Bosch uspořádal charitativní Novoroční koncert ve stylu Vídeňských filharmoniků

25.01.2019

Jihlavský deník | Rubrika: Vysočina | Strana: 2 | autor: (PR)


Výtěžek ve výši 185 tisíc korun byl věnován na podporu Nemocnice Jihlava.

Jihlava – V rámci již sedmého benefičního Novoročního koncertu firmy Bosch v Jihlavě prezentovala v neděli 13. ledna populární Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou Marka Štilce nejznámější skladby Vídeňských filharmoniků ve stylu tradičních skladeb Johanna Strausse ml. nebo Franze Lehára. Na koncertě zazněla i řada světoznámých filmových melodií.

Osmdesátičlenný orchestr společně s vynikajícími výkony vídeňské sólistky Simony Eisinger, vystupující společně s Lubošem Skalou z Národního divadla v Praze, nadchnul více než 300 přítomných diváků a zvané hosty. Koncertem provázela populární moderátorka Veronika Paroulková. Výnos z prodeje vstupenek ve výši 185 tisíc korun bude věnován na podporu infekčního a neurologického oddělení Nemocnice Jihlava.

Mezi řadou významných hostů uvítal na zahájení koncertu technický ředitel jihlavského závodu Bosch Stefan Hamelmann například senátora Miloše Vystrčila, náměstka hejtmana Kraje Vysočina Martina Kuklu, radní Kraje Vysočina Janu Fialovou, jakož předsedu Okresní hospodářské komory Jaroslava Huňáčka.

BOSCH V JIHLAVĚ KLADE DŮRAZ NA PŘEJÍMÁNÍ SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI

Dárcovský šek pro infekční oddělení Nemocnice Jihlava ve výši 100 tisíc korun převzala lékařka oddělení Romana Kumštarová společně s vrchní sestrou Evou Trnkovou.

Finanční dar poslouží k pořízení polohovacích pomůcek, antidekubitačních matrací pro imobilní pacienty, toaletního křesla a deset pažních tonometrů.

Dárcovský šek pro neurologické oddělení ve výši 85 tisíc korun převzal primář Ondřej Škoda. Finančním darem podpoří firma Bosch toto oddělení v záměru pořízení mobilních zástěn, zdravotnických vozíků a sklopných stolků.

A s jakými dojmy odcházel z Novoročního koncertu senátor Miloš Vystrčil: „Jsem rád, že Kraj Vysočina i město Jihlava našly ve firmě Bosch Diesel, s.r.o., velmi spolehlivého partnera. Dlouhodobá podpora Nemocnice Jihlava firmou Bosch je příkladným počinem společensky zodpovědné firmy. Firmy, která je jedním z klíčových podniků nejen na Vysočině, ale i v rámci celého českého průmyslu.“

Přílohy