Novela insolvenčního zákona

19.12.2018

ČRo Plus | 09:34 | Pořad: Pro a proti


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Senát má dnes rozhodnout o novele insolvenčního zákona, jejímž cílem je pomoci lidem, kteří skončili v dluhové pasti a své závazky nejsou schopny splácet. Organizace pracující právě s těmito lidmi ovšem sepsaly společné prohlášení, ve kterém upozorňují, že legislativní návrh v současné podobě obětem předlužení příliš nepomůže. Naopak těm nejchudším by ve vstupu do oddlužení údajně zcela zabránil. Zástupci například Charity, Člověka v tísni, Asociace občanských poraden nebo Armády spásy se proto obrátily na členy horní komory s návrhy na konkrétní úpravy insolvenční novely tak, aby byla více funkční. Naše pozvání přijali vedoucí dluhové poradny Rubikon Pavla Aschermannová, která též podepsala zmíněnou výzvu. Dobrý den.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A senátor, místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Dobrý den.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Hezké dopoledne.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vás zdravím do senátního studia, abych byla přesná. Tak já se na oba obracím na začátku se stejnou otázkou a sice, jestli ta novela insolvenčního zákona v podobě, jak přišla ze sněmovny, paní Aschermannová, by uškodila spíše těm lidem, kteří se snaží o oddlužení, nebo jestli by jim více pomohla, bylo by dobré ji přijmout alespoň takovou, jaká je, nebo ne?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Ta novela, která přichází teď, o které se bude jednat ve sněmovně, tak má spoustu pozitiv, není sama o sobě úplně špatná, má tam však dvě ustanovení, která spíše škodí, která brání, která tedy by způsobila, že pro některé skupiny obyvatel by vstup do oddlužení byl horší.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane senátore Vystrčile, zeptám se i vás, jestli tedy ta sněmovní podoba novely, jak doputovala do Senátu, by měla projít úpravami, nebo ne?

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Já se také domnívám, že ta novela je krokem dopředu, protože obecně si většinově myslíme, že pokud se někdo zadluží, tak by měl mít možnost se ještě vrátit do normálního života, i když ten jeho dluh je tak vysoký, že je nesplatitelný. Ale co se týká kvality toho zpracování té novely, který, kterou máme před sebou, tak já k ní mám poměrně dosti výhrad, a jsou to i jiné výhrady, než ty, které říkala paní Akermannová. A to, co zmiňovala ona, ty dvě věci, ke kterým se konkrétně asi ještě dostaneme, tak já se přiznám, že jsem velmi zvědavý na tu debatu, která bude dneska v Senátu probíhat, protože my máme dopis od pana ministra spravedlnosti, který tvrdí, že to, co zase říká například paní Akermannová, a nejen ona, ale...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Aschermannová, jen aby nedošlo k omylu.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Omlouvám se.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, v pořádku.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Omlouvám se, paní Aschermannová, zvláště vám, protože my jsme spolu, myslím, i jednali. Tak já chci k tomu říci, že jsem na tu debatu velmi zvědavý, protože mě ty argumenty budou zajímat, neboť k mému trochu překvapení, pan ministr Kněžínek říká, že ty argumenty paní Aschermannové, a například i senátora Dienstbiera, nebo pana senátora Hilšera, se nezakládají na pravdě, respektive, že není pravda, že by ti nejchudší byli ohroženi, tak jsem na tu debatu zvědav a na rovinu říkám, že se i podle toho, jak bude vypadat, budu rozhodovat.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak slyšeli jsme, že, paní Aschermannová, není úplně jisté ty dvě výhrady, aby posluchači a posluchačky si uměli představit, o čem mluvíme, by mohly tedy uškodit tomu oddlužení. Tak co se vám nejvíc nelíbí, co vám nejvíc vadí?