Kontrolní výbor smí kontrolovat jen to, co schválí zastupitelé

15.04.2014

Jihlavské listy | Rubrika: Aktuality | Strana: 3 | autor: (pab)


JIHLAVA - Kontrolní výbor má dohlížet na činnost krajských orgánů. Kontrolovat však může jen to, co schválí zastupitelé. Krajská ODS to kritizuje.
Takové zásady pro výbory schválilo prosincové krajské zastupitelstvo, v němž mají většinu levicové strany. Nové zásady kontrolní činnosti předložil ke schválení legislativní výbor v čele s Drahoslavem Oulehlou (KSČM).
Zastupitelé za ODS tehdy s tímto rozhodnutím nesouhlasili. Přesto došlo k jejich schválení, když pro něj hlasovali společně komunisté i sociální demokraté.
„Komunisté nasadili opozici roubík,“ uvádí tisková zpráva ODS. Senátor Miloš Vystrčil nové zásady předal k přezkoumání ministerstvu vnitra s podezřením na porušení zákona.
„Finanční a Kontrolní výbor mají právo ve věcech vyjmenovaných v krajích provádět kontrolu bez pověření zastupitelstva,“ vysvětluje své jednání Miloš Vystrčil.
Ministerstvo vnitra (MV) skutečně shledalo, že takové jednání je v rozporu se zákonem a dožaduje se zrušení těchto zásad.
Vedení kraje, které je složeno výhradně z členů ČSSD, však zásady měnit nechce. Náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD) označil vyjádření MV za rozporuplné s tím, že ještě nezodpovědělo všechny otázky. Odvolává se také na to, že nové zásady byly schváleny zastupitelstvem. ODS dále vadí, že odpověď ministerstvu poslal jménem krajských orgánů ředitel Krajského úřadu Zdeněk Kadlec, aniž by o svém kroku kohokoliv oficiálně informoval.
„Ministerstvo vnitra se neobrátilo na hejtmana, radu, ani zastupitelstvo, ale na úřad,“ hájí postup Kadlece hejtman Běhounek.
Kadlec ve své odpovědi uvedl, že kraj je toho názoru, že meze v činnosti kontrolních orgánů má určovat zastupitelstvo, a nebude proto zásady kontrolní činnosti rušit.
Zdeněk Kadlec však svůj postup hájí. „Domnívám se, že tento postup byl v podstatě správný, protože jsme nezasahovali do politické vůle, která byla deklarována projevem hlasování,“ odvolává se na rozhodnutí prosincového zastupitelstva Kadlec.
Celá záležitost tak může skončit až u soudu, který v celé záležitosti stanoví definitivu.

Přílohy