"Musíme se mít rádi a nesmíme si závidět,” říká Marta Kubišová, držitelka ceny Beauty of Help Award

17.06.2022

i60.cz | Rubrika: Můj svět | Autor: Kateřina Toholová 


Rezidence primátora se ve středu večer proměnila ve slavnostní sál, ve kterém se vyprávěly příběhy inspirativních osobností. Nadace Krása pomoci totiž vyhlašovala 5. ročník své unikátní ceny Beauty of Help Award.

Ta je oceněním  a poděkováním lidem, kteří i ve vyšším věku inspirují a ovlivňují své okolí a ukazují, že věk je jen číslo.

Cílem této ceny je mimo jiné otevřít diskuzi na téma respektování stáří a stárnutí ve společnosti. Proto byl letošní 5. ročník otevřen veřejnosti, která mohla nominovat inspirativní osobnosti. Tu hlavní cenu (a také 4 finalisty) ovšem vybírala odborná porota ve složení:

● Danuše Nerudová, emeritní rektorka Mendelovy univerzity v Brně, předsedkyně
● Alexandra McGehee, vedoucí oddělení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Úřad vlády ČR
● Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, pana Žantovského zastupuje provozní ředitelka Karolína Stránská
● Ladislav Špaček, spisovatel, novinář
● Jan Pokorný, moderátor Českého rozhlasu
● Taťána Kuchařová, předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci
● Soňa Hušek Morawitzová, ředitelka Nadace Krása pomoci

“Příběhy byly dechberoucí a bylo velice těžké mezi nimi vybrat,” uvedla předávání čestných uznání předsedkyně poroty Danuše Nerudová. Právě ta tedy stála v čele sedi lidí, kteří společně z 24 zaslaných nominací vybrali 4 finalisty - Soňu Červenou, Boženku Vondráčkovou, Martu Kubišovou a Pavlu Andrejkivovou. Všem čtyřem Nadace Krása pomoci prostřednictvím poroty udělila čestná uznání. “Jsme rádi, že jsme v nominacích veřejnosti našli osobnosti celorepublikově známé, ale i neznámé – inspirativní ve své komunitě. I tyhle příběhy a tihle lidé jsou pro společnost velice důležití,” dodala ředitelka Nadace Soňa Morawitzová.

Důkazem je příběh Boženky Vondráčkové, která si v rezidenci primátora cenu převzala a ve věku 95 let dokazovala, že “věk je jen číslo” není jen fráze. “Aktivní jsem, jak to jde. Dělám, co mohu, protože se obávám, že kdybych zůstala sedět, tak je konec. A já mám život hrozně ráda a hrozně ráda pracuji s lidmi,” řekla při převzetí čestného uznání Boženka Vondráčková.

Z finalistů ještě po čtyři týdny vybírala veřejnost příběh, který si podle ní zaslouží ocenit. Přes 40 procent hlasů získala Pavla Andrejkivová a Cenu veřejnosti tak převzal její syn, který o mamince mluví jako o úžasné, energické a inspirativní ženě.

Hlavní cenu, Beauty of Help Award 2022, si za velkého potlesku odnesla zpěvačka a herečka, bývalá chartistka Marta Kubišová “za celoživotní osobní statečnost a věrnost národu, pro který představovala útěchu a naději.”

“Musíme se mít rádi a nesmíme si závidět,” shrnula svou děkovnou řeč, ve které vyjádřila i překvapení, že letošní čestná cena byla udělena právě do jejich rukou.

“Nedávno jsem slyšel krásnou věc, a to, že objetí je lepší, než hračka,” dodal na závěr předseda Senátu Miloš Vystrčil, který nad akcí převzal záštitu. Shrnul tak i myšlenku celé akce a pořádající Nadace Krása pomoci, že důležité je být lidem na blízku nejen v praktických záležitostech, ale i jako životní opora.

 

A proč vlastně Krása pomoci uděluje Beauty of Help Award?

“V Kráse pomoci si myslíme, že je potřeba ocenit stáří, ocenit lidi, kteří jsou i ve vyšším věku aktivní, pozitivně ovlivňují své okolí, že je jim musíme také velice poděkovat, protože se na to často zapomíná,” shrnula důležitost akce a oceňování zakladatelka Nadace a předsedkyně její správní rady Taťána Kuchařová. “Někdy se stačí jen rozhlédnout, takových příběhů je kolem nás naštěstí dost,” dodala Taťána a uzavřela tak slavnostní večer předávání čestných cen.

