Den Zemědělce v Kameni

21.09.2015

Zemědělec | Strana: 1 | autor: Zuzana Fialová

 


Výstava Den Zemědělce se zařadila mezi tři nejvýznamnější akce pro zemědělce tohoto typu, a to k veletrhu Techagro v Brně a Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Na rozdíl od nich tady můžeme vidět zemědělskou techniku v činnosti. Uvedl to viceprezident Agrární komory ČR Bohumil Belada minulou středu při zahájení 13. ročníku Dne Zemědělce v Kameni u Pelhřimova, kter ý pořádá vydavatelství Profi Press a hostí ho Výrobně obchodní družstvo Kámen. Generálním partnerem této dvoudenní akce je Československá obchodní banka.


Letošní výstava, které se účastní 142 vystavovatelů zastupujících všechny značky strojů, co jsou na trhu, je zaměřena na sklizeň pícnin a zpracování půdy. Belada přivítal, že se tento rok poprvé rozšířila o živočišnou výrobu, která je trochu popelkou v českém zemědělství. „Je to určitá symbolická podpora tohoto oboru, který je důležitý nejen pro zaměstnanost, ale i pro úrodnost půdy, takže přímo souvisí i s rostlinnou výrobou,“ konstatoval. Datum pořádání této akce byl podle něj správně načasován, protože je vyhlášeno první kolo příjmů žádostí v rámci Programu rozvoje venkova kolo (PRV), které začne 29. září a skončí 12. října, a kde se budou rozdělovat pro zemědělce téměř čtyři miliardy korun. Kromě stavebních investic do živočišné a rostlinné výroby se podpora vztahuje i na stroje, nově je tam zařazena technika na sklizeň píce. Druhou příležitostí je program Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, který zahrnuje dotaci úroků z úvěru na nákup strojů. Podařilo se přitom dosáhnout toho, že minimální úrok již není jedno procento, ale půl procenta, informoval.
(Pokračování na str. 2)

(Dokončení ze str. 1)
Předseda představenstva Výrobně obchodního družstva Kámen Josef Houček poznamenal, že na výstavě se scházíme v době, která je pro zemědělce nejistá, hlavně na vysočině, kde se produkuje mléko.
„Takže prožíváme dneska těžké chvíle, ale věřme tomu, že se to všechno zlepší a naše doba teprve přijde,“ uvedl. Podle něj pořadatel zareagoval na současnou situaci, kdy se čeká nedostatek pícnin, a část prezentace byla věnována sklizni pícnin. „Myslím si, že těch deset korun za litr mléka se již nevrátí, to znamená, budeme muset hledat další rezervy,“ míní. Předseda výboru pro územní správu a životní prostředí Senátu Parlamentu a bývalý hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil uvedl, že vysočina je vlastně jedním z hlavních producentů zemědělských výrobků v České republice. „Když jsem byl hejtmanem, říkal jsem: nebýt vysočiny, tak vy v Praze a Brně umřete žízní a většina z nás bude mít problémy s tím, aby měla co jíst, protože každý třetí český brambor je vypěstován na vysočině a s trochou nadsázky jsem říkal, že každá pátá kráva je z vysočiny,“ řekl s tím, že dnes se hodně mluví o energetické soběstačnosti, ale k čemu nám je energie, když nebudeme mít své vlastní potraviny,“ řekl. Člen představenstva Zemědělského svazu ČR Šimon Vít uvedl, že z pohledu zemědělství v Kraji Vysočina je letošní rok výjimečný kvůli velkému suchu. V určitých částech výrazně poškodilo některé zemědělské podniky a to se negativně promítne jak do hospodářství, tak do ekonomických výsledků. „Pevně věřím, že vystavené stroje a technika pomohou nám zemědělcům v náročné práci v zemědělství a zlepší podmínky pro výrobu objemných krmiv pro živočišnou výrobu,“ řekl.
Pavlína Adam, ředitelka odboru výzkumu vzdělávání a poradenství ministerstva zemědělství potvrdila, že největší předností výstavy je aktivní předvádění zemědělských strojů a technologií v praktických podmínkách. Výstava se stane centrem dění pro zemědělskou veřejnost. Sejdou se tam výrobci, importéři a prodejci se svými potenciálními zákazníky a představí tu své novinky. „Věřím, že i letos navštíví výstavu tisíce zájemců,“ podotkla.
Celostátní výstava a předvádění zemědělské techniky Den Zemědělce zahrnuje také jednu z forem transferu výsledků výzkumu v oblasti zemědělské techniky do praxe, doplnila.
Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství ČSOB, která je generálním partnerem této výstavy, připomněl, že tato výstava je největší výstavou zemědělské techniky v ČR, která se realizuje přímo na poli. „Výhodou je, že si můžete stroje vyzkoušet a současně domluvit i financování,“ řekl s tím, že ČSOB má k dispozici tým odborníků, takzvané EU centrum, kteří se podílejí na psaní žádostí do nového PRV. Pomůžeme s předfinancováním i celkovým financováním, doplnil.

Přílohy