Ochrana osobních údajů

14.03.2018

ČRo Plus | 09:34 | Pořad: Pro a proti


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od 25. května má u nás platit evropské nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Je potřeba zavádět silnější ochranu citlivých dat? Vstupujeme do nové éry ochrany osobních údajů? Co bude znamenat pro úřady, firmy a co pro občany a klienty? Skutečně tak budou naše osobní údaje ve větším bezpečí nebo jde o další zbytečnou zátěž? Ve studiu už jsou se mnou mí dnešní hosté. Senátor a místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Vítejte. Dobrý den.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Hezké odpoledne.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A mým druhým hostem je ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Prokeš. Vítejte.

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, na úvod je stejná otázka pro oba. Prosím o stručnější odpověď, protože detaily rozebereme v průběhu celé debaty. Ale potřebujeme GDPR? Pane senátore.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Potřebujeme, abychom měli chráněny své osobní údaje a aby se nedostávaly do nepovolaných rukou. K tomu nám dneska má sloužit zákon o ochraně osobních údajů a do budoucna by to měl být prováděcí zákon, který, bohužel, ještě není ani v Poslanecké sněmovně, a který by měl být kromě jiného i adaptací obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit od 25. května.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a ten potřebujeme?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Jinými slovy, myslím si, že pokud zrušíme zákon 101 o ochraně osobních údajů, tak ho potřebujeme, protože naše osobní údaje by měly být chráněny. A ještě k tomu dodám jednu maličkou věc, že si musíme uvědomit, zároveň ještě všichni volají po transparentnosti. To znamená ta transparentnost a možnost se všechno, na co máme právo, dozvědět, do jisté míry zase jde proti té ochraně osobních údajů a je potom velmi těžké rozlišit, co je soukromé a co je veřejné.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě. Jen dovětek, nestačila ta 101? Na to jsem se ptala, jestli potřebujeme GDPR, nebo jestli stačila 101, zákon o ochraně osobních údajů?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
To nebylo na našem rozhodnutí, protože Evropská unie se rozhodla, že přijme obecné nařízení o ochraně osobních údajů a nařízení je dokument, který platí bez ohledu na to, zda si to členské státy Evropské unie přejí nebo nepřejí. Ve všech státech Evropské unie je tzv. přímo aplikovatelné a jediné ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A rozhoduje o tom ale vláda.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Rozhoduje o tom ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Česká vláda.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Rozhoduje o tom Evropský parlament a Rada Evropy, to znamená Evropská rada, to znamená my jsme tam měli jeden hlas a já jsem se samozřejmě zástupců ministerstva vnitra ptal, jakým způsobem jsme tam vystupovali a jak jsme některé věci, které já, předpokládám, za chvíli budu kritizovat, kritizovali již tam a jak jsme se snažili třeba dosáhnout toho, aby byly v jiné podobě, než je dneska v tom nařízení máme.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já poprosím o odpověď na otázku, jestli potřebujeme GDPR, i Josefa Prokeše, ředitele správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak určitě potřebujeme a každodenně je vidět, že hledáme pravidla pro ochranu osobních údajů v moderním digitálním věku, v informační společnosti. To, zdali potřebujeme obecné nařízení, je dnes otázka. My čelíme faktu, že obecné nařízení je předpis platný, který bude brzy účinný. Je to evropský předpis a realitou je, že Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, se prostřednictvím svých orgánů, vládních expertů na přípravě toho obecného nařízení, tedy populární zkratkou GDPR, mohla podílet.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a my se samozřejmě budeme věnovat tomu, jestli se podílela dostatečně aktivně a efektivně.

