Fórum čtenářů

22.11.2013

Mladá fronta DNES | Rubrika: Vysočina | Strana: 4 | autor: Zdeněk Geist


výběr z dopisů, kráceno

Pohled do zrcadla

»Ad: Reakce na příspěvek pana Zdeňka Trnky v MF DNES „Jen jsme zakonzervovali stávající linii“ ze dne 20. listopadu 2013 Důvody volebního neúspěchu Občanské demokratické strany jsou a budou členy a příznivci strany diskutovány.
Jejich věcnosti jistě prospěje, bude-li se tak dít na fórech k tomu nejpřirozenějších, tedy na sněmech a diskusních shromážděních.
V reakci na nekorektní tvrzení v článku neúspěšného kandidáta pana Trnky o údajně „prolobbovaném“ výsledku volby krajského předsedy ODS na Vysočině však považuji za nutné uvést pro veřejnost následující fakta.
Senátor Miloš Vystrčil byl krajským předsedou zvolen poměrem 54 ku 7 hlasům. Výsledek byl tedy jednoznačným odrazem podpory delegátů v sále.
Lze se samozřejmě také domnívat, že byl mimo jiné i logickou reakcí na výsledek obou kandidátů ve veřejných volbách v letošním, respektive v minulém roce. Desetinásobný rozdíl preferenčních hlasů hovoří za mnohé.
Má-li mít jakákoliv diskuse smysl, měla by jít k podstatě problému. Sebereflexe je, domnívám se, její nezanedbatelnou součástí. O to významněji, jedná-li se o veřejné vystupování. Přejme si, aby přibývalo sebereflexe a ubývalo teorií o „prolobbovaných“ volbách a jiných spiknutích.

Přílohy