Nejasnosti kolem čínského dopisu trvají

19.05.2020

ČT 24 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře


Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Čína jako důvod sporu dvou nejvyšších ústavních činitelů. Čínský dopis adresovaný zesnulému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi bylo hlavním bodem schůzky prezidenta Miloše Zemana s Kuberovým nástupcem Milošem Vystrčilem. V názorech se neshodli, zatímco Hrad setkání nekomentoval, předseda Senátu se pozastavoval nad řadou nelogičností. Dopis, v němž čínská ambasáda varovala Kuberu před důsledky jeho chystané cesty na Tchaj-wan, považuje za neobvyklý i šéf české diplomacie.

Tomáš PETŘÍČEK, ministr zahraničních věcí /ČSSD/
--------------------
Jeho forma neodpovídá běžné diplomatické komunikaci. A jeho obsah a jazyk, který je v něm použit, není zrovna diplomatický.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Na stránkách Pražského hradu se už včera objevilo video, v němž se kancléř českého prezidenta Vratislav Mynář snaží některé nejasnosti kolem čínského dopisu vysvětlit. Tvrdí například, že dokument není adresovaný Kuberovi, ale jde o politické stanovisko Číny.

hovoří Vratislav Mynář, hradní kancléř
--------------------
Z podoby dokumentu je zřejmé, že neexistují žádné další stránky, jak podivně spekuluje pan Rakušan. Posledně jmenovaný se opakovaně angažoval v usnesení zahraničního výboru Sněmovny a zval mě tam na kobereček, aniž by k tomu měl jakékoliv právo.

Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
--------------------
To, co on, říká ve videu, které jistě zaplatila Kancelář prezidenta republiky, tak to jsme chtěli slyšet na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny. Pan Mynář je člověkem, který by měl dát vysvětlení, takové vysvětlení, které by prostě jasně prokázalo, že Kancelář prezidenta republiky v tom celém neměla žádnou roli.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
A téma pro dva ústavní činitele, jednak tady vítám předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Dobrý večer, děkuju za pozvání.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
A zdravíme také do Českých Budějovic Vojtěcha Filipa, místopředsedu Poslanecké sněmovny, předsedu Komunistické strany Čech a Moravy, dobrý večer vám.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane předsedo, to dnešní jednání, sbližovala aspoň trochu nějak ta stanoviska, protože vy jste řekl, že jste se rozešel v tom, že jste se neshodli, ale alespoň něco. Nebo každý řekl to, co chtěl na začátku, a nesblížili jste se ani o píď s panem prezidentem?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já nevím. My jsme se o tom osobně takto spolu nikdy nebavili. Shodli jsme se na tom, že ten čínský dokument dorazil na Hrad, už jsme se neshodli na tom, jestli opravdu je logické, že dorazil na Hrad, když podle jedněch byl adresován Jaroslavu Kuberovi, a tak se nakonec i Hrad zachoval, že ho Jaroslavu Kuberovi předal. A na druhé straně jsme se teď dozvěděli, že nebyl adresován Jaroslavu Kuberovi, z čehož vyplývá, že nevím, proč mu potom byl předán. A tam těch nelogičností a nesrovnalostí z hlediska nakládání s tím čínským dokumentem bylo více. Já jsem je již několikrát popisoval. Neshodli jsme se na tom, jestli to oba 2 za ty nelogičnosti a nesrovnalosti pokládáme. Pan prezident to spíše považoval za takové normální, běžné, já to, že jeden pracovník Kanceláře prezidenta republiky říká, že vlastně ani pořádně neví v jednom okamžiku, zda se týká ten dopis, respektive zda ten dopis psala čínská ambasáda, a druhý říká, že ho přinesl někdo z čínské ambasády, považuji za docela jako nelogičnost nebo nesrovnalost. A zrovna tak to, že někdo říká, že nebyl důležitý, a druhý říká, že byl podkladovým materiálem pro jednání tří vysokých ústavních činitelů - pana prezidenta, pana předsedy Senátu Kubery a pana předsedy Sněmovny Vondráčka, zase mi připadá jako nesrovnalost nebo nelogičnost. V tom jsme se neshodli.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Závěr z toho. Opravdu jste se každý rozešli tak, jak jste tam ve své podstatě přišli se stejnými stanovisky. A zajímá mě asi hlavně váš osobní závěr z toho setkání.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já z toho mám ten závěr, že byť jsme se neshodli a máme na ty věci rozdílný názor, tak dneska třeba i díky České televizi je možné si to vyslechnout, a to, že se neshodujeme, tak je výsledek. Jsou tedy prostě 2 politici, z nichž každý má na ten případ jiný názor a má také jiný názor na to, jak by Česká republika měla reagovat na tu agresivitu Čínské lidové republiky, respektive jejího velvyslanectví.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Zazněla dokonce i srovnání, myslím, že to bylo v tom videu z Hradu, že je to ve své podstatě srovnatelný postup, jako když Spojené státy varovaly Českou republiku před zavedením digitální daně. Berete to podobně? Je to opravdu stejný přístup, stejné hájení vlastních zájmů ze strany čínské ambasády?