Krajský šéf Vystrčil: ODS chce odvolat Dršatu kvůli kumulaci funkcí

18.02.2014

Jihlavské listy | Rubrika: Aktuality | Strana: 3 | autor: (pab)


JIHLAVA - Krajský šéf ODS Miloš Vystrčil vidí odvolání Jana Dršaty z funkce radního jako řešení. "Nikdo by neměl vystupovat jménem instituce, kterou k tomu nebyl pověřen," tvrdí Vystrčil.
Vyjadřuje se tak k žádosti o vyšetření hospodaření Dukly Jihlava, kterou podepsal Dršata jménem Rady města, ačkoli jí nebyl k tomuto kroku pověřen. "Pokud by však o tyto údaje žádal jako radní, měl by na to nárok. Moc jeho kroku nerozumím," podivuje se Vystrčil.
Skutečným důvodem, proč chce jihlavská ODS odvolat Jana Dršatu z pozice radního, je prý ale nesouhlas strany se souběhem tří funkcí, které Jan Dršata zastává v Jihlavských vodovodech a kanalizacích (JVAK).
"Problémy s fungováním pana Dršaty jako radního města Jihlavy jsou mnohem starší, než problém Dukly Jihlava. Primátor a tehdejší předseda místního sdružení ODS Vladimír Bílek s panem Dršatou několikrát mluvili o souběhu funkcí, které vykonává v rámci Jihlavských vodovodů a kanalizací," vysvětluje.
Celkem se jedná o tři funkce. "Je členem valné hromady, členem představenstva JVAKu, a navíc má zaměstnanecký poměr v této firmě. Chtěli se s ním dohodnout na zrušení této trojí provázanosti," pokračuje Vystrčil. "Souběh těchto funkcí není protiprávní. Podle mne však není dobré, když je člověk dvakrát svým podřízeným a dvakrát nadřízeným." Dršata se odvolával na to, že kumulace těchto funkcí není protiprávní.
"Když jsem s ním o tom hovořil, tak argumentoval tím, že je nutné v době zrodu společnosti mít všechno pod kontrolou, proto nechce žádnou z těchto pozic opustit," objasňuje Vystrčil s tím, že většina místní rady ODS zastává názor, že by měl na některou ze svých funkcí rezignovat. "Možností, jak toho docílit, je odvolat pana Dršatu z pozice radního města. V tom okamžiku přestane být členem Valné hromady a zůstane pouze členem představenstva a zaměstnancem firmy," vysvětluje Vystrčil.
Podle jeho slov se tento problém řešil dříve, než se začalo vyšetřovat hospodaření Dukly Jihlava.
Vystrčil však považuje Dršatovo šetření hospodaření Dukly za legitimní, a nemělo by, dle jeho vyjádření, být důvodem pro odvolání Jana Dršaty z funkce radního. Nelíbí se mu však, že jednal jihlavské ODS za zády.
"Nemůžete jednat bez vědomí zastupitelské rady, ani místní rady ODS. Pokud ty lidi vynecháte, tak to není správné, zdůrazňuje vysočinský senátor.

Funkce Jana Dršaty v JVAKu * Člen valné hromady JVAK * Člen představenstva JVAK * Zaměstnanec JVAK 

Přílohy