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
To je dotaz na vás, co tento stát, společnost od roku přinejmenším 2012, kdy se na této, na tomto předpisu pracovalo, pro tuto věc učinil.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak zaznělo, GDPR, GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, se na celoevropské úrovni tedy diskutuje už dlouho, připravuje, připravovalo dlouho, vstoupilo v platnost v dubnu roku 2016. Teď tedy v květnu by mělo začít platit u nás. Tak využilo se ten rok a půl nebo respektive dva roky, dva roky efektivním způsobem, pane senátore, tak, aby byli všichni ti, kterých se toto nařízení dotkne, na to dostatečně připraveni?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Já trošku doplním. Bylo přijato to nařízení, respektive schváleno v dubnu 2016 a vejde v účinnost 25. května 2018, to znamená byly dva roky na přípravu, nevyužili jsme je. Vlády, které to měly na starosti, a gesční ministerstvo tu dobu dostatečně nevyužilo, mám skoro tendenci říci promrhalo, a proto jsme dneska v situaci, kdy dochází, jak já tomu říkám, k tzv. obchodu se strachem, že lidé vlastně neví přesně, co je čeká. Jsou to desetitisíce institucí, jak veřejnoprávních, tak i soukromých, které vlastně neví přesně, jakým způsobem bude to nařízení aplikováno, protože byť může být aplikováno přímo, tak samozřejmě ten prováděcí zákon je důležitý i proto, že se netýká jenom toho nařízení, ale i směrnice, způsobu fungování Úřadu pro ochranu osobních údajů i převodu některých pravomocí a zákonitostí a pravidel, která jsou obsažena už v dnešním zákoně 101 o ochraně osobních údajů.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane řediteli, Úřad pro ochranu osobních údajů je členem vládní pracovní skupiny, která od podzimu 2016 postupně projednává problematiku a dopady GDPR. Nešlo ten proces urychlit, abychom měli na stole prováděcí zákon dřív než za pět minut dvanáct?

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak já nechci odpovídat za vládní úředníky, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale když jste byl vlastně u těch příprav, tak by mě zajímalo ...

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Pokud jsme byli u všech jednání, tak mohu říci, že to byl nějaký proces, který se startoval poměrně pomalu. Možná sklízíme dluh těch minulých více než 10, 15 let, kdy ochrana osobních údajů byla vnímána pouze skrze zákonu o ochraně osobních údajů. Ona je přitom ochrana osobních údajů velmi praktická záležitost a je obsažena v desítkách jak různých předpisů, tak i metodik, agend a nyní vlastně čelíme debatě o to, jak tyto agendy zrevidovat, a zda-li vůbec byly v souladu se starými pravidly pro ochranu osobních údajů. To z mého pohledu experta, který se účastnil některých těch jednání, tak si myslím, že paralyzovalo některé ta jednání nebo je zpozdilo, protože v některých oblastech platí řada třeba regulací právních, sektorových a zvláštních úprav zpracování. Prostě týká se to celého výkonu státní správy. Týká se to ale i regulovaného podnikání. Týká se to telekomunikací, bank a podobně. Tam prostě docházelo k postupnému vyhodnocování a začalo se vlastně už se zpožděním vyhodnocováním podle zákona o ochraně osobních údajů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ale nyní ministr vnitra v demisi Ivo Metnar uklidňuje, že vlastně GDPR neznamená nějak revoluční změnu, že pokud dosavadní správci osobních údajů při své činnosti dodržují právě ten téměř 20 let platný zákon o ochraně osobních údajů, o němž tady také je řeč, tak pak v zásadě naplňují povinnosti vyplývající z té, z toho nového nařízení. Pane senátore, je to tedy nějaká revoluční změna nebo je tu vlastně panika, která není na místě?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Nejhorší pro podnikatele, nejhorší pro instituce je nejistota a v té my se dneska nacházíme. Pokud nebude přijat, a já bych tady vás si dovolil opravit, protože je dvanáct hodin a pět minut, ne pět minut před dvanáctou, pokud nebude přijat prováděcí zákon do 25. května 2018, tak začne platit přímo to nařízení. To nařízení například využívá pojmů veřejný subjekt. V našem právním řádě není veřejný subjekt definován. To znamená pokud potom dojdeme implicitně k nějaké definici veřejného subjektu, tak se například může stát a stane se, že malá obecní knihovna bude muset mít tzv. pověřence, to znamená osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, které shromažďuje knihovna, když získává své členy. Pokud potom později bude ten náš zákon přijat, tak on ten veřejný subjekt definuje, a to tím způsobem, že ta obecní knihovna nebude tím veřejný subjektem. To znamená nařízení říká ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebude potřebovat dále potom pověřence.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Pověřence. Jinými slovy, potřebujeme bezdotykové baterie? Nepotřebujeme bezdotykové baterie. Potřebujeme obalovat, já nevím, nějaké housky? Nepotřebujeme obalovat. To znamená díky tomu, jak ta vláda postupovala a to se týká nyní i pana ministra v demisi Metnara, hrozí, že se některé věci budou měnit, protože nejdříve platí nařízení bez těch možností, které my máme. Mimochodem je tam i možnost prominutí sankcí pro orgány státní moci a veřejné subjekty tak, že bude nulová. To tam ta možnost je. Pokud ji nevyužijeme, tak zůstává 10 milionů euro, 20 milionů euro jako maximální výše.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, o tom budeme mluvit s dozorovým orgánem za chvilku nebo zástupcem dozorového orgánu.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Pokud ji využijeme, pokud ji využijeme, tak to může být nula.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
My nevíme, jestli ji využijeme, nebo ne, ale nařízení 25. května přijde v platnost. A pozor, poslední věc, ten, kdo by případně mohl dávat pokuty, nebude náš dozorový úřad, to se týká toho evropského orgánu.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Evropského dozorového úřadu. Rozumím.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
A tak dále, který my nevíme, co bude dělat, dokud nebude prováděcí zákon a on nebude.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak co právě, pane řediteli Prokeši, znamená zatím ta absence prováděcího zákona? Skutečně tedy má pravdu ministr vnitra Ivo Metnar, když říká nejde o žádnou revoluční změnu, protože se do značné míry může jet podle toho starého zákona, respektive ten, kdo splňoval parametry toho zákona, tak bude splňovat i GDPR, ale nebo má pravdu pan senátor, když říká podívejte se, ale když nebude platit prováděcí zákon, jedeme rovnou podle toho nařízení evropského a může to znamenat tyto dopady?

