O rozkol ve straně určitě nejde, říká Zdeněk Trnka

19.11.2013

Horácké noviny | Rubrika: Publicistika | Strana: 4 | autor: Petr Chňoupek


JIHLAVA, HERALTICE – Krajský sněm Občanské demokratické strany se nesl v duchu velmi špatného volebního výsledku strany. Někteří členové ODS očekávali, že na sněmu dojde k sebereflexi a z ní vyplývající změna ve vedení. Na předsedu kandidoval dosavadní krajský lídr senátor Miloš Vystrčil, proti kterému se postavil předseda místního sdružení ODS v Heralticích Zdeněk Trnka, jehož nominovalo třebíčské oblastní sdružení.

Předem jasno

„Snad se Třebíč už konečně začíná stavět na vlastní nohy a začíná ukazovat i své lidi a názory,“ konstatoval Trnka. Nakonec ho při volbě ovšem nevolili ani všichni delegáti z Třebíčska.
Předsedou byl přesvědčivou většinou zvolen Miloš Vystrčil. „Rozhodl jsem se na sněmu regionu postavit minulému předsedovi regionu ODS Miloši Vystrčilovi. Ač jsem věděl, že prohra v tomto souboji je prakticky jistá, přece jen jsem chtěl představit trochu jinou koncepci a směřování strany, než bylo dosud. O tom, co si o ODS voliči myslí, jsme se jasně dozvěděli ve volbách,“ uvedl Zdeněk Trnka. Podle jeho slov byl výsledek volby předem jasný a prolobbovaný. „Opravdu zajímavé je ale to, že v další diskuzi se delegáti plamenně odvolávali na citáty, které zazněly v mém projevu s tím, že je vkládali do úst v té době už zvolenému, staronovému předsedovi. Stalo se tak v několika případech. Že bychom opravdu některé věci viděli správně? Potom si ale spletli jména při hlasování,“ konstatoval.

Nulová šance

Podle jeho názoru volba nejen předsedy, ale i krajské rady potvrdila zakonzervování stávající linie. „A téměř nulovou šanci na změnu v moderní konzervativní stranu, která by mohla oslovit nové voliče, členy a příznivce,“ doplnil Trnka a dodal: „Ale možná se mýlím a staronové vedení regionu se opravdu změní, jak slibuje a nastolí cestu k důvěře.“ V projevu, který Trnka pronesl na sněmu, kritizoval především nulovou sebereflexi a odpovědnost lídrů ODS, a to jak na krajské, tak celostátní úrovni. „Právě reflexe z těch špatných činů nás může posunout dopředu,“ domnívá se Zdeněk Trnka. Cílem by pak měla být koncepce moderní konzervativní strany, která je schopna obracet se na všechny skupiny občanů.
Trnkův postoj vyvolal ve straně určité vzrušení. „Řekl jsem svůj názor, za kterým si stojím. Podle mě jde o standardní demokratickou diskuzi,“ domnívá se Trnka a dodává, že své vystoupení a zveřejnění svého názoru v žádném případě nepovažuje za rozkol ve straně.

Budu diskutovat

„Kritická slova na adresu nově zvoleného vedení přímo na regionálním sněmu od pana Trnky nezazněla,“ konstatoval krajský předseda ODS Miloš Vystrčil. Objevila se až v článku na webových stránkách třebíčské ODS. „S panem Trnkou jsem samozřejmě připraven o jeho názorech diskutovat, nebudu to však činit přes média,“ řekl senátor Vystrčil, přesto Horáckým novinám sdělil: „V okamžiku volby nového vedení ODS na Vysočině jsem byl krajským předsedou velmi krátce, a to pouhých osm měsíců. Přede mnou byli předsedy ODS cca tři roky Ivo Strejček a po jeho rezignaci byl úřadujícím předsedou cca čtyři měsíce - do března 2013 Stanislav Cejpek. Rozhodně se tedy v tomto smyslu nepovažuji za vedoucího - hlavního představitele starého krajského vedení ODS na Vysočině.
Ve svém projevu na regionálním sněmu jsem jasně řekl, že pokud by se tak v brzké době po volbách do poslanecké sněmovny nekonal volební regionální (krajský) sněm, že bych považoval za automatické, že by krajské vedení ODS na Vysočině, samozřejmě včetně mé osoby, dalo své funkce k dispozici a že prosím - nabádám delegáty sněmu, aby k volbě nového vedení ODS na Vysočině i takto přistupovali a při své volbě nového vedení tedy zohlednili i výsledky voleb do poslanecké sněmovny. To znamená, že jsem jasně řekl, že se své odpovědnosti za výsledky voleb na Vysočině nijak nezříkám a že žádám delegáty, aby i s tímto vědomím k volbě nového vedení přistupovali. Zároveň si dovoluji upozornit, že pan Trnka byl jedním z kandidátů na kandidátce ODS do Poslanecké sněmovny a voleb se jako kandidát s jednoduše dohledatelným výsledkem aktivně zúčastnil a na volební kampani se jako kandidát standardně podílel.
Výsledkem volby nového vedení ODS na Vysočině bylo mimo jiné i to, že jsem při kandidatuře na předsedu získal 54 hlasů a pan Zdeněk Trnka 7 hlasů. Jednalo se o demokratickou volbu, která je odrazem názoru delegátů všech pěti okresů regionu.“

Přílohy