Chloubou sboru je stříkačka Vystrčilka

27.01.2011

Třebíčský deník, strana 2, Zpravodajství


Lidé svatého Floriána

Představujeme Sbor dobrovolných hasičů Vranín

Deník vám přináší seriál, který se věnuje záslužné činnosti sborů dobrovolných hasičů. Redakce bude postupně přinášet profily sborů z vašeho okresu. Více na www.trebicskydenik.cz/hasici

JIŘÍ JAKUBEC Vranín - Historie Vranína, jež je v současnosti integrovanou obcí Moravských Budějovic, sahá až do 14. století. Na počátku 20. století, kdy v obci žilo na 300 obyvatel, došlo ke sloučení Horního a Dolního Vranína a snaha ochránit společnou obec proti požárům vedla k organizované formě.

Sbor dobrovolných hasičů zde byl založen roku 1908. Největší měrou se o tento počin zasloužil řídící učitel Antonín Abrahám z Litohoře a řídící učitel ve Vraníně Hugo Vachler.

V roce založení měl sbor 20 činných členů a 15 přispívajících. Prvními funkcionáři byli: starosta Krejčí František, náčelník Bastl František, podnáčelník Bastl Jan a jednatel Janeček Josef. Hned v prvním roce existence byla zakoupena na náklady obce ruční stříkačka tzv. čtyřkolka dvouproudá. Dále byla pořízena výzbroj, která byla financována z části z veřejných sbírek a z části aktivitami sboru. Brzy po založení měl sbor příležitost zasáhnout. V roce 1909 hořela panská stodola. Hasiči se vyznamenali tím, že ochránili vedlejší budovy. Podobných zásahů v obci i mimo obec měl sbor za dobu své existence celou řadu. Mezi nejkrizovější období sboru patřily bezesporu obě světové války, které nejenom zdecimovaly členskou základnu, ale také utlumily činnost sboru na minimum. Po těchto obdobích stagnace se naštěstí vždy objevily nové generace hasičů, které dokázaly sbor přivést opět k rozkvětu. Mezi válkami byla díky aktivní činnosti členů zakoupena nová motorová stříkačka „Vystrčilka“.

Po druhé světové válce pak ožila činnost sboru takovým způsobem, že se začalo pomýšlet na vybudování patřičného zázemí - hasičské zbrojnice. Se stavbou se začalo v roce 1960. Po třech letech usilovné, většinou brigádnické práce byla budova dokončena a 15. 8. 1963 proběhlo slavnostní otevření. O 15 let později roku 1978 k příležitosti sedmdesátiletého výročí založení sboru byla zakoupena nová motorová stříkačka PS12, která je v užívání sboru i v současnosti. V letech 2000 až 2002 proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice, která zahrnovala vybudování sociálního zařízení a plynofikaci.

Unikátní stroj funguje dodnes

Přes zimu roku 2001 zaměřili hasiči svoji aktivitu na starou nefunkční hasičskou stříkačku – „Vystrčilku“. Tento unikátní stroj z dílny předka dřívějšího hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila dosahoval ve své době špičkových parametrů. Nyní je stříkačka plně funkční a je chloubou sboru.

V následujících letech se sboru díky pochopení místních občanů podařilo vykoupit zhruba tří hektarový pozemek za hasičskou zbrojnicí. V letech 2007 až 2008 zde vyrůstalo hasičské cvičiště. Rozpočet na dodavatelské zhotovení byl vyčíslen na 504 000 korun. S žádostí o dotaci hasiči neuspěli, proto se rozhodli pro výstavbu svépomocí. Jen během června, července a srpna 2007 bylo odpracováno téměř 500 brigádnických hodin. První zatěžkávací zkoušku areál absolvoval 2. 9. 2007, kdy se ve Vraníně konala soutěž v požárním útoku. V roce 2008 pokračovalo zvelebování hasičského areálu druhou etapou, kdy byl vybudován altán v těsné blízkosti soutěžní dráhy, který v současnosti slouží jako zázemí při pořádání kulturních a sportovních akcí.

V současnosti je sbor dobrovolných hasičů ve Vraníně jedinou fungující organizací v obci. Podílí se na pořádání všech kulturních akcí od pálení čarodějnic, přes stavění máje až po výlovy návesního rybníku a pořádání tradičních poutí s bohatým programem. Přes všechny tyto aktivity zbývá čas i na hasičský sport. Nejplodnější období bylo v letech 2003 - 2007. Téměř na všech soutěžích se sbor umísťoval na medailových postech a ročně získával přes 30 pohárů. Asi největším úspěchem bylo vítězství v okrskovém kole v roce 2002, kterému přihlížel i tehdejší ministr obrany Tvrdík. Za vítězství daroval sboru plaketu s věnováním. V posledních dvou letech bylo Vranínu přiděleno i přes velkou konkurenci pořadatelství závodu prestižní Jihlavské OPEN ligy v hasičském sportu. Místní tradicí se také stávají pro diváka velice atraktivní noční soutěže v požárním útoku, které se účastní na tři desítky sborů ze širokého okolí. Vranín má kromě družstva mužů bez omezení věku i soutěžní družstva žen a mužů nad 35 let. V roce 2010 absolvovali vranínští hasiči a hasičky celkem 20 soutěží, cestováním po závodech urazili přes 570 kilometrů a šestkrát se mohli radovat z umístění na stupních vítězů. V současné době má sbor 42 členů, starostou je Drahoslav Bastl, velitelem Zdeněk Svoboda a jednatelem Zbyněk Pokorný.

***

Hasičský počin

V sobotu 16. 8. 2008 dosáhli vranínští hasiči velkého mezníku, na slavnostní schůzi oslavili jubilejní 100. výročí založení sboru. Oslavy se zúčastnili delegáti z okolních sborů, zástupci ústředního i okresního sdružení, místostarostka Moravských Budějovic, členové místních samospráv blízkých obcí a samozřejmě místní hasiči. Po ukončení schůze slavnostní den pokračoval ukázkou požárního útoku v novém hasičském areálu. Ke zhlédnutí byla rovněž výstava fotografií z období budování této chlouby vranínských hasičů. Účastníci oslav si rovněž s velkým zájmem prohlédli renovovanou historickou stříkačku sboru „Vystrčilku“. Následovalo sousedské posezení s občerstvením, které se samozřejmě protáhlo až dlouho do noci. Přes to, že počasí tentokrát moc nepřálo, akce se velmi vydařila.

Region| Vysočina

Přílohy