Kraj si našel partnera v Nitře

06.12.2012

Jihlavský deník | Rubrika: Téma | Strana: 7 | autor: (mm)


Jihlava – Partnerskou smlouvu s Nitranským samosprávným krajem podepsali zástupci obou krajů v dubnu 2006. „Spolupráce se zrodila v Brně, kde jsme se zúčastnili veletrhu a setkali se se zástupci slovenských krajů. S předsedou Nitranského kraje Milanem Belicou jsem hned našel společnou řeč,“ vzpomíná tehdejší hejtman Miloš Vystrčil.
Současný senátor za Jihlavsko Vystrčil říká, že setkání s jeho slovenským protějškem pro něj bylo v mnohem inspirující. „Tehdy mi říkal, že nám závidí spojený model státní správy a samosprávy. Na Slovensku jsou tyto dvě úrovně odděleny a to na úrovni krajů velmi komplikuje práci,“ vzpomíná Vystrčil.
Informace, které při podobných setkáních politici získávají, pak mohou samozřejmě využívat i v našich podmínkách. Za dvacet let samostatné existence se totiž správní i politické modely obou zemí znatelně liší. „Byl jsem překvapený tím, že něco, co nám přijde běžné, nám kolegové ze Slovenska závidí. A naopak sám jsem viděl věci, které byly velice zajímavé pro nás,“ říká Vystrčil.
Za šest let existence partnerství obou krajů se uskutečnilo několik akcí na různých úrovních. Spolupracují například školy, které se zaměřují především na výměnné stáže studentů. Své studenty už vyslaly na Slovensko střední školy z Jihlavy, Velkého Meziříčí a Světlé nad Sázavou.
Společnou řeč se snaží najít také záchranáři a organizace propagující turistiku a cestovní ruch.
Slovensko navštívil v srpnu roku 2009 rovněž současný hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Hejtman Běhounek i předseda Nitranského samosprávného kraje Milan Belica se shodli, že klíčovými sférami pro spolupráci by měla být zejména oblast čerpání prostředků z evropských fondů v rámci přeshraniční spolupráce, oblast cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, zemědělství nebo informačních technologií.
„Podobné zájmy v rámci evropských struktur i podobné problémy, které spojují oba naše regiony, jsou příležitostí k prohloubení vzájemného partnerství,“ řekl hejtman Běhounek.

***

Nitranský kraj

Je jedním z osmi současných krajů Slovenska. Kraj má o něco více obyvatel něž Vysočina, ale podstatně méně obcí. Žije v něm 706 375 obyvatel. Velmi početná je maďarská menšina – 27, 6 procenta obyvatelstva. V kraji je pouze 350 obcí, z nichž 15 má statut města. Na Vysočině je obcí 706.
Nitranský kraj má rozlohu 6 343 km, což je 12,9 procenta z rozlohy Slovenska. Tvoří jej sedm okresů: Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. V čele kraje je už od jeho vzniku Milan Belica. Předseda kraje nebo také župan se na Slovensku volí přímo ve dvojkolové volbě. V roce 2009 byl Belica zvolen už v prvním kole, když získal 60 procent hlasů. Belice působil jako vysokoškolský pedagog na univerzitě v Nitře a byl také ředitelem Polnobanky. Volební účast ve slovenských krajských volbách je nižší než u nás. Naposledy v Nitranském kraji hlasovalo pouze něco přes 21 procent voličů. Zastupitelstvo je však větší než na Vysočině a má 52 členů.

Přílohy