Neziskovky bilancovaly uplynulé dva roky

14.04.2014

Jihlavský deník | Rubrika: U nás doma | Strana: 8 | autor: Zdeněk Navrátil


Jihlava – Ve čtvrtek 10. dubna proběhla v prostorech Krajského úřadu v Jihlavě v pořadí již devátá konference neziskových organizací Kraje Vysočina. Té se zúčastnilo více než 80 zástupců neziskových organizací z celého kraje. Na programu byly nejen volby zástupců neziskovek do vedení a významných krajských institucí, ale také přednášky o aktualitách z neziskového sektoru.
„Konferenci uspořádalo již tradičně Koordinační uskupení neziskovek Kraje Vysočina (dále jen KOUS Vysočina) ve spolupráci s Krajem Vysočina,“ vysvětluje koordinátorka KOUS Soňa Baueršímová a zároveň představuje program: „Konference probíhala dvoufázově. Dopoledne bylo věnováno aktuálním informacím z neziskového sektoru, odpoledne patřilo valné hromadě KOUS.
V dopoledním programu tedy zazněla témata jako: Vývoj příprav programovacího období 2015 – 2020, Možnosti spolupráce s Místními akčními skupinami a také jaké jsou změny v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o účetnictví pro neziskové organizace v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. „Byl zde představen například projekt Společnost přátelská rodině, který realizuje Síť mateřských center nebo projekt Mezinárodní zkušenosti,jehož partnerem je právě pořádající KOUS Vysočina. Zajímavou byla také ukázka spolupráce Dobrovolnických center a Krajského úřadu – projekt Dosluž, který představil jeho realizátor – Pracovní skupina pro Dobrovolnictví při KOUS Vysočina,“ vyjmenovává Baueršímová. Podle té se o zpestření programu postarala také Oblastní charita Jihlava, která představila Projekt „Streetwork pro děti a mládež“. Součástí prezentace projektu přitom bylo i slavnostní předání minibusu pro mobilní terénní sociální práci, kterou věnovala dánská nadace Velux Foundations. Vůz předal dánský konzultant Christian Holtet a účastníci si jej po celou dobu konference mohli prohlédnout na dvoře Krajského úřadu.
Odpoledne se pak konala valná hromada KOUS Vysočina, které v tuto chvíli sdružuje již 162 organizací ze všech koutů Vysočiny. Došlo na volbu nových zástupců, kteří budou v příštích dvou letech hájit zájmy neziskovek jak v kraji, tak mimo region. Dosluhující předseda KOUS Vysočina Petr Haška k tomu dodává: „Děkuji moc všem, kteří se konference aktivně zúčastnili, a pomohli tak vytvořit příjemnou atmosféru. Jsem vděčný všem, kteří využili možnosti propagovat svoji činnost, a to mnohdy originálním způsobem.“ Haška tak naráží na fakt, že mnozí účastníci konference využili možnosti prezentace svých organizací. Předsálí se tak proměnilo v pestrou přehlídku činnosti neziskovek. Bylo zde několik stánků s výrobky chráněných a terapeutických dílen, prodávaly se zde i výrobky z Mléčné farmy Zašovice při organizaci Chaloupky, o.p.s. Organizace Tyflo Vysočina, o.p.s zde měla ukázku výroby kraslic. Někteří se zase postarali občerstvení tím, že sami napekli různé dobroty. „Občerstvení konference tak bylo letos velmi pestré“ dodává s úsměvem Petr Haška.
Záštitu nad celou aktivitou převzal Petr Piňos, radní pro oblast neziskových organizací. Podporu neziskovkám svojí přítomností vyjádřili i další krajští radní Mgr. Petr Krčál (sociální oblast), Ing. Jana Fialová(školství,mládež a sport) a Zdeněk Chlád (lesní, vodní hospodářství, zemědělství a životního prostředí). Po celou dobu konference byl přítomen také jihlavský senátor RNDr. Miloš Vystrčil.
Veškeré prezentace a výstupy z konference budou v blízké době k dispozici na www.kous.cz.

Přílohy