Českou krajinu trápí sucho

08.08.2019

ČT 24 | 22:00 | Pořad:  Události, komentáře


Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Našimi dalšími hosty jsou Dana Balcarová, předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, dobrý večer. 

Dana BALCAROVÁ, poslankyně /Piráti/
--------------------
Dobrý večer. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
A Miloš Vystrčil člen senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i vám dobrý večer. 

Miloš VYSTRČIL, senátor /ODS/
--------------------
Dobrý večer z Jihlavy. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Paní poslankyně, jak vy vnímáte závěry tohohle panelu, kde je hranice mezi řekněme nějakým zbytečným alarmismem na jedné straně a nepodceněním té situace na straně druhé? 

Dana BALCAROVÁ, poslankyně /Piráti/
--------------------
Já to vůbec nevnímám jako zbytečný alarmismus, protože je to zpráva vlastně vědeckého panelu, dá se na to koukat jako na fakta, které nám ty věci předkládají a přichází s analýzou, která, jak už jsme tady slyšeli, jaký má vlast, vlastně vliv suchozemská vlastně půda lesy, krajina na klimatickou změnu a naopak zase, je ten vzájemný vztah jakkoliv se ovlivňují. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Pane senátore, jak bude třeba, buď to bude teď podíváme na jednu z těch konkrétních věcí, který do, která byla zmíněna dneska v tom závěru mezivládního panelu, jak bude u Čechů těžké změnit například jídelní návyky. Je to věc, se kterou se dá v nějakém střednědobém horizontu počítat. 

Miloš VYSTRČIL, senátor /ODS/
--------------------
Dobrý večer, já teda nevím, jestli to první, co bychom měli dělat, je změna jídelních návyků, já si myslím, že to, co je z té zprávy jasné a trochu mě to přiznám se i překvapilo, že 30 % potravin vlastně se v tom potravinovém řetězci ztrácí a určitě do toho patří plýtvání potravinami, a to si myslím, že je věc, na kterou bychom se v první řadě také měli zaměřit, že tam je to poměrně, poměrně velmi jednoduché, je zbytečné, aby se, aby se lidé dávali větší porce, než snědí a to si myslím, že je možné to v silách každého, aniž bychom museli přijímat jakýkoliv zákon nebo jakékoliv opatření a co se týká těch ostatních věcí, tak já si vzpomínám, když jsem chodil kdysi do školní jídelny, tak tam byla přísná paní vedoucí, která vždycky v pátek prosazovala, aby bylo bezmasé jídlo. A nakonec si rodiče vymohli, že tomu tak nebylo, takže ona už tenkrát, kdysi před lety ti naši předkové věděli, co je a co není správné a nepotřebovali k tomu ani, ani mezivládní panel APCC. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Ano, jestli to bylo málo motivované tím stejným důvodem, ale to je vedlejší, paní Balcarová, může Česko zastavit ničení půdy, když si vezmeme, že 40 let někdejšího režimu, který se k té půdě nechoval hezky, zanechalo své stopy těch, 30 let dalších se to nepodařilo nějak zásadně spravit. 

Dana BALCAROVÁ, poslankyně /Piráti/
--------------------
Má to současný styl hospodaření, má velkou setrvačnost, vlastně státní zemědělská politika pořád jede ve stejných kolejích, my vlastně Piráti dávají podněty k tomu, aby došlo ke změně, aby třeba došlo k systému dotační politiky, aby byly dotacemi podporovány takové formy zemědělství, které právě nezpůsobují degradaci půdy, naopak vrací humusoidní složky do půdy, který prostě zavádějí remízky a zelené prvky prostě těch opatření, které by se měly dělat pro to, aby to zemědělství bylo udržitelnější a nedevastovalo půdu, těch, které jsou známy. A vlastně naší zemědělské politice se to vůbec nepopisuje tyto znalosti. A tyto principy. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Pane senátore, co česká vláda v těchto opatřeních, jednak z mezivládního panelu a jednak dlouhodobě, dělá správně a co naopak dělá špatně? 

Miloš VYSTRČIL, senátor /ODS/
--------------------
To, co dělá špatně, nebo v čem váhá, to už tam říkal, myslím, pan profesor Moldan, že pořád ještě máme protierozní vyhlášku, to si myslím, že je chyba. U těch dalších věcí, já celkem mám pocit, že se snažíme v rámci možností tomu našemu zemědělství pomáhat, je chybou, že se méně soustředíme na ty menší a středně velké zemědělce a spíše se soustředíme na tu masovou výrobu, tady souhlasím s paní kolegyní, že si myslím, že v tom směru by se naše zemědělská politika a případně i dotační politika, která je s tím bohužel spojená pupeční šňůrou - měla změnit. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Paní Balcarová, další důležité téma a omlouvám se, že u každého mám jen jednu otázku, která nás pálí nejvíce. Vláda nedávno schválila vznik uhelné komise, která by měla mimo jiné říct, do kdy Česká republika bude používat uhlí, tedy pro energetické účely. Do kdy by to podle vás mělo být? Nemyslím to stanovení. Myslím ten rok skutečný do kdy by Česká republika měla uhlí používat. 

