Kolář a Jandová udělali radost i postiženým

19.03.2015

Jihlavský deník | Rubrika: U nás doma | Strana: 10 | autor: (tz)


Zaměstnanci Bosch Diesel, s.r.o., podpořili rekordním výtěžkem z jedenáctého firemního plesu čtyři charitativní projekty v Kraji Vysočina


Jihlava – Necelých pět set návštěvníků, značný počet hostů a rekordní částka z výtěžku plesu putující na dobročinné účely provázely jedenáctý reprezentační ples firmy Bosch Diesel, s. r. o., konaný dne 13. března. V rámci tradiční společenské akce věnovali zaměstnanci firmy výtěžek ze vstupenek a tomboly na pomoc charitativním projektům v Kraji Vysočina. Celkový výtěžek z plesu dosáhl výše 190 tisíc korun. Jako čestné hosty na plese mohli uvítat obchodní ředitel Hermann Butz společně s technickým ředitelem Stefanem Hamelmannem například senátora Parlamentu ČR Miloše Vystrčila a náměstka primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala.
O pestrý kulturní program večera a dobrou náladu se postaraly hudební hvězdy Marta Jandová a Petr Kolář.
Výtěžek z letošního plesu připadne obecně prospěšné společnosti Sdílení Telč a třem základním školám z Kraje Vysočina. Výtěžek z prodeje lístků ve výši 100 tisíc korun podpoří projekt domácí hospicové péče realizovaný Sdílením Telč pro nemocné s onkologickým nebo jiným nevyléčitelným onemocněním. Finanční dar bude použit na nákup prostředků umožňujících zkvalitnění domácí hospicové péče a pomůže tak postiženým osobám prožít, i přes těžké onemocnění, plnohodnotný život. Výtěžkem z prodeje tomboly bude podpořen projekt integrace osmi dětí postižených autismem do běžné výuky na třech základních školách Kraje Vysočina, konkrétně na základní škole Puklice, Myslibořice a Telč Masarykova. Každá ze jmenovaných základních škol obdržela částku ve výši 30tisíc korun.
Díky finančnímu daru se budou tyto děti moci účastnit běžné výuky spolu se svými spolužáky a budou pro ně pořízeny speciální pedagogické pomůcky a výukové materiály. Integrací do běžného kolektivu bude u postižených dětí výrazně podpořeno jejich sociální začlenění. Tím budou tyto děti lépe připraveny vést v dospělosti samostatný život.
Převzetí finančního daru se za Sdílení Telč účastnila ředitelka Michaela Čeřovská. Základní škola Puklice byla zastoupena Marií Vaňkovou, základní školu v Myslibořicích zastupoval Pavel Nováček a základní školu Telč Masarykova ředitel školy Karel Navrátil. Vedle výtěžku z prodeje Novoročního koncertu je firemní ples druhou z celkových třech každoročních akcí firmy Bosch Diesel, s. r. o. a jejích zaměstnanců směřující výtěžek na dobročinnou činnost.
Společné přejímání společenské odpovědnosti firmou a zaměstnanci „Vizí naší firmy je Závod Jihlava: Excelence z Vysočiny. Vedle excelentních výrobků z našeho závodu tato vize znamená, že přebíráme i společenskou zodpovědnost za město Jihlavu a Kraj Vysočina,“ sdělil obchodní ředitel firmy Bosch Diesel Hermann Butz. „Jako spolehlivý partner města Jihlavy a regionu Vysočiny proto podporujeme již řadu let například různé sociální a charitativní instituce, vzdělávání, jakož i kulturní akce. Jsem hrdý na to, že naši zaměstnanci podporují různé dobročinné akce, jako například letošní firemní ples, a v obzvláště vysoké míře tak opětovně dokládají svoji společenskou zodpovědnost. Podporou společenské zodpovědnosti zároveň výrazně přispívají k naplnění vize firmy v praxi,“ dodal obchodní ředitel Hermann Butz.

Přílohy