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak evropský předpis typu obecného nařízení, nařízení znamená, že je to předpis přímo aplikovatelný. Čili je jisté, že podle něj bude nutné postupovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A může to způsobit takové problémy, že je tu ta nejistota, pak se tedy nějaká, nějaký prováděcí zákon schválí a ty subjekty, které spadaly do nějaké povinnosti, z něj nakonec budou vyjmuty?

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Z mého pohledu jde o dílčí problémy, které se týkají určitých oblastí, určitých sektorů a ta panika, která je dneska napříč společností, ať už vyvolaná nějakou reklamou, nebo jinými kampaněmi, tak je nedůvodná. Příklad běžných podnikatelů, kteří si dneska vedou řádně své daňové účetní, personální povinnosti, mají agendu podle stávajících předpisů, ty se samozřejmě nemění a obecné nařízení je doplňuje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Prokeš. A dnes v Pro a proti diskutujeme také se senátorem a místopředsedou ODS Milošem Vystrčilem. Nekomplikují právě třeba zavádění GDPR spíš mylné informace, dokonce až fake news, jak o tom mluví třeba eurokomisařka Věra Jourová, než ta samotná podstata potřeby větší ochrany osobních dat? Pane senátore.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Pravděpodobně komplikují, ale to je věc státních orgánů, aby podávaly takové informace, aby malé obce a městské knihovny a zejména potom i podnikatelé věděli, co je čeká a měli, jak já jsem říkal, nějakou jistotu v tom, co se bude dít po 25. květnu. A oni tu jistotu nemají. Já se vrátím k tomu příkladu, který jsme tady probírali. Ten článek 83, odstavec 7 toho nařízení říká, že aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů podle článku 58, odstavec 2, může každý členský stát stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v daném členském státě. Jinými slovy, když my aplikujeme článek 83, odstavec 7 do našeho prováděcího zákona, tak můžeme ty sankce upravit až na nulu pro orgány veřejné moci a veřejné subjekty. Když to neuděláme, tak platí to, co je napsáno v tom nařízení, a tam se říká, že jsou pokuty až do 10 milionů euro, respektive 20 milionů euro, a že je ani nebude ukládat náš Úřad pro ochranu osobních údajů. A to je věc, která dneska vzbuzuje nejistotu u těch našich subjektů, co se teda bude dít, když ten prováděcí zákon není. Až bude, a my navrhujeme, aby tam ty sankce byly nula a pro ty subjekty podnikatelské byly minimalizovány, případně tam bylo dáno nějaké přechodné období, tak potom budeme vědět, na čem jsme.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, rozumím.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Ale my máme 25. květen za měsíc a my nevíme, co se bude dít.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A něco, ale to už nehraje roli.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
A dneska jedná pětičlenná skupina Legislativní rady vlády a vyjasňuje si zásadní rozpory, které se v návrhu toho zákona objevily. To znamená my to nemáme ještě ani v Poslanecké sněmovně ten zákon.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane řediteli, už jsem zaznamenala i vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů, že po tom 25. květnu v případě možných nějakých sankcí budete jaksi mírumilovní, nebudete sahat k nějakým tvrdým sankcím, ale budete to mít vůbec ve vaší pravomoci, pokud dojde na to, co mluví pan senátor?