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Ta jedna věc, která, která nám vadí na novele insolvenčního zákona, je stanovení  minimální splátky v oddlužení. Je to nové ustanovení, ve staré úpravě insolvenčního zákona nebylo. A nově tedy stanovuje to, že aby dlužník mohl jít do oddlužení, je nutné, aby platil minimálně 2178 korun měsíčně. Toto ustanovení vlastně nám ani nedává příliš smysl, protože ono neříká, že dlužník se má snažit co nejvíce zaplatit, že má splácet, jak to bude v jeho silách. A dává tady prostě nějakou umělou hranici, kolik musí dlužník zaplatit. Jsou skupiny obyvatel, které, když jim budou prováděny srážky z jejich příjmu, tak na tuto hranici nedosáhnou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to proto, že by měli platit i insolvenčnímu správci i věřiteli stejnou částku, je to tak, okolo té tisícovky měsíčně.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Ano, je to tak, je to tak. Insolvenční správce má odměnu a náklady měsíční ve výši 1089 korun, pokud je to i s DPH. A stejnou částku by měl dlužník platit i věřitelům, ono to vypadá, jako že je to málo. A já si trochu myslím, že právě i ten předkladatel novely ministerstvo spravedlnosti neodhaduje, že lidé, kteří mají velmi nízké příjmy, na to dosáhnout nemusí, navíc ti lidé ani nemusí mít až tak vysoké dluhy, to znamená, ono to nic ani neříká o jejich, o tom, kolik procent...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zadlužení.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Kolik procent zaplatí.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prostě je tam pevná částka. Než se dostaneme k té druhé výhradě, tak se obrátím na pana senátora Vystrčila, abych se zeptala ještě před tou debatou, kterou jste avizoval a čeká vás na plénu horní komory parlamentu. Co vy si myslíte o této výhradě?

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Já, když jsem mluvil s paní Aschermannovou, ještě jednou se jí omlouvám za zkomolení jména, tak mi to připadalo velmi logické, to, co ona říká. Na druhé straně já tady před sebou, což posluchači nemohou vidět, mám dopis pana ministra, kde je tučně vytištěná věta, z dostupných údajů se tak podává, že ani pro nízkopříjmové skupiny požadavek na splácení věřitelům alespoň ve výši odměny insolvenčního správce nepředstavuje zábranu v přístupu k oddlužení. Takže, a pak jsou nad tím výpočty různé, takže já právě proto jsem mluvil o té debatě, jinak na začátku jsem byl na tom, tak že jsem se spíše přikláněl k tomu, co říkala paní Aschermannová, jsem na tu argumentaci pana ministra velmi zvědav. A druhá věc, kterou bychom k tomu rád vydal, je, že pokud se to má týkat i těch, co jsou málo zadluženi takzvaně, tak tam mi nepřipadá vůbec logické, aby byl zapojován insolvenční správce, jestli si rozumíme, protože v tom okamžiku vlastně těch tisíc korun měsíčně, které se zhruba musí zaplatit tomu správci, by daleko lepší bylo, kdyby šly přímo věřiteli.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy se domluvit s věřitelem.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Přímo se domluvit s věřitelem. A potom najednou zvýšit vlastně tu splátku z 2000 korun, teda z 1000 korun na 2000 korun a insolvenční správce není potřeba. Říkám znova, pokud ten dluh je nízký a můžeme se dostat na 30, 60 % splacení toho dluhu nebo třeba celou částku, takže tam my úplně ta logika pro ty nízké dluhy nepřipadá jakoby správná, abychom šli do oddlužení.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jednu věc, pane senátore, to, co jste teď citoval, materiál z ministerstva spravedlnosti, to je nějaká analýza, nebo exaktní studie, která dodává jaksi údaje proto, že tady neexistují tak chudí lidé, kteří by si nemohli dovolit splácet 2000 korun měsíčně?

