Energetické Třebíčsko posiluje svou pozici.

29.01.2016

Horácké noviny | Rubrika: Publicistika | Strana: 4 | autor: (ef)


Stavba nového jaderného bloku musí začít v roce 2025


TŘEBÍČ - V pondělí 25. ledna zasedala valná hromada Energetického Třebíčska. Předseda Vítězslav Jonáš seznámil členy, hosty a partnery sdružení s činností v uplynulém roce. Zároveň představil nové úkoly a plán činnosti v letošním roce. Valné hromady se zúčastnili senátoři Miloš Vystrčil a František Bradáč.

* Pane předsedo, jaký byl rok 2015 z pohledu plánů výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany?

Rok 2015 byl zlomovým. Začátkem roku byla přijata Aktualizace státní energetické koncepce a zároveň vláda přijala Národní akční plán pro jadernou energetiku. Tento akční plán stanovil jednotlivé úkoly k řešení výstavby 5. bloku, který má nahradit stávající provoz bloků. Ukázalo se však, že nestačí pouze rozhodnutí, ale je potřeba, aby kompetentní orgány na úkolech zodpovědně pracovaly. To se bohužel nestalo.

* Můžete to blíže upřesnit? Kde je problém? Proč nedochází k plnění vládního rozhodnutí?

První a nejdůležitější úkol mělo ministerstvo průmyslu a obchodu. Do 30. září měl být zřízen vládní výbor pro energetiku a jmenován zmocněnec, ale bohužel zmocněnce stále nemáme a vládní výbor byl ustaven teprve tento týden. Tím dochází ke zpoždění dalších úkolů, a to je vážný problém. Přesto, že máme vládní rozhodnutí k nové výstavbě, tak v současné době ČEZ i další ekonomové vyhodnocují, s ohledem na nízkou cenu elektřiny, výstavbu jako rizikovou investici.

* Vloni měla být zahájena pro 5. blok EIA, tedy proces posouzení vlivu na životní prostředí. Podle veřejných informací dosud žádost od ČEZ nebyla na ministerstvo životního prostředí podána. Proč?

Toto považuji za největší tragédii. Tento proces se výrazně pozdržel tím, že se doslova dohadují ministerstva a úředníci o tom, kdo je příslušným pověřeným orgánem k udělení souhlasu, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Ministerstvo životního prostředí tvrdí a má na to právní analýzu, že příslušný orgán je ministerstvo pro místní rozvoj. To zase tvrdí, že razítko musí dát pověřený stavební úřad v Hrotovicích.

* Vraťme se k valné hromadě. Můžete nám říct, o čem se jednalo?

Jedním z důležitých úkolů bylo zřízení expertní komise, která bude nezávislým poradním orgánem Energetického Třebíčska. Budou v ní pracovat nezávislí odborníci z celé republiky. Jedná se prakticky o „stínový vládní výbor“, který bude směřovat svoji práci k plnění úkolů vládního výboru. S ministerstvem jsem již projednával možnou účast Energetického Třebíčska v ministerských pracovních komisích. Dále jsme upřesnili projekt Základní kámen k 5. bloku. Chceme ho jako region předat na jaře Vládě ČR jako symbol zhmotnění snahy regionu o výstavbu nového jaderného zdroje. Valná hromada mě také pověřila k vypracování memoranda, které chceme uzavřít s ministerstvem průmyslu a obchodu. To bude obsahovat konkrétní termíny výstavby i převzetí zodpovědnosti jednotlivých orgánů a lidí.

* Myslíte si, že vaše snaha a aktivity sdružení donutí vládu a ministerstva k rychlejší přípravě výstavby 5. bloku?

Víme, že nejpozději v roce 2025 musí být stavba zahájena. Příprava nabírá zpoždění, před chvílí jsem mluvil o problému s razítkem a prodloužení termínů plnění ze strany ministerstva průmyslu. Musí se vyřešit dodavatelsko-investiční model stavby. Na valné hromadě proto zazněl silný apel, a to nejen z úst předsedy Energoregionu 2020 Vladimíra Měrky, že musíme přitvrdit.

* Co znamená přitvrdit?

Určitě není čas na přílišnou shovívavost a kompromisy. Budeme tvrdě požadovat plnění úkolů a termínů. Na nečinnost budeme veřejně poukazovat a hlavně žádat od vlády přijetí konkrétních opatření k plnění úkolů, vyplývajících z NAP JE.

Přílohy