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak tady určitě se musím vyjádřit proti. Sankce samozřejmě platí dneska, budou platit i do budoucna. Úřad pro ochranu osobních údajů tu kompetenci má a bude mít i nadále. Na druhou stranu sankce ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
I kdyby, promiňte, začalo rovnou platit to obecné nařízení evropské?

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
I podle obecného nařízení. Na druhou stranu ty sankce nejsou zcela na pořadu dne, protože jisté zásady správního trestání, koneckonců i Úřad pro ochranu osobních údajů není na špici toho, ten podléhá soudům a soudním přezkumům. Prostě rozhoduje za zákonem stanovených a soudy judikovaných podmínek. Platí subsidiarita správního trestání, čili o trestu se nikdy nebavíme v prvé řadě. Vždycky je cílem zajistit nějakou nápravu. Platí také, že pokuty nemají být likvidační.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili nehrozí od 25. května desetimilionové eurové pokuty.

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Nemůžeme říci, že budou hrozit velké pokuty srovnatelné se západní Evropou těm, jejich rozpočet je nižší. Skutečně tady platí obecné principy trestání. No a co se týče toho, jak trestat a zda trestat, to je skutečně otázka pro zákonodárce. My v každém případě dáváme k úvaze, zda-li absolutní vyjmutí z potrestání určité skupiny povede k tomu, že budou ochranu osobních údajů brát vážně. My jsme se setkali samozřejmě s prvním odporem vůči obecnému nařízení u skupiny, pro kterou ochranu osobních údajů byla skutečně nová, byla to revoluce. Byli to lidé, kteří nepracovali se svými daty doposud jako s osobními údaji a to byl zejména internetový sektor. A pro tyto lidi je to skutečně změna zásadní a má to dopad na jejich podnikání, protože si musí udělat v datech pořádek, jak sbírají data na internetu, jak s nimi pracují. Pro ty ostatní nikoli. Já jenom chci upozornit, že i doposud jsme jako úřad měli ty pokuty ve výši deseti milionů až a přesto u obcí jsme šli na částky desítek tisíc maximálně a bylo to v případech, kdy jsme to nemohli řešit jenom výchovně nějakou domluvou nebo nápravou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když mluvíte o té možnosti vysokých, až deseti, až dvaceti milionů eur pokut, pane senátore, tak nepřidáváte se tak trochu na tu stranu těch, kteří malinko šíří ten strach, když pan ředitel říká, že i v případě, že by vešlo v platnost rovnou evropské obecné nařízení, tak stále budou rozhodovat o těch pokutách oni.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Já to dělám proto, aby si dozorový úřad a ministerstvo vnitra uvědomilo, jaké nálady v té společnosti dneska jsou, a velmi rád tady slyším pana Prokeše za Úřad pro ochranu osobních údajů, že oni počítají s tím, že tomu svému přístupu z hlediska přípravy toho prováděcího zákona, který pořád ještě nemáme, přizpůsobí i ten přístup k tomu, k té kontrole toho plnění. Protože pokud já jsem nebyl schopen připravit včas prováděcí zákon, tak bych potom se měl chovat tak, abych ty lidi, když všechno neplní, jak mají, okamžitě nepokutoval. A to já si myslím, že by bylo velmi, velmi vhodné. A pokud tady slyším, že se tímto způsobem hodlají vydat, tak to budeme a budu všemožně podporovat a jsem rád, že to tady zaznělo. Bohužel si myslím, že tato informace by opravdu veřejně měla jít mezi ty dotčené subjekty, aby ony věděly, že skutečně se nemusí obávat toho, že na ně někdo vlétne a začne kontrolovat, jestli mají správně tenhleten tiskopis vyplněný nebo nemají.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak teď na tom tak trochu pracujeme. Říká senátor a místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Dnes diskutujeme v Pro a proti také s ředitelem správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů Josefem Prokešem. Mě by, pánové, zajímala opravdu asi zásadní otázka. Pane řediteli, přetrvávají co se týká GDPR, tedy nových pravidel pro ochranu osobních údajů, ještě nějaké zásadní nejasnosti, nebo už jde jen o nuance a detaily, kdy vlastně mluvíme o tom, že největší problém mají ti, kteří jaksi nerespektovali ten předchozí zákon o ochraně osobních údajů?