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já to tedy za stejný přístup nepovažuji. A proč tomu tak je? Řeknu nebo vysvětlím, protože poté, co jsme řešili obsah dopisu, respektive toho čínského dokumentu, tak ta agresivita Čínské lidové republiky pokračuje. To znamená, já uvedu jenom 1 příklad. Nedávno volal radní čínské ambasády mému předsedovi nebo řediteli kanceláře a upozorňoval ho na to, že není vhodné, abych já poblahopřál nově zvolené tchajwanské prezidentce k jejímu zvolení v rámci inaugurace. A učinil tak dříve, než já jsem cokoliv sám učinil. To znamená, on mi vlastně začal diktovat, jak bych se měl chovat, a to jsou věci, které si myslím, že jsou nepřijatelné a nikdy jsem je z americké strany nezaznamenal, aby nám někdo říkal ještě předtím, než jsme něco udělali, jak se máme chovat a co máme udělat. To si myslím, že je nepřijatelné a značně rozdílné od toho, jak se například chovají Spojené státy americké.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ještě jednou pozdravíme pana místopředsedu do Českých Budějovic. Dobrý večer, slyšíme se?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Dobrý večer vám i divákům.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, znepokojuje i vás postoj čínské nebo respektive postup čínské ambasády tady v Praze?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ne, neznepokojuje, já to tak nevnímám, já to beru tak, že každé velvyslanectví dělá svou práci, a když už tady máme to srovnání s tou americkou ambasádou, já jsem to nazval lobbingem, protože i když ten dopis byl, řekl bych, velmi ostrý a vyhrožování tím, že nám tady zavedou daň na automotive, to znamená na výrobky automobilového průmyslu, na kterém je Česká republika závislá, jenom tím, že zavedeme v Evropě uvažovanou digitální daň, bez které tady podnikají, neodvádí tady žádné daně velké americké korporace, tak každý to nazveme jinak, někdo chce vyvolat spor, tak to nazývá agresivitou, já to nazývám lobbingem. A my jsme také ještě žádnou digitální daň nezavedli a už jsme tady dostali dopis pro všechny poslance rozpočtového výboru a musím říct, že jde o to, jak se k tomu zachováme. Jestli se zachováme jako suverénní země, tak to posoudíme, neuděláme z toho žádný skandál a řekneme: Zachováme se podle sebe jako suverénní země.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, není tady jeden drobný rozdíl, zásadní rozdíl? To znamená, zatímco Spojené státy reagují na ekonomický krok ekonomickým krokem, tak Čína vyhrožuje na politický krok reakcí, která zní ve stylu "české firmy, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset platit za návštěvu Tchaj-wanu předsedou Kuberou". Je toto jazyk, který by měl zaznívat mezi rovnými partnery?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Nezlobte se na mě, to všechno má ekonomické konsekvence. I naše jednání mezi Čínskou lidovou republikou jako stálým členem Rady bezpečnosti OSN, státem, který je zakladatelem OSN, a Tchaj-wan, který není uznaným státem, je to prostě provincie, i když si hraje na suverénní stát, nikdo ho neuznal a jako každý státník, který je ve vysoké ústavní funkci prostě, když jede do nějaké země, tak nejdříve jede do hlavního města a pak teprve do provincie. To znamená, já už jsem několikrát vysvětloval velvyslanectví čínské lidové republiky, že my jednáme s podnikateli z Tchaj-wanu, protože sem přináší investice, stejně tak jako je přináší ty čínské firmy nebo americké firmy nebo německé prostě. Tak jak jsme otevřenou ekonomikou. A že to normální ekonomické jednání. A nikdy jsem se nesetkal s tím, že bych byl nějak napadán, upozorňován, jak se mám chovat. Já prostě jsem toho názoru, že naše suverénní chování je dáno právě tím, že se netlačíme do provincie, ale že jednáme s tím hlavním městem suverénního státu.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Takže suverénní chování definujete jako chování se podle toho, jak říká druhá strana?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
To není přece, jak se chová druhá strana.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Jak požaduje druhá strana, jak požaduje druhá strana, abyste se chovali.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Jako my nezavedeme digitální daň, protože to požadují Spojené státy americké?