Partnery slavnostního večera, kteří pomohli s organizací finančně, materiálně či svou odborností, byli MALL.CZ LAUFEN.CZ, SLEVOMAT, EUC, HEWER, který pomohla s dopravou klientů, Víno Marcinčák, NATU.cz,Produkční agentura Art 4 People, Fleurop, Novotný Glass, HERO CLAN, jejichž expertní dobrovolníci se zapojili do přípravy vizuální stránky programu.

O Nadaci Krása pomoci

Nadace vznikla v roce 2008. Od té doby rozdělila mezi další neziskové organizace pomáhající seniorům 34 mil. Kč a celkem seniory podpořila částkou přes 50 mil. Kč. Ve vlastním projektu „Doma bez obav“ pomohla tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně v domácím prostředí. Jsou to často lidé, kteří nemají rodinu nebo ji mají daleko a nemají nikoho, kdo by jim v životních situacích pomohl. Nadace Krása pomoci je právě tou pomocnou rukou.

Důležitou součástí práce nadace je osvěta, otevírání seniorských témat na veřejnosti (výživa seniorů, osamělost, dezinformace atd.). Právě za tuto činnost v minulém roce získala Nadace Zvláštní cenu ministryně práce a sociálních věcí za mimořádný přínos v oblasti seniorské problematiky. Jedním z důvodů byla i pomoc při pandemii, kdy tým Nadace dělal vše pro ochranu ohrožené skupiny a zároveň zajištění jejich potřeb. Ředitelka Nadace se stala členkou Výboru pro práva starších lidí zřízeném Radou vlády pro lidská práva.

O ceně Beauty of Help Award

Beauty of Help Award je čestný titul udělovaný každoročně osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč generacemi a obory, či jsou inspirací svými občanskými postoji. Ocenění může být uděleno pouze občanovi ČR, který dosáhl věku nejméně 70 let.

Cílem je otevřít diskuzi na téma respektování stáří a stárnutí ve společnosti. Proto je letošní 5. ročník otevřen veřejnosti, která mohla nominovat inspirativní osobnosti.

V minulosti toto ocenění obdrželi Jiří Kylián, Karel Gott, Pierre Richard a Meda Mládková, za kterou cenu tehdy přebíral zde přítomný Jiří Pospíšil, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových.

 

O finalistech

1/ Soňa Červená

Česká herečka. Operní pěvkyně. Mezzosopranistka a altistka.
Po Soně Červené byla pojmenována planetka, objevená českou astronomkou Lenkou Kotkovou v srpnu roku 1995 na Ondřejově. Jedná se o planetku č. 26897, která nyní nese jméno "Cervena"

2/ Božena Vondráčková
Navzdory svému věku se stále zajímá o politiku, kulturní dění, historii, ráda chodí na výstavy, organizovaně cestuje po celé ČR. Je otevřená netradičním trendům a směrům, zůstává pevná v morálních zásadách. Její přístup k životu je inspirativní dokonce i pro generaci o polovinu mladší. Slovy dobrovolnice: „Každá chvíle, kterou s ní trávím, mě naplňuje novou energií a elánem do života, který šíří kolem sebe.”

3/ Marta Kubišová

Zpěvačka a herečka. Několikanásobná vítězka ankety Zlatý slavík. V souvislosti s ukončením své pěvecké kariéry obdržela v roce 2017 Českého slavíka pro výjimečnou osobnost české hudby.
Signatářka a bývalá mluvčí Charty 77.
Zabývá se charitou, vystupuje na akcích na podporu lidských práv.

4/ Pavla Andrejkivová

Původní profesí zdravotní sestra.
Majitelka a jednatelka domácí péče Ladara s.r.o.

V roce 1994 začala budovat Farní charitu. V rámci charity uvedla v chod projekty: Denní stacionář pro staré, nemocné a zdravotně postižené; Dům pro matku a dítě; Dům na půl cesty; pobočku České Alzheimerovské společnosti, od které dostala v roce 2004 ocenění Zlatá Vážka.
V roce 2002 organizovala humanitární pomoc. Prosazuje domácí hospicovou péči pro umírající.

 

Odkaz na článek.

Přílohy