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
To je dopis pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka ze dne 17. prosince senátorkám senátorům, který nám dorazil, tuším, včera. A je reakcí na ty výhrady a zřejmě i na přijaté pozměňovací návrhy v Senátu. A právě obě dvě ty věci, o té druhé bude paní Aschermannová ještě mluvit, řekněme, vyvrací nebo se k nim vyjadřuje negativně a žádá o přijetí zákona v té podobě, ve které přišel z Poslanecké sněmovny.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, paní Aschermannová, skutečně jsou v České republice lidé, kteří by si nemohli dovolit splácet své dluhy alespoň 2000 korun měsíčně?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Ano, ano, skutečně takoví lidé jsou. Já jsem...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli to únik před povinností splácet svoje dluhy?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Únik před povinností splácet svoje dluhy si spíš umím představit u člověka, který pracuje uměle za nízký příjem, nebo pracuje načerno, pořídí si darovací smlouvu do oddlužení a bude splácet přesně 2178 korun měsíčně. Já si totiž myslím, že ten návrh tady té minimální splátky, ten nezabrání vstupu do oddlužení lidem, kteří chtějí oddlužení zneužít a naopak zabrání vstupu do oddlužení lidem, kteří nemohou splácet víc a to, co pan Kněžínek píše ve svém dopise, já jsem ty výpočty viděla, on tam třeba úplně pomíjí to, že ten dlužník může mít vyživovanou osobu. On tam ty výpočty jsou, já bych řekla, minimálně zavádějící. Je to tak, že on tam vychází z nějakých výpočtů, z nějakého příjmu, ale vůbec tam vlastně nezohledňuje to, jak se, jak se opravdu vypočítávají srážky v oddlužení. A to znamená, že člověk, který má třeba minimální mzdu, nebo mzdu nízkou k minimální mzdě...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Důchod.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
...a má 2 vyživované děti, tak na tu minimální splátku nedosáhne taky. A to, co říkal ještě pan senátor s tím, s tím, že tedy, proč jdou tito lidé do oddlužení, když by bylo lepší, aby dluhy splatili...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud mají nízké dluhy.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Přesně tak, že by byl lepší, aby své dluhy splatilo mimo oddlužení, tak ty důvody, proč jdou lidé do oddlužení, vždycky nejsou jenom o tom, že by se jim oddlužení vlastně víc "vyplatilo," že budou moci zaplatit méně. Ty důvody jsou jiné. Je to například třeba u seniorů. Velkým důvodem pro vstup do oddlužení je velká obava z exekutorů. Je to taková jako touha...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy ten osobní bankrot je pro ně snesitelnější.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Přesně tak, přesně tak. Je to totiž věc, která je neohrožuje, oni vědí, že budou odcházet zpátky k insolvenčnímu správci, který bude uspokojovat všechny věřitele, nebude to tak, že ty dluhy budou dále narůstat, což v exekuci dále narůstají, to znamená, že ani tohle není vlastně úplně, úplně pravda, že by se o tolik vyplatilo platit to přímým věřitelům, protože tam může být věřitel, u kterého je nárůst dluhu vysoký a tím pádem i ostatní věřitelé by na tom vlastně, by čekali déle.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí vedoucí dluhové poradny Rubikon Pavlu Aschermannovou a taky senátora ODS Miloše Vystrčila. Ještě, pane senátore, než se dostanu k té druhé konkrétní výhradě a obrátím se na paní Aschermannovou, chtěla bych se zeptat obecně, když tak studujete tu novelu insolvenčního zákona v podobě, která přišla ze sněmovny, myslíte si, že skutečně může pomoci, aby se zejména ti nejslabší, nejchudší přihlásili k oddlužení, aby se ulevilo celé společnosti, aby lidé, řeknu to úplně obecně, nebyli odrazeni příliš tvrdými podmínkami s nejistým výsledkem, jestli vůbec tedy do těch 5 let dokážou splatit to požadované minimum?

