Mann Hummel otevřel novou halu a vývojové centrum

07.09.2013

Třebíčský deník | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | autor: Luděk Mahel


Uplatnění najde šedesát specialistů. Šanci mají především lidé, kteří ovládají jazyky

Nová Ves – Novou halu včera v Nové Vsi otevřela společnost Mann+Hummel. Bude v ní první a zároveň jediné vývojové pracoviště filtrů v zemi. Uplatnění v něm najde šedesát specialistů.
Hala, jejíž součástí je ještě logistické a administrativní centrum, vyrostla v rekordně krátkém čase, základní kámen byl položen v prosinci loňského roku. Při stavbě navíc, což je v zemi jev prakticky nevídaný, nebyl překročen rozpočet. Ten je i tak na místní poměry nemalý.
Logistická hala včetně parkoviště a příjezdové komunikace stála 130 milionů korun, přilehlá administrativní budova vyšla na 40 milionů. V součtu je to 170 milionů korun, dalších sto milionů hodlá ovšem firma investovat do vybavení a zařízení testovací laboratoře. Padesát milionů získala společnost z dotací.
„Je obrovská investice, nebyli bychom schopni ji sami pokrýt. Proto jsme velice rádi, že tyto aktivity podporuje Evropská unie a český stát,“ podotkl jednatel centra sdílených služeb Mann+Hummel Richard Auer.

Dvacet let v zemi

Vývojové centrum s testovací laboratoří firma otevírá v roce, kdy slaví dvacet let svého působení v České republice. „Vývojovou zkušebnu vnímáme jako milník, jako možnou konkurenční výhodu do budoucnosti,“ prohlásil jednatel výrobní společnosti Mann+Hummel Jiří Paroulek.
Výrobní společnost nyní zaměstnává devět stovek lidí. V servisní společnosti pracuje 170 zaměstnanců se specializací na finance a účetnictví, konstrukci a vývoj, nákup, kvalitu a informační technologie. „Spektrum těchto služeb se neustále rozrůstá, do budoucna bychom nebyli schopni zabezpečit dostatek místa pro tento rozvoj,“ vysvětlil nutnost administrativního centra Auer.
Servisní centrum poskytuje služby třem desítkám poboček firmy Mann+Hummel ve dvaceti zemích světa. „Hlavním zákazníkem je mateřská firma v Německu, dále Anglie, Francie, Španělsko, Bosna, Rusko, USA, Mexiko, Brazílie, Argentina,“ vyjmenoval jednatel.
Uplatnění v Nové Vsi mohou do budoucna nalézt především lidé, kteří se ve vyjmenovaných zemích domluví.
dokončení na straně 3

Mann Hummel otevřel novou halu a vývoj
dokončení ze strany 1

„Potřebujeme kvalifikované pracovníky, nejen odborně zdatné, ale ty, kteří ovládají světové jazyky. Takoví u nás mají budoucnost,“ podotkl jednatel.
Strategickým cílem servisní společnosti je nárůst pracovníků do roku 2018 až na 300. Z toho 80 by mělo působit na detašovaném pracovišti v Brně, tým v Nové Vsi se mohl rozrůst až 220 pracovníků.
Slavnostního otevření nové haly se zúčastnila i vice prezidentka Mann+Hummel Group pro Evropu, Emese Weissenbacher. Řekla, že výstavbu v Nové Vsi lze vysvětlit jako důvěru ze strany vedení firmy ve schopnosti českých kolegů a ve stávající provoz továrny i servisního centra.
Halu postavenou na ploše 5400 metrů čtverečných si přišel prohlédnout i senátor Miloš Vystrčil. Ten vyslovil přání, aby politici do budoucna firmám kladli co nejméně překážek a dokázali je podpořit. „Když ti, co zaměstnávají, najdou společnou řeč s těmi, co stát nebo kraj řídí, jedině potom máme šanci, že ve vyšší evropské nebo celosvětové konkurenci obstojíme. Firmě Mann+Hummel se to daří,“ řekl.

Přílohy