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ale znovu jsme ve stejné rovině, ekonomický krok reaguje na ekonomický krok. Tady ekonomické vyhrožování reaguje na politický krok.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ale tady jednáme politicky při principu jednotné Číny, kterou tady 30 let po listopadu respektujeme, my začneme jednat s provincií, která prostě si hraje na něco, co není, tak to je realita asi. Nebo si myslíte, že někdo uznal Tchaj-wan jako suverénní stát, členský stát OSN? Neuznal. Tak se takhle chovejme. Prostě, jestliže máme princip, pane redaktore, jestliže máme princip jednotné Číny, respektujeme ho v naší zahraniční politice, tak se podle toho jako suverénní stát musíme chovat. Nebudeme jezdit do provincie, když předtím nenavštívíme hlavní město toho suverénního státu.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Myslím, že docela dost českých politiků navštěvovalo okrajové části různých zemí, aniž by předtím jezdilo do hlavního...

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Já to přirovnám k našim sousedům. Ano, samozřejmě, že jednáme s politiky ze Spolkové republiky Německo i na úrovni jednotlivých spolkových zemí, ale vždycky nejdřív je to dohodnuto v Berlíně v Bundestagu nebo s kancléřkou nebo prostě s německou vládou, s vládou suverénního státu Spolková republika Německo, pak teprve jednáme se Saskem nebo s Bavorskem, a tak dále. Já se nevyhýbám jednání s těmi politiky, ale respektuji to, že ta politika se odehrává u suverénního státu jednáním s tím vedením suverénního státu.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane předsedo Vystrčile, vy jste dneska prohlásil, že návštěva Tchaj-wanu je stále reálnější, reálnější a reálnější. Brání vám v té cestě teď už něco jiného než jenom pandemie?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já ihned odpovím. Jenom, aby se v tom diváci zorientovali. Tak u toho příkladu, který já jsem uváděl, to bylo tak, že zástupce nebo pracovník čínské ambasády vůbec nemohl vědět, jestli já budu někomu psát nebo nebudu psát blahopřejný dopis, a přestože to vůbec nevěděl, tak už říkal, co mohu nebo nemohu udělat. To je zásadní rozdíl proti tomu, co tady říká pan předseda Filip, který říká... Já se vám taky neskákal do řeči... Který říká, že když něco hrozí z jedné strany, tak potom někdo lobbuje, aby to zastavil. Tady to takto nikdo nemohl vědět, a přesto mi někdo říkal jako druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli, co mám dělat. A teď nyní k té vaší otázce, já jsem několikrát říkal, že nechci, aby má případná cesta na Tchaj-wan byla jakousi odplatou nebo pomstou nebo něčím takovým. Já mám zájem na korektních vztazích. Na druhé straně je pravdou, že pokud někdo s vámi začne jednat jako s lokajem, jako s někým, komu pořád může říkat, co smí a co nesmí, tak to samozřejmě tu vaši chuť prokázat, že jste, že jsme svébytnou, samostatnou, nezávislou, demokratickou zemí zvyšuje. A v tomto smyslu já jsem se vyjádřil, že tam má cesta na Tchaj-wan je stále reálnější a reálnější.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Hlavním důvodem je tedy ukázat to, že jsme skutečně suverénním státem?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Jednoznačně, ukázat, že jsme suverénním státem, a také samozřejmě podpořit naše podnikatele, kteří mají velmi významnou výměnu ekonomickou s Tchaj-wanem. Zrovna tak velmi úzce spolupracujeme s Tchaj-wanem v oblasti informačních technologií, a to je taky velmi důležitá role. Tchaj-wan je zemí, kde my se máme čemu například oblasti informačních technologií co učit. A já dokonce znám i konkrétní příklady v České republice, kde jsme již jejich zkušenosti a jejich znalosti využili.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, tchajwanské firmy, minimálně před rokem byla ta situace, investovaly v České republice 14× víc než Čína. Není tohleto opravdové hájení českých zájmů, ta opravdová ekonomická diplomacie, jak často zaznívá z Hradu?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Já myslím, že je to otázka naší chuti spolupracovat a já znám zase v Šen-ženu takové digitální firmy, které ve světě konkurují například Silicon Valley, takže jako nezlobte se na mě, to je otázka, koho si vybereme, že jo, jestli chceme s někým jednat, tak s ním jednáme ekonomicky a je to prostě naše rozhodnutí, rozhodnutí našich firem, rozhodnutí těch investorů, kteří chtějí nebo nechtějí. Oni sem k nám budou chovat vždycky,tak, jaké chováním jim dovolíme. A já si nemyslím, že v tom dopise pro pana předsedu Vystrčila bylo, že mu nařizuje, panu předsedovi, aby nikomu neblahopřál, jako já jsem ten dopis nečetl, ale nemyslím si, že by takový tón kdokoliv zvolil. A jestli si to někdo vykládá způsobem, že to bylo nařízení, že v tom textu bylo, že to zakazuje nebo nedoporučuje, v tom je snad i jako v češtině rozdíl. Takže to já samozřejmě jsem takový dopis neobdržel, nikdy jsem takové problémy s velvyslanectvím Čínské lidové republiky neměl, ale ani s jinými ambasádami jsem je neměl, i přestože to byly někdy velmi složitá jednání, jak při návštěvách zahraničních delegací v České republice, tak při návštěvách Poslanecké sněmovny v zahraničí, kdy bylo důležité vyjednat nějaké věci, které pomáhají ekonomické diplomacii.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já jenom musím doplnit, on pan předseda Filip ještě nebyl připojen, když jsem říkal, že to, o čem jsem mluvil, je telefonát zaměstnance čínské ambasády, který tlumočil po mém řediteli kanceláře mně osobně, že je velmi špatné nebo bude velmi špatné respektive, že mi nedoporučuje v žádném případě to, abych já blahopřál tchajwanské prezidentce ke zvolení v rámci přípravy, respektive její inaugurace. To byla ta věc, o které jsem mluvil, a pan pracovník čínské ambasády v tu chvíli vůbec nemohl tušit, zda se k tomu chystám či nikoliv. To znamená, on mi říkal, co mám dělat ještě předtím, než věděl, co chci udělat, což je věc, kterou považuju za nepřijatelnou.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pánové, pojďme k dalšímu tématu. Máme ještě toho dost na probrání. Martin má podrobnosti, které nás uvedou do té problematiky.

Bude se Vojtěch Filip omlouvat?

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
A to se týká - Rusko. Tamní ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil českou vládu, že nezabránila odstranění Koněvovy sochy. Podle něj bude nezbytné památník obnovit. Vysvětlení, že o soše rozhoduje pražská samospráva, odmítl.

Sergej LAVROV, ruský ministr zahraničních věcí
--------------------
Domnívám se, že se jedná o dětinské vysvětlení, protože povinnost zajistit zachování této památky leží na bedrech českého státu.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Vzápětí se přidal i náš dnešní host, tedy šéf českých komunistů Vojtěch Filip.V rozhovoru pro ruský armádní list Krasnaja zvedza zaútočil na ministra zahraničí Tomáše Petříčka a obvinil ho z odpovědnosti za nárůst fašistických tendencí v Česku. Filip je přesvědčený, že by měl okamžitě rezignovat nebo být odvolaný z funkce. Podle Tomáše Petříčka vyjádření šéfa komunistů odpovídají tomu, komu rozhovor poskytl. Je přesvědčený, že jde o snahu zalíbit se Rusku.