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
No, nejsem si tím jistý. A ty důvody jsou dva. A bohužel ta novela je vykazuje. A my na tom dneska v Senátu asi nic nezměníme. Ta první je, že dle mého názoru insolvenční správce není nějak motivován k tomu, aby se opravdu vážně staral o dlužníka ve smyslu plnění jeho povinností, protože když to velmi zjednoduším, tak insolvenčnímu správci v okamžiku, kdy ten člověk nastupuje do oddlužení, tak běží zhruba těch 1000 korun měsíčně...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Má paušál.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
A má paušál. A je to pohoda...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Žádnou motivaci se snažit.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
...a jaká motivace. Dokonce, dokonce bych řekl, že tam může být i negativní motivace, protože při vyřazení z oddlužení toho člověka, tak on přijde o ten paušál. Takže to je první, bych řekl, hrubá chyba té novely, kterou předkládá vláda. A druhou hrubou chybu, kterou tam vidím, a taky to je pro mě nepochopitelná a vím, že je dlouhodobá, je, že ten dlužník vlastně není vůbec motivován k tomu, aby se snažil hodně si vydělat, a tím pádem i splácet více než třeba těch 5 nebo 6 tisíc, které splácí, když bere takzvané, takzvanou minimální mzdu, protože když si budete vydělávat třeba, může to být i člověk, který hodně vydělával, řekněme, 60 tisíc korun měsíčně, a najednou on by klidně byl ochoten 25-30 tisíc měsíčně splácet, což je pro toho věřitele úžasné, oproti těm 5 tisícům, o kterých jsem já mluvil, ale my mu nejsme ochotni a zákon neumožnil, aby se mu těch, když jsem řekl 60, 35 splácel, aby mu 25 zůstalo. A já se ptám, proč mu 25 proboha nemůže zůstat...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy, že tam není ta motivace...

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
...když 35 splácí, ta motivace pro...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
...splácet a vydělávat víc.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Že to jsou prostě dvě naprosto zásadní a hrubé chyby. My dokonce připravujeme jakési doprovodné usnesení k tomu, k tomu zákonu, protože to vidím jako velkou chybu předkladatele toho zákona, a ta nesouvisí s těmi věcmi, o které my se přímo teďka bavíme, to jsou nějaké zase jiné...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Výhrady.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
...které my řešíme. A ještě k tomu, co říkala paní Aschermannová, jenom velmi stručně. Já si teda fakt myslím, že bychom měli počítat s tím, že věřitel chce, aby byl dluh splacen. A potom úplně nerozumím tomu, proč bychom měli předpokládat, že není ochoten přistoupit na, splátky 2000 korun měsíčně, a raději se spokojí se splátkou 1000 korun měsíčně, jestli si rozumíme. Já si myslím, že každý rozumný věřitel by měl říct dobře, tak já vám, já vám...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy že nebude uvalovat exekuci.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
...ten nárůst zastavím a já se s vámi rád dohodnu, protože 2000 měsíčně jsou pro mě daleko víc, než 1000, že jo, takže si úplně nejsem jistý, že bychom měli říkat, je to i pro ty, co mají nízké dluhy, výhodné, je potřeba, aby vstupovali do oddlužení a tím vlastně živit insolvenční správce.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím. Máme tady takové věřitele, paní Aschermannová, ve velké většině případů, kteří by nešli rovnou cestou exekuce, ale snažili se domluvit s dlužníky?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Tím, jak je systém, u nás systém vymáhání dluhu nastavený, tak si to ti věřitelé většinou vůbec nemůžou dovolit nějaké dlouhé dohadování se s dlužníkem, nebo takové dohody, ne dohadování, ale jde o to, že pokud věřitel nebude dostatečně rychlý a nebude v exekuci na nějakých předních místech, tak má velmi malou šanci, že mu dluh bude zaplacen. Já souhlasím s panem senátorem v tom, že nezabavitelná částka v exekuci je extrémně nízká a opravdu nemotivuje, nemotivuje dlužníky, aby zůstávali v dobře placené práci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Protože jim stejně moc nezbyde.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Protože jim...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čím víc vydělávají, tím méně jim zbyde, řekněme.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Je to tak, ta hranice současná, kolik může dlužníku zbýt v oddlužení, je 9338 korun, vlastně od nějakých 15 tisíc čistého výš už se tomu dlužníku, vlastně v ničem se mu nezmění jeho život, když bude mít vyšší příjmy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A víc pracovat.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
