Budoucnost JE Dukovany

04.12.2015

Zrcadlo | Strana: 3 | autor: Aleš John


OBK při JE Dukovany informuje:

Každoroční seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany se uskutečnil ve čtvrtek 19. listopadu v Dalešicích, v prostorách Akciového pivovaru Dalešice. Zúčastnilo se ho na 90 představitelů samospráv, firem a institucí z okolí EDU. Vystoupili Petra Jílková - předsedkyně Ekoregionu 5, Dana Drábová - předsedkyně SUJB, Vladimír Měrka - předseda Energoregionu 2020, Ladislav Štěpánek - ředitel divize Výroba CEZ, a. s, Miloš Stěpanovský - ředitel JE Dukovany, Martin Uhlíř - vedoucí projektu Nový jaderný zdroj EDU, Vítězslav Jonáš - předseda sdružení Energetické Třebíčsko, Miloš Vystrčil - senátor PČR, Josef Zahradníček - poslanec PČR, Robert Holý - tajemník OIK Bohunice a Mochovce, starostové měst a obcí a další.

V úvodu Aleš John sdělil očekávání vlády ČR o prioritě výstavby EDU 5 i prodlužování provozu stávajících bloků, které zaznělo na konferenci IVD (Institut Veřejné Diskuse) v Praze 18. listopadu.

Ladislav Štěpánek přednesl sdělení o problémech výroby ČEZ.

Dana Drábová zdůraznila vysokou úroveň bezpečnosti vtělenou do robustního projektu současných bloků EDU. Dále představila systémový přístup k bezpečnosti a na tomto pozadí konstatovala, že současné problémy, kterými EDU prochází, nesnižují úroveň bezpečnosti provozu, která je vysoká a bez trendových poklesů hodnot. Nicméně poukazují na malá odklonění od kultury bezpečnosti a také na některé systémové nedostatky v kontrolní činnosti. Závěrem předsedkyně SUJB konstatovala, že „současný problém je náš společný problém, i když formálně je za něj zodpovědný ČEZ".

Miloš Štěpanovský představil historii provozu EDU v roce 2015, ozřejmil nedostatečné dokladování výsledků rtg kontrol svarů a jeho rozhodnutí odstavit bloky 2 a 3 a provést opakované kontroly. Jedná se o kontroly cca 1000 až 1700 svarových spojů na každém bloku. V současné době se chýlí kontroly ke konci na bloku 1 a 3. Předpoklad je, že náběh bloku 1 a 3 by se měl uskutečnit v průběhu prosince a následně bude odstaven blok 4 a zůstane v odstávce blok 2 pro provedení opakovaných kontrol svarů.

Martin Uhlíř informoval o aktuálním stavu prací s přípravou výstavby EDU 5. V současné době se ČEZ připravuje na vypsání zjišťovacího řízení pro ELA.

Další diskuse se vedla na téma aktivit Energetického Třebíčska v souvislosti s novým blokem. Bylo také konstatováno, že: úkoly stanovené Národním akčním plánem JE se neplní; není jmenována odborná komise ani vládní zmocněnec; také ČEZ dostatečně nahlas neoznamuje touhu a přání zahájit výstavbu nového jaderného zdroje.

V rámci odpolední části semináře bylo možné zavítat do Přečerpávající vodní elektrárny Dalešice.

Bližší informace a prezentace vystupujících jsou ke stažení na webu OBK - www.obkjedu.cz

Přílohy