Tomáš PETŘÍČEK, ministr zahraničních věcí /ČSSD/
--------------------
To, že komunistická strana má jiný pohled na zahraniční politiku a naše priority v této oblasti, není nic nového, i proto také jsme nikdy nebyli ochotni se s komunistickou stranou o zahraniční politice bavit.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Výroky Vojtěcha Filipa odsoudili i další politici, opozice žádá jeho rezignaci na funkci místopředsedy Sněmovny.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Komunisté mají sjezd. A toto je bohužel předsedova rétorika. Mě to mrzí, protože některé výroky jdou velmi za hranu.

Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Vojtěch Filip by neměl v této situaci být nadále místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Já jsem tu podpisovou listinu, která už v Poslanecké sněmovně existuje, připodepsal.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/
--------------------
Jestli se někdo hlásí k zločinné ideologii způsobem, jakým to dělá komunistická strana, nemá co dělat ve vedení Poslanecké sněmovny.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
A Filip si ale za svými slovy pro ruský deník stojí a jeho kritiku ministra zahraničí Petříčka včera podpořil taky výkonný výbor KSČM.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo Filipe, ministr zahraničí si myslí, že byste se měl za svá slova o legionářích omluvit. Omluvíte se?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Já nemám důvod se omlouvat. Já si myslím, že člověk má právo na svobodný názor. Já vycházím u našich lidí, kterých si velmi vážím a spolupracuji s Československou obcí legionářskou, z toho, co napsal Jaroslav Hašek ve své známé knize Velitelem města Bugulmy, prostě ta historie není jednobarevná a já jsem se v tom rozhovoru vyjádřil jenom k tomu, že se nedivím, že některá města nechtějí postavit památník našim legionářům, protože měly historicky špatnou zkušenost. Tak my vyčítáme Rusku, že nechtějí postavit našim legionářům památník, který ještě nestojí, ale sami likvidujeme památník, sochu Koněva, který maršál Koněv byl držitelem několika státních vyznamenání Spojených států amerických, Velké Británie, Francie, Československa, samozřejmě Sovětského svazu, protože byl prostě velitelem, který osvobozoval valnou část Evropy. A já jsem ten svůj výrok, kdy jsem připomněl panu ministru Petříčkovi, spojoval s jeho podpisem na deklaraci některých ministrů zahraničních věcí Evropy, protože Československo, potažmo současná Česká republika je dědicem těch, kteří bojovali proti hitlerovskému nacismu, německému nacismu, který rozpoutal druhou světovou válku a obsadil a okupoval Českou republiku tenkrát protektorát Böhmen-Mähren...

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ano, máme za sebou --- exkurz, pane místopředsedo, dovolte mi, abych doplnil, já bych doplnil ještě jednu věc...

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Chcete slyšet můj názor? Pane redaktore, buď chcete slyšet můj názor, nebo si říkejte svoje názory a nezvěte mě do České televize.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Já vůbec neříkám své názory, pane místopředsedo, jenom říkám, že existuje jiný úhel pohledu, nikoliv bolševický, na působení českých legií, československých legií v Rusku. Je to... Byla to armáda, díky níž teď stojíme v samostatném státě.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ano, přijďte se podívat do mé kanceláře, já tam Washingtonskou deklaraci z roku 1918, protože si to považuji za jeden ze základů československého státu, který byl v roce 92 rozbit neústavním a nelegitimním způsobem, to je také pravda. Tak jako, jestliže si budeme tady vyčítat historické konsekvence, tak si je musíme vyslechnout a já to chci dokončit. Pan ministr Petříček se přidal k těm, kteří měli na konci třicátých let fašistické vlády. A já se nemohu smířit s tím, že stojí na stejné straně jako ti, kteří velebí zbraně wehrmachtu, anebo oslavují i ty vojáky, kteří bojovali proti našim lidem, ať už jsou to vlasovci, nebo banderovci nebo lotyšské či jiné pobaltské fašistické jednotky. To přece je pravda, to je historická pravda. A já si myslím, že podpis České republiky po takový dokument nepatří, protože opravdu zkresluje historickou pravdu. Česká republika ztratila 360 000 lidí, kteří byli popraveni v koncentračních táborech, zemřeli na východní a na západní frontě. A my se nemůžeme připojit s tím, kteří v roce 39, 40, 41 byli ještě na straně hitlerovského nacismu.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
39, 40, 41 byly přesně ty léta, kdy na straně hitlerovského nacismu stála i Moskva, pane místopředsedo, to je jenom ---

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ne, to není pravda, jako...

