Oprýskaná budova mě tehdy vyděsila…

24.06.2014

Jihlavské listy | Rubrika: Inzerce / publicistika | Strana: 9 | autor: jv


Šedesáté výročí založení slaví textilní škola v Heleníně. V pátek se její pedagogové, někteří bývalí zaměstnanci, absolventi a hosté sešli při oslavě v hotelu Gustav Mahler.
SPŠ textilní (od 1. 7. 2006 Střední uměleckoprůmyslová škola) v Heleníně byla založena v roce 1954. Do dneška vychovala kolem 4.500 absolventů. „Oprýskaná tovární budova mě tehdy vyděsila…, ale škola mi nevzala chuť do dalšího vzdělávání…,“ vzpomínala v pátek na atmosféru školního areálu před desítkami let jedna z pamětnic Marie Kalábová, někdejší ústřední školní inspektorka, dnes pracovnice Úřadu vlády ČR.
Areál založil v 19. století továrník Adolf Löw, který zde koupil novou soukenickou továrnu. Zejména jeho syn Karel ji rozšířil a založil osadu, dnešní Helenín. Továrna profitovala zejména z válečných dodávek pro armádu.
Jak vysvětlil při oslavě ředitel školy Jaroslav Vítek, byl areál od znárodnění určen ke školským účelům. V roce 1949 tu vznikla učňovská škola pro pletaře a šičky, posléze i škola mistrovská, vybudoval se internát pro učně. Od září 1954 byla otevřena čtyřletá průmyslová škola pletařská. Teprve v roce 1958 zde ale zrušil podnik Modeta své učňovské středisko a předal celý areál škole. Následně vznikla tělocvična, kinosál, hřiště, zahrada…
Oborově školu proměnil v devadesátých letech úpadek českého textilního průmyslu. Přeorientovala se na vzdělávání v oblasti výtvarna a umění. I textilní design tu ale stále má své místo. Rok 1997 navíc přinesl otevření nové budovy ateliérů. V letech 2006 – 2012 zde také sídlilo detašované pracoviště Technické univerzity Liberec.
Od loňska do Helenína přibyla SŠ stavební Jihlava, pro kterou zde rekonstrukcí a přístavbou vznikly rozsáhlé dílny řemeslných oborů. „Ani jsem nečekal, že spolupráce obou škol bude fungovat tak perfektně…,“ ocenil v pátek Vítek.
Právě osobnost ředitele Vítka byla při slavnosti vyzvednuta ze strany zřizovatele, krajského úřadu, jako zásadní pro úspěšné působení školy v uplynulých letech. Jak dodal např. senátor a někdejší hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil, jsou pro každou školu podstatní právě kvalitní zaměstnanci a pedagogové. Šedesát let práce v Heleníně podle něho zanechalo stabilizovanou školu, kvalitní areál a absolventy, s nimiž se lze potkat na významných postech v oboru po celé republice.
Pátek ale patřil i neformálnímu vzpomínání. Například osmdesátiletý někdejší pedagog Vítězslav Procházka vzpomínal, jak do školy „přiletělo UFO“. „Vyklubala se s něj ale koroptev, která prorazila dvojité sklo okna kabinetu ve 4. patře…,“ vysvětlil. „Se školou dnes stále udržuji kontakt přes jídelnu…,“ rozesmál pak někdejší pedagog sál a ocenil práci tamních kuchařek.

Přílohy