Důchody, budoucnost a role státu

03.06.2011

Parlamentní listy, strana 37, Komentáře


V rámci úspěšného provedení změny důchodového systému je tře ba nestrašit občany, hovořit věcně a postupovat systematicky. V současnosti již tolik nepopulárnímu slovu reforma je třeba vrátit jeho skutečný význam. Je třeba přejít od reforem k výsledkům naší práce.

Zavedení povinnosti spořit si na důchod, které se v rámci změny důchodového systému plánuje, lze chápat jako zásah státu do osobní svobody jedince. Obdobným zásahem do osobní svobody však je i povinnost platit 28 % ze mzdy na důchodové pojištění. Mladí lidé jsou dnes zodpovědní. Uvědomují si, že bude třeba, aby si spořili na důchod, i skutečnost, že věk odchodu do důchodu poroste. Mnozí jsou dokonce přesvědčeni, že žádná penze nebude a že na stáří zůstanou odkázáni pouze sami na sebe či na své nejbližší. Neupravujeme důchodový systém proto, aby na penze nebylo. Ale naopak, aby i v budoucnosti, po odchodu do důchodu, občan důchod obdržel. V důchodovém věku se dříve o člověka starala rodina. Poté tato role přešla na stát, který ji byl schopen v minulém století plnit. Stát byl schopen zajistit občanům důstojnou životní úroveň v jejich neproduktivní části života. V současnosti vzhledem k finanční krizi, rostoucímu zadlužení, ale i demografickému vývoji a stále se snižujícímu významu rodiny v západních společnostech přechází část této úlohy na jedince. Stát přestává být schopen tuto úlohu plnit výlučně. Je třeba zajistit větší spoluúčasti občana na celém důchodovém systému. Proto je důležité diverzifi kovat zdroje finančních prostředků na důchody.

Výzvy pro stát

Je možné namítnout, k čemu nám potom slouží stát a proč platit daně? V rámci změny důchodového systému se stát nezbavuje svého dílu odpovědnosti. Průběžný systém financování důchodů bude i nadále základní stavební jednotkou celého systému. Stát se vedle provedení změn důchodového systému a jejich adaptace na současný stav věcí bude muset více zaměřit na vytváření takových podmínek, které povedou k větší ochotě mladých lidí zakládat rodiny. Podstatným se tak stane nejen větší díl odpovědnosti občana zajistit se na stáří, ale zároveň i usnadnění mladým lidem zakládat rodiny a pracovat. Stát tak musí usilovat zejména o zkvalitnění poskytovaných služeb během aktivního života občana, ať jde o vznik nových mateřských škol, podporu práce na částečný úvazek, cílení státní podpory skutečně potřebným, či o zkvalitnění lékařské péče. Do budoucna stejně jako za roh nikdo nevidí. A investice na důchod je velmi dlouhý kontrakt. Nikdo mi neřekne, co bude za 40 či 50 let. V současnosti lze říci jen tolik, že nezbývá než být zodpovědný. Ať již jde o stát, či o občana. A právě s tímto řešením ODS přichází. Poslanec Miroslav Jeník (ODS)

***

NEUVĚŘITELNÁ DRZOST RADKA JOHNA

Stejně jako desetitisíce českých občanů jsem nedávno sledoval vystoupení Radka Johna v Otázkách Václava Moravce. Je jeho neuvěřitelnou drzostí dělat ze své osoby mučedníka. Strana Víta Bárty Věci veřejné za poslední měsíce všem občanům jasně dokázala, že rozhodně není politickou stranou, ale organizovaným gangem, mafi í a sektou. Radek John, který hovoří o rozkrádání miliard ve veřejném sektoru, by si měl v prvé řadě udělat pořádek ve financování vlastní strany. Věci veřejné ani nevědí, co vlastně chtějí. Jestli chtějí být levicovou či pravicovou stranou. Jestli mají zezelenat nebo jestli mají být v opozici. Považují se za idealisty, jsou přitom hlupáci. Jejich konání, ale i celé naší vládní sestavy, je však trestuhodné. Nejen tím, že všechny tyto kauzy se projevují na činnosti, spíše tedy na nečinnosti vlády. Trvale poškozují obraz České republiky v zahraničí. Radek John hovoří o „temných silách“, které se snaží zlikvidovat VV. Tato strana se zlikviduje sama, bohužel za to naše země zaplatí vysokou daň. Za vše nesou hlavní odpovědnost především oni. Za to, že Česká republika je považována za mafiánský stát „třetího světa“. Za to, že se v České republice opět nevládne a tím se zase oddalují klíčové reformy. A samozřejmě jejich poslední nápad, mít ve své moci ministerstvo spravedlnosti, jasně zapadá do marketingového plánu firmy VV, s. r. o., neboť je potřeba si pohlídat vyšetřování všech kauz spojených s touto rádoby politickou stranou. Těch už je tolik, že normální člověk se v tom nejen neorientuje, ale už ho ten hnus ani nezajímá. Předseda strany SPOZ Vratislav Mynář

***

UDRŽITELNÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Nemyslím si, že bychom se měli za každou cenu snažit například formou masivních dotací měnit přirozený rozvoj státu nebo jeho regionů. Osobně jsem přesvědčen, že není dobré roli a působení státu na regionální rozvoj přeceňovat. Dovedu si však představit, že rozumnou nabídkou některých podpor můžeme v některých perspektivních oborech regionální rozvoj urychlit nebo naopak snížit negativní dopady již jasně neperspektivních oborů veřejnou podporou restrukturalizace. Obecně je známo, že pro udržitelný regionální rozvoj je důležité udržení rovnováhy mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním pilířem. Nakonec i v rozumné a fungující rodině se takto sami od sebe přirozeně chováme. Stát se může pokoušet o něco podobného, ale pouze tehdy, když si je svým pozitivním vlivem stoprocentně jistý anebo, když nárůst nerovnováhy mezi pilíři je naprosto zřejmý, pro budoucnost až nebezpečný. Senátor za obvod Jihlava Miloš Vystrčil (ODS)

Přílohy