Dana BALCAROVÁ, poslankyně /Piráti/
--------------------
Na to se necítím být expertem, abych řekla přesný rok, ale viděla jsem analýzu, kterou si nechali zpracovat nevládní organizace, a ty říkají, že je to možné již v roce 2030, bohužel právě česká vláda s tímto velmi otálí, i když vlastně podle státní energetické koncepce měla činit kroky k odstranění starých uhelných elektráren, ale vlastně opak je pravdou. Prosadil se zákon, který umožňuje uhelným elektrárnám tady dále provozovat ještě zastaralé bloky, žádat si o výjimky, že dále znečišťují ovzduší a vypouštějí skleníkové plyny. Takže já si myslím, že ta uhelná komise ji vlastně Piráti vítají, že ta uhelná komise byla zřízena, ale záleží vlastně, s jakými výsledky opravdu přijde, protože to složení komise, abych řekla pravdu, mně se moc nelíbí, protože tam převažují zástupci právě těch, co to uhlí živí, co prostě jsou zástupci průmyslu, kteří jsou závislí na uhlí a nebo ... 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Tak tam je nejenom, tam jsou nejenom zástupci odborníků, ten rok 2030, který jste zmínila, by byl ambiciózní i pro západní nebo západoevropské země, kde se chtějí uhlí zbavit. Pane Vystrčile, váš pohled, kdy bude česká energetika na to se zbavit uhlí? 

Miloš VYSTRČIL, senátor /ODS/
--------------------
No rozhodně to nebude v roce 2030, to je příliš brzy, když se podíváme na ty plány, které představil ministr průmyslu a obchodu Havlíček, tak to, co může nahradit uhlí v našich zeměpisných šířkách, tak je především jádro, naštěstí už bylo rozhodnuto, že se bude budovat další energetický blok v Dukovanech a pokud se chceme dostat z toho současného energetického mixu, kde máme zhruba 45 procent energie vyrobeno z uhelných elektráren, řekněmě těch necelých 30 z jaderných a zbytek necelých 15, nebo kolik to je, z obnovitelných zdrojů a zbytek potom plynové, na to, abychom vytlačili ty uhelné, na okraj nebo do nějakého menšího procenta, musíme to nahradit zejména jadernými bloky, a potom samozřejmě také využívat daleko více vymožeností obnovitelných zdrojů v oblasti řekněme solárních energií, tak možná v oblasti větrníků, ale pokud se na to podíváme a provedeme jednoduché výpočty, tak to prostě jinak reálné není... Já si myslím, že uhelné elektrárny by nějaké minoritní množství mohly být k dispozici řekněmě v roce 2050, tam si počítám, že těch možná 10, 15 procent by ta jejich výroba mohla potom zahrnovat, ale dříve to těžko asi stihneme, pokud bychom nechtěli porušit významně ekonomickou stabilitu České republiky nebo třeba i stabilitu sociální. A další, řekněme ty atributy kvality života, které, na které jsme zvyklí a které dneska bereme jako samozřejmost. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Dovolte na závěr krátkou otázku, poprosím vás o krátkou odpověď. Je správné, že švédská studentka Greta upozorňuje způsobem, jakým má, to znamená stávkami, odcházením z vyučování a tak dále, na problematiku ochrany klimatu, dělá to správným způsobem, nebo ne? 

Dana BALCAROVÁ, poslankyně /Piráti/
--------------------
Já si myslím, že to dělá způsobem, který je jí blízký a který dokáže, protože přece jenom je to mladá dívka, ale já si jí za to velmi vážím a je velmi dobré, že studenti v České republice se přidali k iniciativě Friday for Future, protože prostě ti mladí lidé mají právo se ptát vlády a politiků, jaké kroky činí. A když podle ní kroky nečiní a ani není schopná se o tom vlastně bavit v Poslanecké sněmovně, tak si myslím, že oni mají důvod dávat najevo vlastně svoji nespokojenost a nějak tlačit na nás politiky a na vládu. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Pane Vystrčile, jak se na aktivity slečny Grety dívá konzervativní ODS a vy? 

Miloš VYSTRČIL, senátor /ODS/
--------------------
Já je úplně podrobně nesleduji, pokud jsem informován, tak ani rodiče Grety nebyli nadšeni z toho, jak se Greta chová, co bych řekněme vyzdvihnul, je zájem mladých o to, aby se klimatické změny řešily, mohou k tomu sami přispět, že si nebudou dávat více jídla v jídelně než je potřeba, budou doma dohlížet na to, aby se třídilo, když se pojede na dovolenou, tak se pojede třeba tím způsobem, aby nebyla příliš velká uhlíková zátěž a podobně. Tady je velký prostor a já věřím, že mladí lidé právě tímto způsobem využijí třeba aktivitu Grety a tak to vlastně si uvědomí, že oni můžou přispět také k tomu, abychom se dostávali blíže k tomu, abychom méně emitovali ty skleníkové plyny. 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Paní poslankyně, pane senátore, děkuji mnohokrát za to, že jste byli hosty Událostí, komentářů.