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Chcete popřít historická fakta?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Jestli chcete historický exkurz, jako --- jaké byly podpisy, tak jako, my jsme nepřátelé s Polskem? Když přeci pakt Ribbentrop-Pilsudski taky existoval. Prosím vás, nevykládejte věci, které jsou historicky jinak.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ale vy popíráte jednu část historie a připomínáte jenom tu další.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Jako od roku 39 do roku 1941 do napadení byl Sovětský svaz spojencem hitlerovského Německa. To je historický fakt.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Měl smlouvu o neútočení, kterou Hitler roztrhl jako cár papíru.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
A dodával jim suroviny. Pane předsedo Vystrčile...

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
To dodávali Američané suroviny také do Německa přece...

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Já opravdu z toho nechci dělat hodinu dějepisu, kdy tady budou soupeřit dva různé pohledy...

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
... obsazený stát.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Opravdu nechci z toho dělat hodinu dějepisu, kde budou soupeři 2 různé pohledy na ta samá fakta. Pane předsedo Vystrčile, jak vnímáte tyhle debaty? Není jiná cesta ve vztahu s Ruskem, když se podíváme na Slovensko, nemá podobně vyhrocené vztahy? Maďarsko, které spousta členů vaší strany má velmi rádo, tak nemá tak vyhrocené vztahy, naopak mají spíše přátelské vztahy. V čem je problém?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já teda musím hlavně říci, že verbální rozpínavosti pana Filipa se těžko čelí. A já jenom k tomu řeknu jednu věc, že ten principiální postoj, který tady on zastává a se kterým zásadně nesouhlasím, jsem zvědavý, jak KSČM bude uplatňovat při podpoře, respektive předpokládám nepodpoře této vlády, protože její součástí je sociální demokracie i ministr zahraničních věcí, který dělá, jak jsem pochopil všechno špatně, tak se moc těším na první zasedání Poslanecké sněmovny, kde již komunisté nebudou podporovat tuto vládu, protože ministr zahraničí dělá věci, které oni v žádném případě neuznávají a nechtějí, aby byly činěny. A co se týká toho vztahu České republiky a Ruska, to se těžko... jednoduše zdůvodňuje. Já si myslím, že my máme nějaké historické zkušenosti se Sovětským svazem, jehož součástí největší bylo Rusko, a s okupací, která způsobila, že tady potom více než 25 let byla přítomná vojska, řekněme, spojeneckých sil, nejvíce sovětské armády, a to všechno dneska vyvolává nedůvěru v českých lidech a v to, že je možné s Ruskem seriózně spolupracovat a že případně ty nároky, které po nás mají, nejsou, řekněme, velmocenské. A já bych byl velmi rád, abychom v tomto směru dbali na svoji suverenitu a na svoji nezávislost a abychom řekli, že pokud někde rozhodnou zastupitelé, kterým to přísluší, že tam nebude ta socha, tak tam prostě nebude, protože tak to demokracii chodí. A pokud zase někdo jiný potom řekne, že ji tam chtějí, tak tam bude. Ale není možné, aby to za ty zastupitele, za ty, kteří to mají ve své pravomoci, rozhodoval někdo jiný. To se potom dostaneme do jedné dost podobné situace, o které jsme se tady na začátku bavili, a to, že někdo jiný nám řekne, kde můžeme nebo nemůžeme stavět sochy, a řekne nám, kde můžeme, já nevím, dělat různé další věci, a to si přesně myslím, že nikdo z nás nebo naprostá většina lidí tady nechce. A my starší si dokonce pamatujeme, jak to kdysi bylo, že se na některé filmy chodit nesmělo nebo se ani nepromítaly, a některé jiné v rámci měsíce Československo-sovětského přátelství se naopak chodit muselo, i když tam člověk chodit nechtěl.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ale přesto, ty země, Maďarsko má podobně negativní historickou zkušenost z roku 1956 a nemá tak špatné vztahy s Ruskem. Je opravdu chyba na straně Moskvy? Co je důvodem toho, že ministr zahraničí české vlády dává známku 4 současných česko-ruským vztahům?
--------------------

