrčil. „Firma Bosch Diesel, s.r.o., se stala během posledních 20 let nejvýznamnějším zaměstnavatelem zdejšího regionu a pevnou součástí života města Jihlavy. Přeji firmě a všem jejím zaměstnancům do dalšího dvacetiletí i nadále vše dobré,“ poblahopřál firmě u příležitosti jejího výročí primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Uwe Gackstatter, člen představenstva výrobní divize Dieselových systémů firmy Bosch, zodpovědný za ekonomický úsek a IV koordinaci, sdělil u příležitosti výročí: „20 let existence je pro každou firmu důležitým okamžikem. Firemní výročí chápu jako podnět k další práci. Bosch má v Jihlavě za sebou úspěšnou historii – ale tato historie bude úspěšná jen tak, jak bude psána i její budoucnost. Výrobní divize Dieselových systémů firmy Bosch si předsevzala pokračovat v Jihlavě i nadále v úspěšné historii zdejšího závodu. Chceme, abychom mohli být hrdi na to, že jméno zakladatele firmy Roberta Bosche bude znít v České republice, Kraji Vysočina a městě Jihlavě i v budoucnosti.“ K jeho slovům se přidal Werner Müller, člen představenstva výrobní divize Dieselových systémů firmy Bosch, zodpovědný za výrobu a kvalitu: „K hlavním faktorům úspěchu firmy Bosch Diesel, s.r.o., v Jihlavě patří bezesporu dvě věci. Jednak excelentní kvalita výrobků, díky které se zdejší závod stal významným pojmem. Na druhé straně vysoce motivovaní zaměstnanci a důsledné prosazování výrobních principů firmy Bosch (BPS) v oblasti kvality, nákladů a technických inovací, přispělo k tomu, že se zdejší závod stal jedním ze základních pilířů výrobní divize Dieselových systémů pro výrobu vysokotlakých čerpadel systému CommonRail.“ Slavnostní setkání partnerů firmy provázel pestrý kulturní program, skládající se z videomappingu ve 3D, klasické hudby a laserové show. Nebývalý zájem vzbudil u účastníků akce i nový imageový film závodu. „Dvacet let firmy Bosch v Jihlavě je příkladem úspěchu bezprostředně spojeného s moderní a pokrokovou dieselovou technologií. Po skromném začátku se sedmi zaměstnanci v roce 1993 se firma Bosch Diesel, s.r.o., rozrostla do celosvětově největšího výrobního závodu skupiny Bosch na výrobu vysokotlakých dieselových čerpadel a tlakových zásobníků se současnými více než 4 000 zaměstnanci. Bosch zde v Jihlavě investoval během 20 let více než 850 milionů euro do inovativních, technologicky náročných a ochranu životního prostředí zohledňujících dieselových technologií a výrobních procesů. Zároveň zde vytvořil více než 4 tisíce moderních pracovních míst s budoucností. Tento úspěch byl umožněn jen díky přispění všech našich zaměstnanců, dodavatelů a partnerů firmy. Za to jim všem na tomto místě patří náš veliký dík. Zároveň věříme i v řadu dalších úspěšných roků zde v Jihlavě. Minimálně jedno jsme dokázali, a to prosadit do života naší vizi: závod Jihlava, excelence z Vysočiny. Pokud se nám podaří tuto vizi nadále udržet a rozvíjet ji dále do budoucnosti, stane se firma Bosch Diesel, s.r.o., příkladem další dlouhé a úspěšné historie. A to jak pro firmu Bosch samotnou, tak i pro Českou republiku,“ zhodnotil na závěr slavnostního setkání partnerů firmy ekonomický ředitel Bosch Diesel, s.r.o., Hermann Butz.

Přílohy