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ne, tak určitě čelíme nějaké zlé negativní kampani pod heslem vystrašit a vyfakturovat. Čili ta internetová část nějakým způsobem už reagovala, internetová část společnosti nebo průmyslu a myslím, že dokonce nastartovala nějaké změny i u příslušných státních institucí ve svém sektoru. To, o čem ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jsou tu nějaké ještě zásadní nejasnosti nebo opravdu jsou to jen detaily?

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
To, o čem se teď jedná, je dokončení adaptačních předpisů v některých oblastech. Ty oblasti jsou z valné části oblasti, které se netýkají běžného života občanů. Jsou to různé bezpečnostní agendy, různé zájmy chráněné zvláštními předpisy v zájmu bezpečnosti státu, vnitřní bezpečnosti, soudních procesů, policejního vyšetřování a podobně. Pravdou je, že v adaptačních předpisech ale jsou taky diskutovány některé otázky týkající se třeba odpovědnosti dětí, věku dětí na internetu a některé otázky týkající se subjektů, které nejsou přímo státními úřady, těmi orgány veřejné moci, ale jsou těmi veřejnými subjekty, které nějak participují na veřejné správě. To jsou otázky, které se dopracovávají, a na to byl dán ten prostor dvou let přímo v obecném nařízení, které říkalo, že členské státy se mají vlastně připravit a zadaptovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili pan ředitel Prokeš říká nedotknou se zas až tyhle věci tolik běžného života občanů. Vy souhlasíte, pane senátore?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Já uvedu takové tři věci. První, pokud použijete registr smluv a zadáte tam řetězec GDPR, tak v tomto okamžiku vám vyběhnou smlouvy za 105 milionů korun s tím, že to zdaleka nejsou všechny, protože samozřejmě to někdo může nazývat obecnou ochranou osobních údajů. To znamená dneska už státní instituce, protože tam dávají jenom státní a veřejnoprávní instituce své smlouvy, už utratily minimálně 100 milionů korun za to, aby se připravily na GDPR, přestože nemáme prováděcí zákon. To je plýtvání veřejnými prostředky, které způsobil stát, které způsobilo ministerstvo vnitra.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A skutečně to padá na toto ministerstvo vnitra nebo je to spíše věcí předchozích vlád?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Jako zajímavé například je, že 4 miliony korun tam má ministerstvo dopravy. To znamená mám tomu rozumět tak, že ministerstvo dopravy doposud nedodržovalo 101, to je ten současný zákon o ochraně osobních údajů, a teď najednou přichází GDPR a oni teda potřebujou 4 miliony na to, aby to dali do pořádku? To je přece nějaký divný. Pokud by to mělo být tak, že se vlastně nemusí nic moc dělat, nebo to je nějaký, nějak ještě celý jinak nebo se někdo nechal vystrašit, a potom si nechal vyfakturovat, jak tady říkal pan Prokeš. Čili to je moje první poznámka, že už dneska to stojí zbytečně veřejné peníze a že je nedostatečná informovanost o tom, že se ti lidi nemají bát a že se obchodovat se strachem nemá.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Druhá věc je, to chci taky zdůraznit, když jsem říkal, že by měly být veřejnoprávní subjekty, to znamená orgány státní moci nebo veřejné moci a veřejné subjekty sankce nula, to neznamená, že nemusí realizovat někdy třeba i nákladná nápravná opatření. To není za nulu. Jo a to samozřejmě by platilo. To, co my říkáme, je, proč by za to ještě měli platit pokutu, když platí stát státu. To je celý. Takže pozor, to není tak, že by to nic nestálo a podobně, že by to nikdo nekontroloval, že by případně nebyly jiné typy sankcí. A třetí, to mi nahrál pan Prokeš sám, věk dětí, to je další věc, která se týká toho příkladu s veřejnými subjekty. V nařízení je napsáno, že pokud se chcete přihlásit na Facebook, tak bez, bez souhlasu rodičů můžete až od 16 let. V našem zákoně je navrženo, aby to tak platilo od 13 let. To znamená zase se přihlásí děti, a pak zase budou ..., někdo ve 14 letech bez souhlasu rodičů může teoreticky být sankcionován, a pak najednou začne platit ten náš prováděcí zákon a nebude sankcionován, protože tam je 13 let, jo. Rozumíme si.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Prostě to jsou věci, který jsme nezvládli, a které naprosto zbytečně jsme nezvládli a sami si děláme problémy.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně nejde to jen za tou současnou vládou.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Nejde to zdaleka jenom za současnou vládou. První dopis našeho výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátního výboru šel v listopadu panu premiérovi Sobotkovi, který nám napsal, že je všechno v pořádku. Další dopis šel panu, panu ministrovi v demisi, panu Metnarovi. Ten nám taky napsal, že je všechno v pořádku. Přidali jsme k tomu listopadové usnesení našeho výboru, pak jsme přijali další usnesení našeho výboru, a pak jsme to projednali v Senátu a vyzvali jsme vládu České republiky, aby s tím něco dělala. Výsledek je ten, že dneska máme prováděcí zákon v Legislativní radě vlády a 25. května jste říkala, že je za více než měsíc.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Čili jde o to, že tu zodpovědnost za finální podobu těch nových pravidel pro ochranu osobních údajů vy vidíte spíš na straně České republiky a její politické reprezentace, pane senátore.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Ano, měli jsme dva roky.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a teď, prosím, pane řediteli.