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To je potřeba se zeptat pana ministra zahraničních věcí, jinak o té deklaraci, respektive to tom prohlášení, o kterém pan předseda Filip mluvil, tak to bylo podepsáno Slovenskem, Bulharskem, Rumunskem, Estonskem, Litevskem, Polskem, Lotyšskem a Spojenými státy americkými. To znamená, tam je evidentní, že i ty ostatní státy jsou přesvědčeny o tom, že vlastně ta východní část Evropy zůstala po osvobození od nacismu vlastně pod vlivem komunistů a komunismu a komunistů a že na to my dneska reagujeme ostřeji, může to být, já nevím nějaká současná atmosféra, která to vyvolává. Já na to nemám žádné zásadní vysvětlení v tuto chvíli, které by mě napadalo.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane předsedo, vaše vysvětlení je vzrůst, řekněme, fašistických tendencí ve společnosti, jak jste napsal?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ano, protože je pravda, že, když se podíváme na tu situaci, která je v ostatních zemích Evropy, tak nikde není tak velký příklon právě k těm, kteří bojovali na straně hitlerovského nacistického vojenského uskupení, protože když se podíváme na to, jak se zachovali vlasovci, jak se zachovali banderovci, tak samozřejmě ty vraždili české lidi, ať už na Ukrajině, kde byla část lidí z Lounska, z Olomoucka, ať už to bylo u nás v České republice. Nakonec i Česká republika odvysílala ten pořad o Zákřově. Když tady stavíme památník vlasovcům, tak si musíme uvědomit, že pan Buňačenko je válečný zločinec, který byl odsouzen. Američané ho vydali tehdejšímu Sovětskému svazu k potrestání, protože se podílel na masakru amerických vojáků Saint-Lô kde padlo více než 500 civilistů, kteří byli zavražděni. A v tom boji, když byla otevřena druhá fronta, opravdu bojoval na západní frontě. Potom si je vzali do svého svazu Shermanovi vojáci...

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, tohle jsou opravdu velké detaily...

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ale to není detail... to je historický fakt.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ale jsme v politické debatě, prosím, pojďme se přizpůsobit tomu formátu. Nesedíme v Historii CS, ale stojíme v Událostech, komentářích a bavíme se o aktuální politické situaci.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ano a já neberu to, že zastupitelstvo Prahy 6 rozhodlo legitimně, protože i zastupitel Prahy 6, ti zastupitelé skládají přísahu na ústavu a zákony České republiky a jedním z těch zákonů je ochrana válečných hrobů. A mimo jiné výklad té mezinárodní smlouvy z roku 1993 není věcí jenom jednoho. Jestliže to je bilaterální smlouva, dvoustranná smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací, tak to, jestli je na seznamu těch pomníků, které jsou přesně označeny, že jsou součástí ochrany těch válečných hrobů § 2 odstavec 2 zákona, tak a v článku 22 té mezinárodní smlouvy, tak přece musí dojít ke shodě. Já jsem rád, že ministr Petříček uznal, že je potřeba, tedy pokud máme rozdílný výklad na to, co je a co není chráněným válečným hrobem nebo pomníkem, který podléhá smlouvě, vznikne ta pracovní skupina, která je součástí té mezinárodní smlouvy a dojdeme ke stejnému shodnému výkladu toho, jestli je chráněn ten památník Ivana Stěpanoviče Koněva nebo není chráněn.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ano, určitě to budeme sledovat. Pane předsedo, pane předsedo, děkuji, děkuji za váš čas, pane předsedo, děkuji.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Pouze chci říct, že socha maršála Koněva podle vyjádření ministra zahraničních věcí aspoň, jak já mám zprávy, pod tuto smlouvu nespadá, čili nejsme na tom tak, že dneska víme, co je správně, tak by bylo dobré se podle toho i chovat.


Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Slyšeli jsme, slyšeli jsme i pochvalu ze strana, ze strany předsedy komunistů na adresu ministra zahraničí, že o tom bude nadále jednat. Pánové, děkuji. Debata, aktuální politická debata se širokým historicko právnickým pozadím právě končí. Děkuji, hezký večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Děkuji za pozvání, hezký večer.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/220411000370519?x=67&y=10&index%5B%5D=768556&index%5B%5D=768557

Přílohy