A víc pracovat. Přesně tak.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ta výhrada, kterou jsme naznačili, ale nedopověděli ze strany organizací, které pracují s předluženými lidmi, paní Aschermannová, ta druhá, ta vaše námitka je jaká?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Já bych jenom teda, ještě, ještě jenom krátce úplně k tomu, co říkal pan senátor, on říkal, že tady, proč to oddlužení, proč živit insolvenčního správce, proč se tedy nevyplatí to splácet jiným způsobem, když se podíváte, tak v exekucích je průměrné uspokojení v nějakých, okolo nějakých 20, lehce přes 20 % uspokojení věřitelů...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy z těch celkových dluhů.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Těch celkových dluhů. V insolvenci je to průměrně 56 %. Ono to není úplně tak, že by dlužníci, když jsou v oddlužení, že by byli úplně nemotivovaní, víc pracovat, a vlastně málo splácet. Demotivovaní jsou v exekuci. Pokud jsou v oddlužení, tak oni vědí, že to je jednou skončí, oni vědí, že to oddlužení skončí a tím pádem jim se vyplatí mít lepší práci, pracovat víc.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy vy chcete říct, že se vyplatí mít takový zákon, který by méně ohraničoval možnosti těch, kteří splácejí, ale spíše jim dával pružnější prostor, aby se tam vešlo co nejvíc lidí?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Ano. Určitě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co nejmíň podmínek pro ně.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Určitě. A aby víc motivoval lidi, právě jak to říkal pan senátor, aby čím víc si vydělávají, tím víc, aby jim také zůstávalo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To, pane senátore, například bývalá ministryně, současná poslankyně ČSSD Kateřina Valachová, podotýká, že třeba v zahraničí nemají pro dlužníky skoro žádné podmínky, pokud se odhodlají jít do osobního bankrotu, nestálo by to za to i u nás, neuvažovat o podmínkách, ale snažit se vyjít těm lidem vstříc, aby tady těch lidí bylo co nejmíň, kteří jsou buď v bankrotu a nebo jim hrozí exekuce.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
No, rozhodně bychom si těch lidí měli všímat, jenom asi k tomu takové dvě poznámky. Ta první je, že Česká republika na tom je z hlediska dlužníka uspokojování dluhů velmi dobře, dneska to vypadá, že i v té situaci, ve které jsme, se daří poměrně těm dlužníkům dluhy splácet. Paní Aschermannová říkala, že to je 56 % v případě toho oddlužení, což je hodně. A myslím si, že to znamená, že minimálně Češi jsou jako bych řekl velmi, velmi takový zodpovědný národ a my bychom toho měli využít. No, a ta druhá poznámka je otázkou, jestli máme ten zákon nastavit tak, že ten, kdo vstoupí do oddlužení, tak bude možné, aby splácel jenom insolvenčnímu správci a tomu věřiteli, aby splácel nulu, jo, to ten, to v tom okamžiku, kdy přistoupíme na některé ty pozměňovací návrhy, by nastalo, a to si myslím, že úplně popírá samotný smysl toho, že se dluhy mají splácet, protože tady nikdo nebude splácet dluh, ale bude pouze platit insolvenčního správce a ten věřitel nebude dostávat vůbec nic, teoreticky by to mohlo nastat v případě některých pozměňovacích návrhů, a to si myslím, že není, není úplně dobře. A potom ti, co se domluvili s věřitelem sami a splatili ten dluh, my nikde neregistrujeme, to znamená, říkat, že je jich nula a že neexistují, je takové hodně, hodně odvážné, čili já jsem určitě pro to dávat těm lidem šanci, ale velmi dobře to promyslet a teď se budu opakovat, ale chybí mi tam ty dvě zásadní věci, které...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To už jste řekl.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
