Máme toho dost, volají města, v nichž se ruší finanční úřady

30.07.2015

Jihlavský deník | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | autor: Jana Kodysová


Telč, Pacov a Náměšť nad Oslavou. Tato tři města mají přijít ještě letos o finanční úřady


Vysočina–Finanční správa se rozhodla ke konci letošního roku zrušit celkem 23 územních pracovišť finančních úřadů v celé České republice. Na Vysočině se to dotkne tří měst, která se proti tomuto kroku důrazně ohradila. Podle vyjádření starostů Telče, Pacova a Náměště nad Oslavou pokračuje rozvrat služeb poskytovaných občanům.
Finanční správa se ohrazuje tím, že veřejnosti se zrušení prakticky nedotkne, protože v době zvýšeného náporu podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů bude tato služba dostupná v těchto městech i nadále na kontaktních místech. „Naším cílem je pracovat ekonomicky, efektivně, modernizovat se a elektronizovat se,“ uvedla Linda Paterová z odboru komunikace Generálního finančního ředitelství. Na příkladu Telče uvedla, že zde v současné době pracuje osm zaměstnanců, není zde žádný vedoucí, tudíž nelze dobře koordinovat práci tak, aby byla efektivní. Zrušením několika úřadů chce finanční správa ušetřit peníze. „V Telči se ročně přijme 368 dokumentů, což je malý zlomek toho, co se přijme na ostatních pracovištích,“ dodala Paterová s tím, že jedním z podstatných důvodů pro rušení jsou i výrazné finanční úspory.
Starostové dotčených měst ale s argumentací centrálního úřadu nesouhlasí. První muž Telče Roman Fabeš společně se starostou Pacova Lukášem Vlčkem a starostou Náměště nad Oslavou Vladimírem Měrkou vydali prohlášení k současnému stavu veřejné správy s názvem Máme toho dost. Přidal se k nim také senátor za jihlavský obvod Miloš Vystrčil.
„V poslední době se toho u nás ruší dost. Finanční úřad není jediný, už jsme řešili zavření katastrálního úřadu, nyní je tu stejný postup jako přes kopírák u finančního úřadu. V Telči jde dohromady o 20 pracovních míst,“ vypočítal telčský starosta Roman Fabeš.
Jeho kolega z Náměště nad Oslavou si nebral servítky a v kritice si neodpustil i ostřejší kritiku. „Hoši z Prahy zase na něco přišli. Jde to proti druhé etapě reformy veřejné správy a je to devastace chápání obcí třetího stupně. Místotoho,aby se správa přibližovala občanovi, tak se mu nyní vzdaluje,“ poznamenal starosta Náměště Měrka.
Třetí ze starostů, pacovský Lukáš Vlček, doplnil celý problém ještě o sociálně – ekonomický rozměr. Podle něj finanční správa neřeší dopady rušení úřadů právě na život ve městě.

dokončení na straně 3

Máme toho dost, volají města, kde se ruší finanční úřady

dokončení ze strany 1

„Český venkov se postupně vylidňuje, lidé odchází do větších měst a do příměstských oblastí, kde ovšem není dostatečně rozvinutá potřebná infrastruktura. Například nedostatek míst v mateřských školkách,“ uvedl příklad Vlček s tím, že právě rušení důležitých úřadů v menších městech k vylidňování venkova přispívá. „Odchází mladá generace, nejsou zde totiž adekvátní služby a my potom složitě vymýšlíme programy, jak ten venkov subvencovat, dotovat ho a dále rozvíjet,“ zamyslel se nad socioekonomickým aspektem Lukáš Vlček.
Vlček neopomněl také zmínit, že za nevytíženost úřadu mohou už kroky z minulosti, kdy byly některé úkony na územních pracovištích finančních úřadů (FÚ) osekány. „Nelze se divit, že klesá počet aktivit, když si tu lidé nemohou vyřídit vše, co by potřebovali. I když se může zdát, že je úkonů málo, tak v tom ale není započítaná každodenní komunikace s občany formou telefonátů, emailů a formou osobního setkání,“ doplnil další poznatky Vlček.
Podle ředitele finančního úřadu pro Kraj Vysočina Václava Nováka jsou malé finanční úřady přežitkem. „V malých úřadech přestávají být specialisté, lidí je málo, a tak každý dělá všechno,“ přidal další argument pro zrušení úřadů Novák. Ten také neopomněl poznamenat další úskalí, a sice to, že na malém městě provádí kontroly podnikatelů lidé, kteří se večer sejdou v hospodě na pivo, a to je také špatně podle něj. Starostové ale tento argument odmítli s tím, že vykonávání funkce starosty je záležitostí osobní statečnosti a také oni musí své sousedy kontrolovat, i když jim to nedělá radost. Senátor Miloš Vystrčil se pro změnu snažil vyvrátit argument Paterové, která hovořila o tom, že na malých městech nejsou vedoucí a pracovníky nelze účinně koordinovat. „Nechtějte mi říci, že není státní úřad schopný řídit lidi v Telči, když ředitel sedí v Jihlavě. V době internetu a telekonferencí toto přeci nikdo nemůže myslet vážně,“ reagoval Vystrčil.
Starostové proto vydali prohlášení, které chtějí adresovat českému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, ve kterém žádají, aby plnil sliby a aby před uskutečněním jakékoliv změny ve veřejné správě samosprávám zajistil možnost normální, slušné a spravedlivé výměny názorů a objektivního posouzení argumentů. Tato situace se nelíbí napříč všemi kraji, dotčení starostové na Vysočině se proto přidali také k aktivitě města Orlová v Moravskoslezském kraji. Otevřený dopis, který podepsalo jedenáct starostů, putoval do ruky ministru financí Andreji Babišovi.

***

Rušení úřadů Zaměstnanci z tří územních pracovišť FÚ v Telči, Pacově a Náměšti nad Oslavou budou převedeni na pracoviště do příslušných okresních měst: Kolika úředníků se to týká? Telč – 8 zaměstnanců Pacov – 7 zaměstnanců Náměšť nad Oslavou – 6 zaměstnanců Celkem 21 lidí Po celé ČR má být ke konci letošního roku zrušeno 23 územních pracovišť FÚ.

Přílohy