Jde nám o bezpečnost, zní od Dukovan

31.07.2021

Třebíčský deník | Rubrika: Třebíčsko | Strana: 1 | Autor: Ivana Říhová


V okolí jaderné elektrárny doufají, že vláda dodrží slíbené termíny při dostavbě nového bloku.

Hrotovice – Chceme, aby vláda dodržovala stanovené termíny při přípravě nového jaderného zdroje v Dukovanech. To byla hlavní teze na páteční mimořádné valné hromadě sdružení Energoregion, které se uskutečnilo v Hrotovicích na Třebíčsku. "Máme eminentní zájem na tom, aby elektrárna fungovala i nadále a byla bezpečná. Neustálé prodlužování životnosti může znamenat technické problémy a jejich řešení se prodraží. Chceme, aby zde proto bylo zařízení, které bude fungovat a bude bezpečné," sdělil předseda sdružení Vladimír Měrka.

Podle vlády ale tendr fakticky běží. "Dodržujeme harmonogram konečných termínů. Samotné vyhlášení tendru může nastat až v momentě, kdy bude schválený zákon, což by mohlo být v září. V listopadu bude dokončené bezpečnostní posouzení a během dvou měsíců bude vyhlášený tendr. Faktem zůstává, že tři dodavatelé posílají podklady pro posouzení, čímž v podstatě zahájili tendr," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Vyplněné dotazníky musí uchazeči odevzdat do konce listopadu. Poté začne rozhodování, které dodavatele přizve vláda do samotného tendru. "Cílem je hodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, transfer technologií a knowhow," připomněl mluvčí Čezu Ladislav Kříž.

Na dodržování termínu chce dohlížet i Senát v rámci jednání u kulatého stolu.

"Budeme hlídat, zda vše, co bylo slíbeno, bude plněno. Jaderná energetika je pro tuto oblast a nejen pro Kraj Vysočina důležitá. Není to jen o ekonomice, ale i životě a sociálních podmínkách lidí," komentoval předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Dostavba Jaderné elektrárny Dukovany je důležitá i pro samotný Kraj Vysočina. "Jde o klíčovou infrastrukturu. Naskočili jsme do rozjetého vlaku, pod Radou kraje funguje komise pro dostavbu, která jedná s dotčenými aktéry. Chceme být i nadále partnery jak na místní, tak i státní úrovni a jsme připravení pomoci s tím, co bude v rámci dostavby v našich silách," řekla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Jedním z témat bylo také prodlužování životnosti současných čtyř výrobních bloků elektrárny. Jejich provoz není časově omezen, podmínkou je ale plnění podmínek. "Jakmile by jedna nebyla splněná, znamenalo by to, že povolení o provozu pozbývá platnosti," uvedla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Harmonogram přípravy:

  • červen – listopad 2021 – fáze bezpečnostního posouzení uchazečů
  • prosinec 2021 – schválení seznamu dodavatelů pro výzvu k podání nabídek
  • 2022 – 2023 – průběh tendru a jednání s dodavateli
  • 2023 – schválení dodavatele
  • 2023 – 2024 – jednání, finalizace a podpis smlouvy s dodavatelem
  • 2029 – zahájení výstavby
  • 2036 – uvedení do provozu

 

Odkaz na článek.

Přílohy