Hrozí novele zamítnutí?

09.01.2017

Zemědělec | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 3 | autor: Zuzana Fialová


Novele, která by mela zavést nová pravidla v národních parcích, hrozí v Senátu zamítnutí. Horní komoře to minulý týden nejtěsnější většinou doporučil její výbor pro životní prostředí. Prosadili to hlavně zástupci ODS a ČSSD, podle nichž je norma neopravitelná. Ve hře ale zůstávají i její případné úpravy, s nimiž souhlasilo i ministerstvo životního prostředí. Senát má o novele rozhodnout za dva týdny, do té doby ji projednají ještě další dva jeho výbory.

Někteří senátoři by v novele chtěli mimo jiné zachovat povinnost dohody orgánů ochrany přírody s obcemi na území parku, doplnit právo vjezdu horské služby či zpřesnit zmocnění ministerstva životního prostředí stanovovat zóny parků. Zamítnutí navrhoval mimo jiné předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil, podle něhož „zákon nepopisuje realitu, ale to, co bychom si přáli". Argumentoval tím, že národními parky mají být území „s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů".
V případě Národního parku Šumava tomu ale odpovídá jen 14 procent jeho rozlohy, poznamenal. Předseda senátorského klubu Starostů Jan Horník uvedl, že by v rozporu s listinou základních práv mohlo být ustanovení novely, podle něhož by bylo bez nároku na odškodnění zakázáno měnit či poškozovat stav přírody na území navrhovaném ke zvláštní ochraně. Tento stav by mohl trvat až dva roky. Vystrčil to označil za monarchistický přístup. Podle zástupců ministerstva má ale opatření zabránit pouze znehodnocování přírody v příslušné oblasti. Novela by podle ministerstva měla přinést národním parkům stabilitu, neboť jejich stanovované zóny by se nesměly minimálně 15 let měnit. Na rozdíl od požadavků ekologů ale nestanoví termín pro rozšiřování bezzásahových zón. „Novela z pohledu bez zásahu není velkorysá vůči požadavkům Hnutí Duha a dalších," ujišťoval senátory ministr životního prostředí Richard Brabec. Pozitivní změny by podle něj novela přinesla v otevírání národních parků, především Šumavy, šetrné turistice. Senát také patrně odmítne novelu, podle níž by stát měl přestat platit svým organizacím spravujícím státní pozemky mnoha milionová odškodnění za to, že jejich hospodaření je omezováno ochranou přírody. Doporučil mu to minulý týden téměř jednomyslně opět jeho výbor pro veřejnou správu a životní prostředí. Horní komora o předloze rozhodne asi za dva týdny. Senátoři vesměs označovali předlohu za problematickou a diskriminační. I podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila by státním podnikům měla být zachována možnost ucházet se o kompenzace, pokud jim kvůli dodržování předpisů o ochraně přírody vznikají ztráty. Novela by podle předsedy senátorského klubu Starostů Jana Horníka založila nerovnost vlastnictví. Újma, kterou by mohly požadovat státní instituce spravující státní pozemky po státu, může nyní dosahovat až 350 milionů korun ročně. Podle ministerstva životního prostředí je nelogické, když stát platí vlastně sám sobě a navíc subjektům, které mají v zakládající listině zájem na ochraně přírody. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana upozorňoval senátory na to, že stát by novelou ušetřil i administrativní náklady zhruba čtyři miliony korun ročně. Na většině státních pozemků hospodaří Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR nebo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Státní podnik Lesy ČR každoročně uplatňuje podle dřívějších informací náhradu újmy zhruba 72,5 milionu korun a s předlohou nesouhlasí. Vojenské lesy přijdou podle důvodové zprávy až o 30 milionů korun ročně. •

Klíčové informace • V Senátu hrozí zamítnutí novele, která by měla zavést nová pravidla v národních parcích. • Senát také patrně odmítne novelu, podle níž by stát měl přestat platit svým organizacím spravujícím státní pozemky mnoha milionová odškodnění za to, že jejich hospodaření je omezováno ochranou přírody.

Přílohy