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Můžu do toho vstoupit jenom poznámkou? Co se týče těch částek u ministerstev, tak nemohu je komentovat blíže, ale určitě ministerstva mají klíčovou roli v tom adaptačním procesu, aby ve svém rezortu si posoudili jak sami pro sebe, tak pro subjekty, které jim podléhají nebo podléhají jejich legislativě, co je potřeba v ochraně osobních údajů udělat. To je permanentní proces. Dříve to ta ministerstva měly v legislativních pravidlech vlády, že se mají zabývat tím, když chtějí na občany uvalit nějaké nové povinnosti nebo připravit novou legislativu, také zabývat ochranou osobních údajů a dopadem do soukromí. Dneska to vyplývá přímo z nařízení. Čili i tady se vlastně to nemění, jenom ta ministerstva, která to nedělala v minulosti, cítí, že od května to budou muset povinně dělat. Co se týče obcí, tak mám jedinou poznámku nebo malých vůbec subjektů, tady asi prostě všichni rozumně předpokládáme, že nebudou jednotlivé obce, školy nakupovat nějaká dílčí řešení, ale že zase se pomocí toho rezortu, který jim koneckonců právně upravuje ty podmínky a reguluje je v jejich postupech, že přijde s tím i návod, jaký informační systém si pořídit a zaplatit jej třeba jednou tak, aby jej využilo více škol a více obcí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
My už jsme zase přes časový limit, který je určen tomuto pořadu, ale mě by, pane řediteli, přece jen závěrem zajímalo, co byste doporučil v této situaci, kdy pan senátor poukazuje na tu nejistotu, co byste doporučil středním, malým firmám, živnostníkům, kterých se GDPR bude týkat, jak se na to v takovém klimatu připravit? Co nejlépe by měli udělat, aby, aby zkrátka ...

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
A co nejlaciněji.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
... co nejlaciněji mohli potom aplikovat od 25. května to, co bude potřeba?

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Takhle, nejednat přes prostředníky, nepodléhat reklamě, nepodléhat té mediální panice. Pokud mají skutečně nějaký dotaz, mohou se podívat na stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně na stránky ministerstev.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já pro tuto chvíli děkuji řediteli správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů Josefu Prokešovi. Na shledanou.

Josef PROKEŠ, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Já děkuji vám. Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A také senátorovi a místopředsedovi ODS Miloši Vystrčilovi. Na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, senátor
--------------------
Děkuji za pozvání. Na shledanou.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.