...tady dnes řešíme, to znamená motivaci insolvenčních správců a motivace toho dlužníka.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Chápu. Paní Aschermannová, co práva věřitelů, pokud by, jak tady podotýká pan senátor Vystrčil, nemuseli dlužníci splácet jim nic, ale jenom insolvenčnímu správci, pokud by je zákon k tomu nenutil, nepřibylo by těch, kteří by si z toho udělali byznys, tedy myslím z toho žít na dluh?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Žít na dluh. No, tak já myslím, že tady je trošku, trochu zvláštní pohled na to, co to vlastně znamená oddlužení. Oddlužení není totiž jenom o nějakém procentu, kolik dlužník splní, on musí v průběhu oddlužení plnit velké množství různých podmínek. Když někdo vstoupí do oddlužení a nezaplatí svým věřitelům nic, tak pak bude na insolvenčním správci a insolvenčním soudu, aby opravdu dobře zhodnotili, jestli ten člověk udělal všechno pro to, aby ten jeho příjem byl takový, aby něco zaplatil. Tyhle nástroje už insolvenční zákon má. Dohled insolvenčního správce a insolvenčního soudu tam je. Já se nechci vyjadřovat k těm odměnám insolvenčních správců.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď k těm právům věřitelů, prosím.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
K právům věřitelů. Věřitelé, pro většinu věřitelů je oddlužení výhodnější, než exekuce, jde o to, že v exekuci vyhrává ten, ten nejrychlejší věřitel, ten, který první podá návrh na exekuci, ten, který první je na řadě na srážkách ze mzdy. V oddlužení se uspokojí všichni věřitelé rovným dílem. To znamená už od nějakého druhého, třetího věřitele je oddlužení pro věřitele výhodnější. Já si myslím, že by se jim to mělo víc vysvětlovat, že by to, že by to pomohlo, kdyby sami viděli, jak to vypadá v exekuci. Pořád tady totiž přetrvává takový pocit, že dlužníci ve skutečnosti někde ty peníze mají a jenom se to z nich ještě nepodařilo pořádně dostat. Ale oddlužení přichází ve chvíli, kdy my už víme, že ten člověk ty peníze nemá, že je z něho prostě nedostane, ani exekutor z něho nedostal.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ono nic, než osobní bankrot, už není cestou.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Přesně tak.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
V Pro a proti diskutují Pavla Aschermannová z dluhové poradny Rubikon a předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Nedoplácíme, pane senátore, na ten pohled na dlužníky, myslím jako společnost, který teď naznačila paní Aschermannová, že se na ně díváme jako na sprosté podezřelé, kteří nechtějí splácet dluhy, ačkoliv na to mají.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Ten pohled možná někde je uplatňován. Já za sebe musím říci, že se na to takhle, takto na dlužníky určitě nedívám. Na druhé straně, pokud bude možné oddlužení, kdy věřitel dostává nula korun, tak si myslím, že to trochu ztrácí logiku a dostáváme se právě znovu k tomu, jestli by to nemělo být tak, že insolvenční správce třeba dostává vždy polovinu toho, co je schopen dlužník splácet s tím, že maximálně je to 1089 korun, jestli mi rozumíte, to potom je úplně jiná řeč a jiná debata a už potom vždycky ten věřitel něco dostane a to, že to je pro ty věřitele spravedlivější z hlediska toho, že se vlastně ta splácená částka rozděluje podle toho, komu kolik dluží, to si myslím, že je v pořádku. A tady s paní Aschermannovou jednoznačně souhlasím, ale pokud to takto nenastavíme, tak skutečně hrozí, že vlastně se lidé budou oddlužovat a věřitelé z toho nebudou mít vůbec nic a ten stav by měl být vyrovnaný, že jo, musíme myslet jak na toho dlužníka, tak na toho věřitele. A ještě je tam jedna věc. Pokud by byly přijaty ty pozměňovací návrhy, tak ty třeba už nepočítají s tím, jestli, že by bylo, že by docházelo po 5 letech to oddlužování, k posouzení toho, zda ten dlužník řádně dělal všechny věci, jak měl, protože ten insolvenční soud na konci už je odstraněn a ta kontrola by měla probíhat průběžně. A mimochodem právě mimo jiné i těmi insolvenčními správci, kde jsou ty pochybnosti, o kterých jsem mluvil.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, paní Aschermannová, to by byla odpověď, tento pozměňovací návrh, na tu námitku, kterou tady už několik minut slibujeme a máme posledních několik, abyste ji zmínila.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Tak teď...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy co se vám na té novele ještě zcela nelíbí?

