Nepochopený cíl Zelené karty ODS

05.11.2019

Lidové noviny | Rubrika: Názory | Strana: 11 | Autor: Miloš Vystrčil


POLEMIKA

V pátečních Lidových novinách vyšel komentář Martina Zvěřiny s názvem Kartička ODS, s podtitulkem Po opravdové zelené politice existuje poptávka.
Protože jsem v současné době koordinátorem týmu ODS pro oblast životního prostředí a zemědělství, se zájmem jsem si komentář přečetl a dovolím si k textu několik poznámek.
Martin Zvěřina bohužel nepochopil, že hlavním cílem Zelené karty ODS (Kartičky ODS) nebylo a ani nemělo být představit konkrétní a podrobný program ODS pro životní prostředí a zemědělství, ale sdělit informaci o změně akcentu – důrazu v politice ODS směrem k oblastem životního prostředí a zemědělství – a zároveň stručně informovat o programových a koncepčních východiscích.
Díky své mylné úvaze Martin Zvěřina tudíž logicky nenachází v Zelené kartě ODS konkrétní stanoviska například k unijním závazkům. Nemohou tam být. Účel představené Zelené karty je v tuto chvíli jiný. To však panu komentátorovi v kritickém přístupu k Zelené kartě evidentně nebrání a vytváří svoji vlastní Kartičku ODS podle Martina Zvěřiny.
Martin Zvěřina také píše, že ODS vedla svatou válku za nedotknutelnost obydlí travičů, kteří pálí v kotli kdeco a ničí zdraví sousedům. Přestože se tato věc obsahu Zelené karty svojí konkrétností vymyká, dovolím si poznamenat, že pan Zvěřina je opět vedle jako jedle. ODS nevedla svatou válku, pouze poukazovala například mými vyjádřeními na rakouský model, ve kterém kontroly provádějí kominíci, a to zejména formou komínových stěrů, u kterých se na rozdíl od přímé kontroly kotlů při předem nahlášené návštěvě dá mnohem obtížněji podvádět.
Ke konci komentáře pan Zvěřina vyslovuje myšlenku, že podpora byznysu a ochrana životního prostředí se z hlediska střetu zájmů vylučují. Kde prý začíná jedno, končí druhé. Pokud bych to vzal vážně a doslova, potom sám pan komentátor vlastně nemůže bez vlastního střetu zájmů psát v Lidových novinách o potřebě ochrany životního prostředí, protože svým psaním zároveň podporuje byznys majitele LN premiéra a byznysmena Andreje Babiše, který nyní svůj majetek svěřil svěřenským fondům. Pokud se na to podívám realisticky, tak musím napsat, že například recyklace plastových odpadů je také byznys. Jinými slovy, to, co píše pan komentátor, je hloupost.
Úplně na závěr: Na jiném místě se rovněž v pátečních Lidových novinách vyskytuje článek Zelená, nikoliv modrá ODS. Za ODS jsou v něm ve vztahu k životnímu prostředí citováni předseda sněmovního ústavněprávního výboru poslanec Marek Benda a předseda Senátu Jaroslav Kubera. Nic proti tomu, jenom při vší úctě k autorovi článku jsem to pochopil tak, že pokud budou LN potřebovat něco vědět třeba o názoru hnutí ANO na energetickou politiku, vydají se zřejmě s prosbou o názor například za poslancem a předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou nebo za předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem.

Šlo o to informovat o změně akcentu – důrazu ODS směrem k oblastem životního prostředí a zemědělství a zároveň stručně informovat o programových a koncepčních východiscích

Přílohy