Fórum čtenářů

26.05.2012

Mladá fronta DNES | Rubrika: Vysočina | Strana: 3


výběr z dopisů, kráceno

I Kamenická škola musí být soběstačná

»ad Sloučí se dvě školy Reaguji na článek z 10. května.
V textu je rozebírána situace dvou škol na Pelhřimovsku, Střední školy Kamenice nad Lipou a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.
V reakci na tento článek je potřeba především uvést, že hlavním důvodem postupného spojení obou škol není úbytek žáků ve střední škole v Kamenici, ale snaha nejen zřizovatele, vedení školy, ale i města o zachování školy v Kamenici nad Lipou jako takové. To znamená vytvořit střední školu, která bude perspektivní a stabilní a bude zaměřena nejen na strojírenské obory. To, jak bude vypadat spojený model obou škol, bude záležet na koncepci školy, kterou by měl zpracovat už nový ředitel. Je jasné, že zpracovat takovou koncepci, není otázka jednoho měsíce, ale odhaduji tak jednoho roku. Nelze souhlasit s nadpisem článku „Sloučí dvě školy. Teorii naučí v Pelhřimově, praxi v Kamenici“. Nikdo nemá zájem na tom, aby škola fungovala v omezené nabídce služeb pro žáky. Škola v Kamenici musí být po sloučení škol soběstačná. Obě školy musí mít stejné postavení a zároveň musí být schopné pro žáky využívat těch nejlepších podmínek pro vzdělání. Město má zájem na tom, jak bude škola v budoucnosti fungovat. Samozřejmě, že chceme pomoci škole i případným převzetím některých nemovitostí od Kraje Vysočina. Vždyť i v současné době je hlavní budova školy také majetkem města.

Ivan Pfaur, starosta Kamenice nad LipouSnažíme se přispět k zachování práce

»ad Pleas a zviditelnění politiků Nemohu uvěřit, že pan ředitel Pleasu takovým výrokem či úvahou „ocenil“ snahu politiků přispět k zajištění či zachování pracovních míst na Vysočině. Dopis ministrovi Kubovi při příležitosti návštěvy izraelské delegace jsme dávali dohromady s paní poslankyní Janou Fischerovou doslova na poslední chvíli s cílem zdůraznit význam firmy Pleas pro zaměstnanost na Vysočině, a to zejména v Havlíčkově Brodě a Polné. Reakci pana ředitele, že se blíží volby, nechápu. Dovoluji si upozornit, že Janu Fischerovou žádné poslanecké a mě žádné senátorské volby nyní nečekají. Prostě jsme měli pocit, že je třeba se pokusit udělat pro stabilitu firmy maximum.
O aktivitách pana radního Škaryda nic nevím.

Miloš Vystrčil, senátor

Přílohy