Obcím zřejmě zůstane určitá pravomoc u doplatků na bydlení

08.03.2017

Zpravodajství ČTK | 20:21 | Rubrika: for pol pod sop sta


Praha (ČTK) - Obcím zřejmě zůstane určitá pravomoc ve vztahu k poskytování státních doplatků na bydlení. Předpokládá to novela o hmotné nouzi, kterou dnes po obsáhlé debatě schválil Senát navzdory doporučení svých výborů. Kritici tvrdí, že některé části předlohy, jak je do ní doplnili poslanci, mohou být protiústavní. Novela, jež nyní zamíří k podpisu prezidentovi, také sníží doplatky chudým lidem, kteří žijí v ubytovnách.
Vládní předloha měla zrušit ustanovení o souhlasu obce s vyplácením doplatků. Souhlas obce v minulosti prosadila opoziční ODS, podle ministerstva práce a sociálních věcí je v rozporu s ústavním pořádkem. Sněmovna do novely zavedla jiné nástroje, kterými budou moci obecní úřady poskytování doplatků ovlivňovat. Spor se v Senátu vedl zejména o úpravu, podle níž by obecní úředníci mohli opatřením obecné povahy vyhlásit "oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů". Úřad práce by tam pak nemohl vyplácet doplatky novým žadatelům.
"Jsem přesvědčen o tom, že tentokrát Sněmovna odvedla velmi dobrou práci," řekl Miloš Vystrčil (ODS). Naopak ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) soudí, zákon bude možné kvůli poslaneckým úpravám jen těžko využívat v praxi, navíc můžou být v rozporu s ústavním pořádkem. Podobně se vyjádřil její stranický kolega Jiří Dienstbier. "Není možné, aby v jedné obci měl člověk právo na doplatek, a ve druhé ne. Problém možného vzniku ghett nelze tímto způsobem řešit," řekl. Naopak Petr Vícha (ČSSD) soudí, že sněmovní znění "má něco do sebe".
Po zákonu o sociálním bydlení volala Miluše Horská (za KDU-ČSL), znamenal by celkové řešení problému s doplatky a ubytovnami. Předlohu sice dnes vláda přijala, podle Horské ale má mnoho slabých míst a není ani jasné, zda bude schválen do sněmovních voleb. "Vítězí stále provozovatelé ubytoven, a to není dobře," poznamenala Horská.
Senát nakonec podpořil hlasy 39 ze 66 přítomných členů Vystrčilův návrh, aby horní komora schválila předlohu bez úprav. O doporučeních výborů, které by novelu vrátily do původní vládní podoby, případně by vyňaly jen sporné pasáže, už senátoři nehlasovali. Ústavně-právní výbor dokonce navrhoval celou novelu zamítnout.
Obce budou podle novely žadatelům o doplatek navíc písemně doporučovat další postup. Doporučení bude jedním z podkladů, na jejichž základě úřad práce o dávce rozhoduje. Zákon také zahrne určitou ochranu společenství vlastníků jednotek. Bude moci být přímým příjemcem doplatků, pokud vlastník bytu, jenž ho pronajímá lidem v hmotné nouzi, nehradí příspěvky do fondu oprav nebo náklady na služby.
Část příspěvku na živobytí budou moci úřady podle předlohy vyplácet lidem poukázkami na nákup zboží. Ze zákona vypadne možnost zvýšit o 300 korun částku na živobytí lidem, kteří prokážou, že mají zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání nebo s výkonem veřejné služby.
Doplatek na bydlení se novelou sníží z 90 procent státem stanovených nákladů na bydlení nejvýše na 80 procent. Úřady práce ho budou moci obyvatelům ubytoven přiznat až tehdy, pokud by v obci lidé nemohli sehnat běžné bydlení a měli by k ní nějaký vztah. Přepočet by se měl poprvé provádět po půl roce od účinnosti předlohy.

Přílohy