Jednání o rozložení sil v Senátu

16.10.2018

ČT 24 | 20:00 | Pořad: 90' ČT24


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No, a právě jednání v horní komoře parlamentu průběžně celý den sledovala kolegyně Kateřina Jirovská. Kateřino, přeju hezký večer a rovnou se ptám, kdo s kým dnes tedy jednal?

Kateřina JIROVSKÁ, redaktorka
--------------------
Dobrý večer. Tak dnes právě tedy jednal Jiří Drahoš, a to se zástupci, zástupci Starostů a nezávislých, včera pak jednal i s lidovci, no, a zároveň během odpoledne tak zde byli Marek Hilšer, který dnes jednal se zástupci lidovců. On už má za sebou i jednání se zástupci klubů Starostů a nezávislých, a taky s Klubem pro liberální demokracii Senátor 21. Oba tito muži se chtějí rozhodnout, do kterého klubu vstoupí, nejpozději do čtvrtka. O tom svém zařazení do těch jednotlivých senátorských klubů vyjednává například i Pavel Fischer, který ale na těch schůzkách tady v Senátu byl během včerejška, ten vyjednává se třemi kluby, a to konkrétně s ODS, se zástupci lidovců a taky se zástupci Starostů a nezávislých. Právě tyto tři kluby mají největší šanci na to stát se těmi početně nejsilnějšími, což by pak pro ně znamenalo i to, že by mohli navrhovat předsedu horní komory. Kromě těch už zmíněných prezidentských kandidátů tak ale samozřejmě senátorské kluby oslovují i další senátory, a to jak ty nově zvolené, dosud nezařazené, nebo i ty, kteří už na půdě horní komory nějakou dobu působí, ale dosud byli například nezařazení, tedy nepatřili do žádného klubu.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Platí to, že určitě bychom byli rádi, pokud by se členem našeho klubu stal například Ladislav Faktor, Jitka Chalánková, mluvili jsme i s Pavlem Fischerem, bavíme se i s dalšími. Samozřejmě pan Valenta také patří mezi ty nezařazené senátory a není důvod, proč ho z těch jednání vynechávat.


redaktorka
--------------------
S kým dalším třeba ještě vedete ta jednání?

Petr ŠILAR, předseda senátorského klubu /KDU-ČSL/
--------------------
No, tak, jsme vedli, že jo, s panem Drahošem a s panem Fischerem a taky jsme oslovili paní Chalánkovou.

redaktorka
--------------------
A s paní Chalánkovou máte v plánu jednání?

Petr ŠILAR, předseda senátorského klubu /KDU-ČSL/
--------------------
Máme, ale ještě jsme nedomluvili termín.

Jan HORNÍK, předseda senátorského klubu /STAN/
--------------------
My můžeme nabídnout asi skoro to, co všichni, protože každej, který přijde dneska k nám do klubu, tak minimálně je to třetí člen nějakého výboru, to znamená, minimálně umíme zařadit do těch výborů, který si přejí a potom můžeme se pokusit v rámci vyjednávání potom o těch orgánech Senátu třeba jim jako zajímavým prezidentským kandidátům vyjednat i nějaký lepší postavení v tom výboru.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Kateřino, nezařazení senátoři jsou zjevně velmi žádaní. Už někteří z nich jsou zadaní, tedy rozhodl se některý z nich pro vstup do konkrétního klubu?

Kateřina JIROVSKÁ, redaktorka
--------------------
Ano, některá ta konkrétní jména už jsou známá. Je to například Lukáš Wagenknecht, který se domluvil na spolupráci a na tom, že vstoupí do klubu, do Klubu právě pro liberální demokracii Senátor 21. Pak je to například nově zvolený senátor Herbert Pavera, který bude naopak spolupracovat s klubem Starostů a nezávislých. No, a tento klub početně posílí taktéž dosavadní nezařazená senátorka Alena Dernerová, ta se ovšem už na spolupráci právě s tímto klubem domluvila předvolbami.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Mimochodem večer zasedaly senátorské kluby. Už to jednání skončilo nebo ta jednání skončila? S jakým výsledkem?

Kateřina JIROVSKÁ, redaktorka
--------------------
Tak oni jednali hlavně o tom, po volbách se totiž dnes většina z nich sešla vůbec poprvé, tak se bavili o tom výsledku voleb, samozřejmě řešili i to,  jak bude ten Senát početně uspořádaný a zároveň tím, že zítra začíná řádná schůze Senátu, ještě těch senátorů v tom původním složení, tak se bavili o tom, jaká vlastně budou jejich stanoviska k těm, k těm jednotlivým tiskům, takže řešili i tu, i tu běžnou pracovní agendu, která prostě vychází z té práce Senátu. Ta zítřejší schůze bude tedy pro část senátorů vůbec poslední, ta schůze bude zřejmě dvoudenní, protáhne se až do čtvrtka a těm senátorům, kteří už neobhajovali svoji funkci nebo do ní nebyli znovu zvolení, tak těm končí mandát tuto, tuto sobotu 20. října. Ti nově zvolení senátoři a ten Senát v tom novém, v novém uspořádání, tak by se měl poprvé sejít 14. Listopadu, kdy budou senátoři tedy skládat slib, budou si volit nové vedení a následně pak začne už další řádná schůze.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak tolik přímo ze sídla horní komory parlamentu Kateřina Jirovská, děkujeme.

Přílohy