Dělám zodpovědnou politiku. Otázku Číny a Tchaj-wanu konzultuji s odborníky a napříč politickým spektrem

26.02.2020

www.senat.cz | Autor: Sue Nguyen


Zveřejňujeme shrnutí podniknutých kroků a vyjádření předsedy Senátu Miloše Vystrčila k aktuální otázce Číny a Tchaj-wanu.

Na tiskovém briefingu v úterý 25. února dal předseda Senátu Miloš Vystrčil veřejnosti k dispozici kopii dopisu, který byl nalezen po úmrtí Jaroslava Kubery v jeho pracovní tašce. „Obsah je totožný s kopií, která byla na jednom serveru již dříve zveřejněna,“ potvrdil Vystrčil, kterému se dopis do ruky dostal až po zvolení předsedou Senátu.

Dopis s razítkem čínské ambasády a podatelny Kanceláře prezidenta republiky (KPR) našla manželka Jaroslava Kubery spolu s dalšími dvěma dokumenty připravenými Rudolfem Jindrákem, ředitelem zahraničního odboru KPR. První dokument se týká situace po volbách na Tchaj-wanu a jejího možného vlivu na česko-čínské vztahy, druhý dokument pak pozastavení veškerých styků Šanghaje s Prahou. „Na první pohled jsou to materiály na sobě nezávislé. Není jasné, zda byly dokumenty připravovány se znalostí obsahu dopisu. To je otázka na někoho jiného,“ říká Vystrčil.

„Dle mého názoru a přesvědčení je dopis jednoznačným vměšováním jiného státu do vnitřních záležitosti České republiky. Zároveň je výhružný až vyděračský,“ pokračuje Vystrčil. „Proto jsem písemně oslovil prezidenta republiky a požádal o vysvětlení okolností předání dopisu čínské ambasády Jaroslavu Kuberovi a poskytnutí informace, jaká byla reakce Kanceláře prezidenta republiky.“

Tiskovému briefingu předcházelo setkání s místopředsedy Senátu a předsedy senátorských klubů, na němž Miloš Vystrčil své kolegy s dostupnými informacemi a materiály seznámil.

Po setkání s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem 26. února předseda Senátu souhlasil, že záležitost bude řešena na březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů. Ministr Petříček na jednání připraví znění stanoviska k dopisu čínské ambasády, které by mělo být přijatelné pro všechny zúčastněné strany.

„Pokud by stanovisko nebylo dostatečně razantní, předpokládám, že bych se k tomu znovu vyjádřil. K celé věci se rovněž může vyjádřit zahraniční výbor nebo plénum Senátu,“ doplňuje Vystrčil.

Situaci ohledně Číny a Tchaj-wanu předseda Senátu probíral také se senátorem Pavlem Fischerem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Toho požádal v souladu s návrhem ministra zahraničních věcí Petříčka o přípravu veřejného slyšení či konference na půdě Senátu na téma česko-čínských vztahů.

Dále se Miloš Vystrčil radil se svými předchůdci ve vedení Senátu Petrem Pithartem a Libuší Benešovou. O konzultaci požádal rovněž dlouholetého diplomata Michaela Žantovského a v jednáních plánuje pokračovat.

„Bohužel mnozí novináři to neradi slyší, ale takto se dle mého názoru dělá zodpovědná politika. Ohledně cesty na Tchaj-wan se rozhodnu po dokončení všech rozhovorů. Vyslechnu si ústavní činitele a názor orgánů Senátu. S místopředsedy Senátu a předsedy senátorských klubů jsem se na úterní poradě shodl, že budeme celou záležitost ještě konzultovat.“

https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=27.2.2020&O=12&id=2911&from=V

Přílohy