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Ano, ta druhá věc, ta druhá věc je, věc, která je velmi závažná a to je věc, která by vlastně mohla znamenat to, že ta novela, ten důvod, proč byla novela přijata, tam vlastně vůbec nebude fungovat. Jde o to, že pořád zůstává nějakým způsobem podmínka splacením 30 %, ona je sice tak jako zahalena do toho, že má se za to, že dlužník neporušil povinnosti v oddlužení, pokud splatil 30 %. A je to nejednoznačné ustanovení. Není úplně srozumitelné, posuzuje se až na konci. Pro lidi, kteří půjdou do oddlužení, a to bych chtěla ještě zmínit, ono, ono to totiž vypadá, jako že jít do oddlužení je ta výhra v loterii, ono to takhle vůbec není. Těch 5 let oddlužení je velmi těžkých let, velmi náročných let. Když jsme mluvili o tom, že člověku zůstává maximálně 9338 korun, když má, když nemá vyživované osoby, tak tohle, tohle zvládnout po dobu 5 let, si myslím, že, že je třeba ve větším městě, kdy musí člověk platit vyšší nájem, že je vlastně skoro nemožné, že je to pravdu velmi náročné. A v tu chvíli ty obavy, které tady jsou, ty dlužníci budou splácet na nulu, já si vzpomínám, když se mluvilo o přijetí, vůbec o přijetí insolvenčního zákona a mluvilo se tam tehdy o hranici 30 %, říkalo se, tak to bude jasné, to budou všichni splácet jenom na 30 %. Takhle si to zařídí. Teď je průměrné oddlužení 56 %. Já si prostě myslím, že ta nula, já té nule úplně nevěřím. A myslím si, že tady vlastně bráníme vstupu do oddlužení lidem, kteří by do toho šli poctivě, ale těm nepoctivým v tom nezabráníme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nemají. Tak, pane senátore, jak je pravděpodobné, že projde ta novela insolvenčního zákona i s tou částí, kterou zmínila teď pan Aschermannová, že by tam měla být ta povinnost do 5 let splatit třetinu dluhu.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Já nemohu mluvit za ty ostatní kolegyně senátorky a senátory, já jenom řeknu, že tuhle tu druhou věc považuju za závažnou a tady já do jisté míry s paní Aschermannovou souhlasím. A pokud bych já měl odpovědět, tak tato věc a tento pozměňovací návrh, který bude odstraňovat ten semafor s tou možnou červenou na konci těch 5 let, bych byl, aby byl odstraněn, ale zároveň, aby byla zvýšena kontrola během toho splácení, což si myslím, že do jisté míry v sobě obsahuje ten návrh pozměňovací, který půjde k nám ze sociálního a zdravotního výboru, takže tady já říkám, poslechnu si rozpravu, ale tady já ty, ty argumenty paní Aschermannové uznávám a budu to vážně zvažovat a tento pozměňovací návrh případně podpořím.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká senátor, místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Mluvila jsem taky s vedoucí dluhové poradny Rubikon Pavlou Aschermannovou. Díky vám oběma, na shledanou.

Pavla ASCHERMANNOVÁ, vedoucí dluhové poradny Rubikon
--------------------
Díky, na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Na shledanou. Děkuju za pozvání.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.

Přílohy